Djotiš – starodavna modrost, ki nas uči, kako do zadovoljstva, zdravja in sreče

(Foto: Spletna galerija Decorart)

Djotiš vas usposobi za celovito razumevanje življenja. Duhovni pogled na življenje, ki temelji na razumevanju njegovih večnih zakonitosti, povezuje z dognanji sodobne psihologije in antropologije. Djotiš že več kot pet tisoč let dostopno in preprosto, vendar izjemno celovit razkriva svoja spoznanja. Pri tem uporablja simbolne pomene, ki jih pripisuje planetom, njihovemu gibanju in medsebojnim odnosom.

Edino učinkovito zdravilo za strah je védenje

Strah je naš najhujši sovražnik. Zaradi strahu si ne upamo biti to, kar si želimo biti. Z življenjem smo nezadovoljni, vendar si ne upamo odločiti za spremembe, saj se bojimo, da utegne biti le še slabše. Tako smo še naprej nezadovoljni in nesrečni, težav pa je vse več: skrbi nas zaradi denarja, medsebojni odnosi niso dobri, nastopijo težave z zdravjem. Bi bilo naše življenje drugačno, če bi vedeli, da nismo nemočni, pač pa zmožni, da si sami ustvarjamo vse, kar doživljamo? Nedvomno.

Starodavni vedski modreci so vedeli, kdo smo in kako velik je naš vpliv na lastno življenje. Razvili so spoštovanja vredno znanje o temeljnih življenjskih zakonitostih, ki veljajo za vsakogar od nas. Vedeli so, da zakonitosti v širnem vesolju veljajo tudi za vsak njegov najmanjši del. Preučevali so planete, njihovo gibanje in medsebojna razmerja ter nanje preslikali simbolne pomene za vse, kar določa človekovo življenje. Vedeli so, da tistega, kar se je že zgodilo, ne moremo več spremeniti. Na voljo pa nam je možnost, da vplivamo na to, kaj bomo doživljali v prihodnje. Zato so nam zapustili djotiš. Z njim smo dobili orodje za ustvarjanje prihodnosti po svoji meri.

Zakaj je koristno uporabiti djotiš?

Za to obstajajo vsaj trije pomembni razlogi:
  • ker vam pomaga razjasniti dogodke iz preteklosti,
  • ker vam pomaga sprejeti vašo sedanjost in
  • ker vam omogoči izkusiti drugačno prihodnost.

Vsemu, kar ste doživeli doslej, ste podelili neki pomen. S tem, ko ste ljudem in dogodkom pripisali pomen, ste se v resnici odločili, kakšen in kolikšen bo njihov vpliv na vaša prepričanja o sebi in o svojem življenju. Djotiš vam pomaga razkriti, čému ste doslej zavestno ali nehote posvečali največ pozornosti, zakaj ste to počeli in kako. Ko se tega zavedate, tisto, kar se vam je že zgodilo, uzrete v novi, drugačni luči. Nenadoma lahko povežete stvari, ki so se vam do zdaj zdele naključne, in najdete pomen v dogodkih, ki so se vam zdeli težki in brez smisla. Naposled lahko skozi svojo preteklost resnično razumete sebe.

Trenutna življenjska situacija ni splet zunanjih, od vas neodvisnih okoliščin, marveč vaša lastna stvaritev, ki je posledica vaše preteklosti. Ko to spoznate, vse, kar se vam dogaja, postane zgolj nova priložnost za naslednji, drugačen korak.

Djotiš vam razkrije posledice, ki bi jih imel vaš zdajšnji pogled na življenje na vašo prihodnost. To, kar se vam utegne zgoditi v prihodnje, je v največji meri odvisno od tega, kako ste razmišljali, se izražali in delovali doslej. Vaše misli, njihovo izražanje in dejanja, v katera vas vodijo, so orodja vaše svobodne volje. Z njimi ustvarjate svoje življenje. To počnete ves čas, tudi takrat, ko se tega ne zavedate. Ne morete jih izključiti; delujejo štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu. Kot  reke so. Ne morete jih zaustaviti, upiranje njihovemu toku je nesmiselno in zelo utrujajoče, veliko pa pridobite, če plujete s tokom in izkoristite njegovo osupljivo moč. Tako kot vas reka ne more rešiti, če ste neplavalec in padete v njene globine, vam tudi življenje ne more prizanesti, če zaradi nepoznavanja njegovih zakonov ustvarjate situacije, ki si jih v resnici ne želite. V tem smislu življenje ni pravično. A tudi krivično ni, pač pa je nepristransko in predvidljivo.

Če veste, kaj se vam utegne zgoditi jutri in zakaj, imate priložnost, da že danes delujete drugače in si s tem sami premišljeno ustvarjate izkušnjo drugačne  prihodnosti. V polni meri lahko izkoristite svoje potenciale in se izognete težavam, še preden nastopijo!

Vedska astrologija Djotiš vam razkriva vašo prihodnost, ki pa bo taka le v primeru, da boste hodili v trenutni smeri in po sedanji poti. Smer in pot, ki sta pred vami danes, sta posledica vaše preteklosti, ni pa to še vaša prihodnost. Kakšno bo vaše življenja v prihodnje, je odvisno predvsem od vas.

Pot, ki je pred vami, je možno predvideti in spremeniti. S poznavanjem djotiša dobite neprecenljivo orodje, s katerim lahko pogledate v prihodnost. Za izbiro prave poti morate vedeti, kaj je cilj vašega potovanja, in kam vas vodi cesta, po kateri potujete. Cilje izbirate sami, djotiš pa vam osvetli pot, po kateri hodite. Če ni prava, vam pokaže novo, ki vas bo zanesljivo pripeljala do cilja. Ponudi vam priložnost, da si zagotovite notranji nadzor nad situacijami, in vam ponuja možnost izbire. Oboje prinaša občutek svobode in radosti.


Djotiš in sade sati: čas za življenjski preobrat

Vse v življenju se dogaja v ciklih. Eden od takšnih ciklov je obdobje, ki ga v djotišu imenujemo sade sati. Zaradi pomanjkljivega poznavanja se ga številni bojijo, v resnici pa ponuja priložnost za osvoboditev od vsega, kar vas dela ranljive in vas drži ujete v življenja, ki vas ne osrečuje.

Sade sati deluje podobno kot izkušen vrtnar, ki ve, da je treba drevo obrezovati, če naj ostane zdravo in bogato obrodi. To je obdobje, v katerem bo v življenju prišlo do reza. Odšlo bo vse, na kar ste preveč navezani. Življenje bo od vas pričakovalo, da stopite z območja udobja in ugotovite, kaj je za vas v resnici pomembno.

Če razumete pravi pomen tega življenjskega obdobja in se mu prilagodite, delujete z modrostjo drevesa, ki se v neurju upogne in zvije. V sade satiju je pametno stopiti korak nazaj, upočasniti svoj ritem in več časa posvetiti sebi in svojim potrebam.

Šola djotiša je šola za življenje

Znanje djotiša lahko pridobite v šoli djotiša. Šolanje traja dve leti in lahko poteka v obliki rednega študija ali šolanja na daljavo. V prvi vrsti je namenjeno vsem, ki se želite naučiti metod za izbiro svoje prihodnosti in načinov, kako nadzirati življenje. Program je vsebinsko zelo bogat: z njim boste v dveh letih prišli do znanja, ki vam bo omogočilo, da se boste lahko z djotiš svetovanjem ukvarjali tudi poklicno.

Šolanje se začne februarja 2012, prijavite pa se lahko na Inštitutu za kvaliteto življenja IzaQ
ali osebno pri gospe Mateji Kunc, ki je svetovalka in predavateljica djotiša in organizatorka študija ( 051 422 444 ).


Beseda djotiš pomeni svetloba. Uporabite znanje, ki vam je dostopno, in osvetlite svojo življenjsko pot. Vpišite se v Šolo vedske astrologije djotiš.