Kaj za Slovenijo v letu 2012 napovedujejo gibanja planetov

(Foto: Jupiterimages)

Novembrski in decembrski (2011) mrk pade v 11. hišo horoskopa Slovenije, kar kaže na to, da bo na začetku leta težišče dogajanja potekalo v parlamentu. Pričakujemo lahko spremembe v svetih in organih, prišlo bo tudi do intenzivnih poskusov spreminjanja zakonodaje.

Lunin mrk v 6  hiši: veliko bo govora o zdravju in boleznih ter zdravstvenih storitvah, a tudi o delavcih in zaposlenih nasploh, borzi dela in sindikatih. Poudarjeno bo vprašanje varnosti oziroma osnovnega preživetja.

Mrki v maju in juniju padejo v 5  hišo, zaradi česar bodo poudarjena vprašanja rodnosti, zelo verjetno se obeta kak seksualni škandal v "visoki družbi", pod lupo bodo javne hiše in tudi igre na srečo. V peto hišo horoskopa spada tudi šport.

Lunin mrk v 12 hiši: govor bo o kriminalu, špekulacijah, delu na črno in vohunstvu, pod drobnogledom bodo bolnišnice in drugi zavodi, kot so zapori in azili. Veliko se bo govorilo, kako doseči, da bo Slovenija socialna država.

Teža novembrskih mrkov bo v 10 hiši, kar pomeni več govora o oblasti, predsedniku, vladi in ljudeh na oblasti nasploh (preverjanje nacionalnega ugleda in moči – kot bi šlo za preverjanje za potrebe pohvale ali graje). Glede na Lunin mrk lahko pričakujemo kak škandal ali afero.

Mrki ne delujejo samo v mesecih, v katerih so zapisani, pač pa v večjih časovnih enotah: včasih je njihov vpliv občutiti prej ali pozneje, vendar se tendenca energije povezuje.

Kadar želimo zaznati nadaljevanje serije, se vrnemo približno osemnajst let nazaj, s čimer dobimo približno podobo dogajanja: v tistem času je Slovenija dobila tolar, na referendumu smo se odločali o vstopu v EU in postali člani mednarodnega denarnega sklada. Imeli smo tudi afero, povezano s trgovanjem z orožjem.

Položaj retrogradnega Marsa v 8 hiši slovenske karte kaže, da bodo partnerji Slovenije izvajali prikrito ustrahovanje šibkejših na področjih, ki jih simbolizira znamenje Device.

Druga tema se bo nanašala na javne finance, mednarodni denarni sklad, evro, posojila in zadolževanje Slovenije. Možno je, da nas čaka še kako presenečenje in odkritje, kajti pod drobnogledom bodo tudi mednarodni finančni odnosi s tujino (posojila …), naslednja vlada pa se bo morala spoprijeti z dediščino svoje predhodnice.

Že na začetku nam bo jasno, da bo ta država v naslednjem letu vse drugo, samo socialna ne, kajti Mars bo v neugodnem stiku z Luno. Morda bo diskriminatorna celo do nosečnic, pomoči potrebnih, otrok (vključno z otroki s posebnimi potrebami), upokojencev in kmetov.

Tranzit Saturna čez vrh horoskopa Slovenije kaže na spremembo vlade in statusa Slovenije v širšem smislu. Nekoliko skrbi Uranov in Plutonov kvadrat, ki namiguje na nesoglasja s sosedi, poudarek bo tudi na medijih in informacijah.

Februar utegne biti napet in stresen, saj Uran kvadrira Sonce, ki simbolizira vlado, vladarja in državo Slovenijo.

Kako bi bilo, če bi upoštevali vplive planetov in jih koristno uporabili?

Slovenija je šla že skozi težje čase, saj je Saturn kvadriral tako ascendentno znamenje naše države, kot 7. hišo in Sončno plat, zadeva se je sprostila in zdaj bi morali uporabiti potenciale Saturna, ki vstopa v 10. hišo (vrh horoskopa) ter pokazati svojo moč. Toda nujni predpogoj za to je karizmatičen in sposoben voditelj, najbolje gospodarstvenik z izkušnjami, kar simbolizira Saturn.

Položaji planetov nakazujejo, da bi bilo treba najprej urediti ekonomijo države in preprečiti zadolževanje (to leto je tozadevno izrazito neugodno). Na drugi strani bi bilo treba izkoriščati naravne vire: gozd, zemljo, rudnine in minerale, skrbeti za drobno gospodarstvo, obuditi rokodelstvo ter spodbujati družinska podjetja, naravno predelavo hrane in samooskrbo z električnimi viri (sončna energija).

Zaradi Jupitra v 4. hiši naše države se ponuja čudovita priložnost, da ustvarimo "novo" državo. Drži, da nas Sonce in Merkur v 7. hiši naše države silita v sodelovanja z drugimi, vendar aspekti govorijo, da vedno znova nasedamo obljubam, da nimamo jasne vizije in perspektive, v mednarodne odnose pa silimo prehitro in pretirano zaupljivo. Morali bi se zanašati na lastne vire, saj tudi 8. hiša (skupen mednarodni denar) za Slovenijo ni rešitev, marveč prej breme. Ko postane država pohlepna (Venera v Levu), prihaja do izgub (kvadrat Pluton) in se lahko samouniči.

Leto nas nagovarja: vrnimo se v preteklost, poglejmo, kaj nam je prinašalo koristi in to spodbudimo ter nadgradimo; preživete stvari, ki ne delujejo, pa pustimo za seboj.


 
Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki