Leto 2012 in djotiš

(Foto: Jupiterimages)

Djotiš je vedska astrologija, staro znanje, zapisano v Vedah – znanje o naravnih ritmih, o tem, da je človek del narave in da kot tak tem ritmom tudi sledi. Vedski modreci, ki so pred več tisoč leti opazovali naravne ritme, gibanje planetov in naše življenje na Zemlji, so dodelali in zapisali izredno natančen matematični sistem, ki nam tudi zdaj pomaga, da lahko v vsakem trenutku prepoznamo te ritme, jih razložimo, jim sledimo in si s tem pomagamo do bolj zdravega, srečnega in izpolnjenega življenja, usklajenega z naravo. Djotiš je notranji kompas, ki nam pokaže pravo pot in tudi morebitne ovire, ki se jim lahko izognemo – seveda če jih poznamo.

Djotiš sledi dvema glavnima postavkama

Vsi in vsak med nami je del narave in naravnih ritmov, in kot tak jim tudi sledi. Trenutek, v katerem se rodimo, je obenem trenutek, ko vstopimo v te naravne ritme in nam pokaže, kako in kdaj bodo ti sodelovali pri poteku našega življenja. Proti njim se ne moremo boriti, lahko pa se z njimi uskladimo. Če poznamo naravne ritme in svojo točko vstopa vanje, lahko predvidimo možnosti in verjetnosti dogajanj v času in prostoru – v svojem življenju. V ta namen je treba izdelati rojstno karto – to je slika neba v trenutku rojstva, ki nam pomaga pri izračunu in poznavanju stvari.
Drugo, kar je pomembno, pa je zavedanje, da nič ni docela določeno. Vsak od nas ima svobodno voljo, s katero delujemo v sedanjem trenutku in ki nam pomaga stvari razumeti in spreminjati ter na osnovi tega sprejemati ustrezne odločitve.

Zato je nadvse pomembno, da se vedno in povsod zavedamo, da namen djotiša ni napovedovanje dogodkov, marveč usmerjanje k temu, da si človek sam, ob pomoči pravilnih odločitev in delovanja, ustvarja lastno lepšo prihodnost.

Leto 2012 povezano z naravnimi ritmi

Leto 2012 je z vidika naravnih ritmov lahko pomembno, a ne gledano ločeno temveč v povezavi z naravnimi ritmi, ki so se začeli odvijati že jeseni 2011.

Djotiš je edinstven zato, ker poleg dvanajstih zodiakalnih znamenj zvezdno ozadje deli še na manjše dele, imenovane nakšatre ali ozvezdja. Teh je 27 in so srčika naravnih ritmov ter gibanja planetov, s katerimi smo povezani, saj so vsi le energije, načela, ki so tudi v nas in v vsem, kar nas obdaja. Nakšatre so tesno povezane tudi z načelom Lune, saj se Luna na svoji poti nahaja v posamezni nakšatri ali ozvezdju približno en dan, kar veliko pove o lastnostih dneva, ki je pred nami. Včasih jih imenujemo tudi lunine hiše.

Poleg tega djotiš pri opazovanju gibanja nebesnih teles, s tem pa tudi procesov in dogajanja v človeku in njegovem okolju, upošteva sideralni zodiak oziroma dejansko stanje na nebu. Razlika med navideznim (tropskim) zodiakom, ki ga upošteva zahodna astrologija, in dejanskim stanjem znaša nekaj več kot 23 stopinj, kar je kar veliko.

Jeseni 2011, natančneje 15. novembra 2011, je naravni načelo Saturna, ki je tako pomemben za dvig zavesti, v resnici vstopil v znamenje Tehtnice. Tam se odlično počuti, kajti tedaj je najbolj kakovosten in najmočneje deluje. Saturn je načelo duhovnosti, vztrajnosti, strpnosti, resničnega življenja tukaj in sedaj, ki je osvobojeno iluzij in zablod. Je potrpežljiv, vendar temeljit učitelj. Na tej približno triletni poti skozi ozvezdje Tehtnice bo svoje delo zagotovo dobro opravil.

Tudi mi ga bomo, če si bomo le vzeli nekaj časa za mir in disciplino, ki ju ima Saturn tako rad, na stvari pogledali z drugega zornega kota in začeli nekoliko drugače delovati. Nič več plavanja v oblakih. Resnična duhovnost skozi življenje – da, neprizemljenost in zatekanje v duhovnost z namenom bega pred resničnimi problemi – ne! Vsak dan si vzemite nekaj časa za mir in tišino, skromnost ter tudi kdaj ponižnost. Imejte velike cilje, a prvo se naučite uživati v majhnih stvareh. To je pomembno.

Še bolj kot Saturnov novembrski vstop v znamenje Tehtnice pa lahko na naše življenje in dogajanje v njem vpliva njegov vstop v ozvezdje Čitre, do katerega je prišlo 20. septembra 2011 in bo zaradi počasnosti ter temeljitosti Saturnovega gibanja trajal vse do 11. oktobra 2012. Čitra (Dragulj) se nanaša na vse, kar je lepega in dragocenega, na obilje in razkošje. Njen vladar je Mars (Mangal) – načelo delovanja, poguma in tekmovalnosti, pa tudi jeze in nepotrpežljivosti.

V letošnjem letu je nadvse pomembno, da ti načeli uravnovešamo in ju tudi uravnovesimo, da delujemo v smeri zastavljenih ciljev, hkrati pa nismo pretirano navezani na materialne stvari. Gledati moramo širše, dlje in onkraj. Razviti moramo potrpežljivost in strpnost, pogum in notranjo mirnost. Naučiti se moramo čakati na pravi trenutek – in niti sekunde dlje.

Veliko se gibajte, kajti to je eden od boljših načinov, kako harmonizirati načelo Marsa v sebi. V največji možni meri pomagajte športnikom, gasilcem in zdravnikom.

Poleg gibanja vsak dan namenite nekaj časa za mir in tišino ter stik s tistim delom sebe, ki ni ujet v vzorce, ki jih prenašamo sabo in po katerih tako radi delujemo. Redna tiha meditacija je eden od najboljši način za harmonizacijo načela Saturna. Enako velja za pomoč revnim, invalidom, ljudem z dna socialne lestvice in starejšim .
Opraviti imamo torej z velikima nasprotjema, vendar pa ni nujno, da vodita v razpad. Verjamem, da se lahko ob pomoči dviga zavesti in jasnih, modrih odločitev lahko povežeta in prineseta čudovite rezultate.

Naravni načeli Saturna in Marsa bosta zagotovo močno zaznamovali letošnja dogajanja, sploh do maja 2012 in okrog 15. avgusta 2012, ko se bosta obe načeli srečali v ozvezdju Čitre. Takrat bo treba biti nekoliko bolj pazljiv, zlasti ko gre za morebitna trenja. Morda bo prišlo do večje potrebe po reševanju starih problemov, obenem pa bo veljalo paziti, da ne zdrsnemo v stare vzorce in načine delovanja, pri delovanju pa ne bi smeli uporabljati le moči volje, temveč tudi notranjo mirnost, potrpežljivost in strpnost.

Tretje načelo, ki pa je ključno in v letu 2012 nemara celo najpomembnejše, je naravno načelo Venere (Šukra). Venera predstavlja ljubezen, harmonijo, ustvarjalnost, lepoto, skladnost, pa tudi denar in finance nasploh ter duhovna znanja. Nanaša se na umetnike in ustvarjalce nasploh, glasbo, ples, barve, cvetje, seksualnost in spolnost. Na telesni ravni upravlja z rodili, izločili, sečili …

Dva pomembna naravna dogodka

Venera se bo od 28. marca do 31. julija 2012 zadrževala v znamenju Bika, v katerem se odlično počuti. To je za njeno naravno gibanje nenavadno dolgo, zato bo v tem letu 2012 podelila zelo pozitiven pečat, obstaja tudi velika verjetnost pozitivnega razvoja dogodkov. Zaradi vsega tega je po djotišu letošnje leto Venerino leto. Izredno pomembno se odpreti temu načelu in pravilno delovati, sploh maja in junija, ko nas čakata dva pomembna naravna dogodka.

Prvi se bo zgodil v dveh dnevih (21. in 22. maja), ko se bo kar šest od devetih naravnih načel družilo z Venero v Biku, kar govori o pomembnosti dogajanja in delovanja na področjih, ki so za nas osebno povezana s tem znamenjem. Ker bo 21. maja tudi Sončev mrk, je pomembnost tega obdobja toliko večja. "Nosilec dogajanja" bo seveda Venera, skupaj z vsemi njenimi pomeni. Za boljšo usklajenost z naravnimi ritmi tega obdobja je priporočljivo dejavno delovati na zgoraj omenjenih področjih. Predvsem pa velja pogledati, kje je tendenca dogajanj, ki se nanašajo na nas osebno, in na kaj moramo v tem obdobju paziti, a tudi kako ravnati in se odločati.

Drugi pomembni naravni dogodek se bo zgodil 5. in 6. junija 2012. Takrat se bo namreč Venera srečala s Soncem, kar bo vidno tudi z Zemlje: potovala bo čez Sončev disk, kar bo, če bomo imeli srečo z vremenom, vidno  6. junija 2012 zjutraj. To je močno pozitivno sporočilo zmage ljubezni nad močjo, čeprav je pomembna tudi moč – sploh če je notranja ter pravilno razumljena in uporabljena. Ker se bo to zgodilo samo dan po Luninem mrku (4. junij 2012), bo pomembnost tega dogodka še večja.

Prepričana sem, da bodo dogajanja ter naše odločitve in delovanja v pomladnih mesecih podelila pečat dogajanjem v letu 2012. Na nas pa je, da izberemo pravo pot in sprejmemo modre odločitve.

Beseda djotiš pomeni svetlobo. Če je pot osvetljena, je tudi naše potovanje lažje, predvsem pa srečnejše in bolj izpolnjeno! To je tudi namen djotiša!


Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Nastja Lazar

Nastja Lazar dr. med. spec. dermatovenerologije

Marko Hočevar

prof. dr. Marko Hočevar dr. med. spec. splošne in onkološke kirurgije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki