Avra - vitalni del človekove energije

(Foto: JupiterImages)

Skozi zgodovino pri vseh ljudstvih srečamo opise avre. Slikovne upodobitve plemenskih ljudstev in krščanskih mistikov prikazujejo avro kot sij ali žarenje okrog človeka. Posvečenci vseh ver pravijo, da lahko vidijo svetlobo okrog človekove glave. Ob pomoči verskih obredov, molitve in meditacije si razširjajo zavest in tako višajo čutno zaznavanje. Avra je vitalni del človekove energije; starodavno indijsko izročilo govori o univerzalni energiji - prani, Kitajci so vitalno energijo poimenovali či. Številni ezoterični nauki podrobno opisujejo človekovo energetsko polje. V zadnjem času so številni raziskovalci ta pojav opisali tudi na konkretni, fizikalni ravni.

Tudi znanstveniki na Zahodu so že davno tega razmišljali o univerzalni energiji, ki preveva naravo. Pitagorejci so bili prvi, ki so o njej pisali kot o življenjski energiji, zaznavali pa so jo kot svetlobno telo. Paracelsus je v srednjem veku to energijo poimenoval Illiaster; predstavljal naj bi življenjsko silo in življenjsko snov. Do 20. stoletja so preučevali predvsem značilnosti energetskega polja, ki obdaja ljudi in predmete.


Zdravniški pogled

Po letu 1900 je pojav začel zanimati tudi zdravnike. Leta 1911 je dr. Kilner poročal o svojih raziskavah človekovega energetskega polja. Sredi 19. stoletja sta dr. George De La Warr in dr. Ruth Drown izumila naprave za merjenje sevanja živega tkiva. Dr. Wilhelm Reich, psihiater in Freudov prijatelj, je preučeval univerzalno energijo, ki ji je pravil orgon. Dr. Lawrence in Phoebe Bandit sta v tridesetih letih minulega stoletja preučevala človekovo energetsko polje ter iskala njegovo povezanost z zdravjem, zdravilstvom in razvojem duše. Nedavno je dr. Shafica Karagulla razložil povezavo med opažanji jasnovidcev in telesnimi motnjami ter opisal zvezo med motnjami čaker in boleznimi. Dr. John Pierrakos je razvil sistem za odkrivanje in zdravljenje duševnih motenj, ki temelji na vizualnem opazovanju človekovega energetskega polja in na ugotovitvah, ki jih posreduje nihalo.

Znanstvena odkritja

Pred nekaj leti je skupina znanstvenikov iz Bioinformacijskega inštituta A. S. Popova naznanila odkritje, da živi organizmi izžarevajo energetske vibracije s frekvenco med 300 in 2000 nanometri. To energijo so poimenovali biopolje ali bioplazma.

V raziskavi dr. Valorie Hunt z univerze UCLA so z elektronskimi napravami prvič objektivno izmerili frekvenco, amplitudo in čas ter potrdili subjektivno zaznavanje izžarevanja barc, ki jih vidijo vidci avre.Iz vseh dognanj sledi, da je svetloba, ki jo izžareva človekovo telo, tesno povezana z njegovim zdravjem. Barbara Ann Brennan, znanstvenica in psihoterapevtka, meni, da bi bilo koristno razviti tehniko za zanesljivo in standardizirano merjenje izžarevanja: tako bi bili podatki dostopni tudi zdravnikom in jim pomagali pri klinični diagnozi, samo energijo pa bi lahko uporabljali za zdravljenje.

Raziskave tudi kažejo, da običajni model telesa, ki je sestavljen iz posameznih sistemov, ne zadošča več. Dr. Valorie Hunt meni, da strukturo človekovega energetskega polja najbolje razložimo s holografskim modelom: "Holografski koncept, ki prodira v fiziko in raziskovanje možganov, omogoča celostno kozmično dojemanje resničnosti, to pa na drugi ravni zahteva novo interpretacijo bioloških odkritij."

Kaj je avra?

Avra je človekovo energetsko polje in je pojavna oblika univerzalne energije. Energetsko polje je svetlobno telo, ki obdaja fizično telo ter na poseben način izžareva, zato ga imenujemo avra. Avra je vitalni del človekove življenjske energije, pravijo pa ji tudi prana, či, bioenergija, orgonska energija. Človekovo avro deloma sestavlja bioelektromagnetno polje, ki se kaže kot ovoj ali energijski oblak okrog telesa.

Anatomija avre

Avra je sestavljena iz več plasti, ki jih imenujemo telesa. Vsa telesa prehajajo eno v drugo in sestavljajo polje subtilne energije. Vsako telo prežema vsa druga, ki so pod njim - skupaj s fizičnim telesom. Emocionalno telo se razteza čez eterično ter obenem vsebuje eterično in fizično telo. Vsako posamezno telo zaznavamo kot plast, čeprav v resnici to sploh ni. Je razširjena različica našega jaza, ki zajema tudi vse druge, bolj omejene oblike, in vsako naslednje telo obstaja na finejših frekvencah v odnosu do teles, ki ga obdajajo.

Vloga čaker

Čakre - energijski centri oziroma transformatorji energije, povezujejo naše telo z univerzalno kozmično energijo (prana, či ...). Vsaka od čaker napaja z energijo pomembne organe v fizičnem telesu ter je povezana z njej ustreznimi organi, žlezami in živčnimi spleti. Čakre dobivajo energijo iz teles oziroma plasti avre in jo razporejajo po fizičnem telesu.

Plasti se med seboj razlikujejo; vsaka ima posebno funkcijo in vsaka je povezana z eno od čaker - prva s prvo čakro, druga z drugo in tako naprej.

Članek se nadaljuje »


Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki