Eric Pearl: The Reconnection ali ponovna povezava lahko pozdravi vse!

"Sodeč po tem, kar sem videl doslej, ni ničesar, česar ponovna povezava ne bi mogla pozdraviti. Na drugi strani je treba razumeti, da ne zdravimo bolezenskega procesa, pač pa človeka. Uspešnost zdravljenja je namreč odvisna od tega, kaj je najprimernejše za to osebo in njeno življenjsko pot," pravi Eric Pearl.
"Sodeč po tem, kar sem videl doslej, ni ničesar, česar ponovna povezava ne bi mogla pozdraviti. Na drugi strani je treba razumeti, da ne zdravimo bolezenskega procesa, pač pa človeka. Uspešnost zdravljenja je namreč odvisna od tega, kaj je najprimernejše za to osebo in njeno življenjsko pot," pravi Eric Pearl.

Nova in edinstvena oblika zdravljenja, kot je še nismo poznali

V Kaliforniji rojeni Eric Pearl je bil še pred dvajsetimi leti uspešen kiropraktik. Toda sčasoma je pod njegovimi rokami in pred očmi drugih spontano začelo prihajati do čudežnih ozdravljenj. Po naravi dvomljivec in ne prav poduhovljen človek je prvi prišel v stik z energijo, ki ga je obdarila z neverjetno sposobnostjo zdravljenja in prenašanja te sposobnosti na druge. Po prvih ozdravljenjih je želel izvedeti, kaj to je, zato se je obračal na različne mojstre, mistike, zdravitelje, alternativne terapevte …, ki mu niso uspeli dati zadovoljivih odgovorov.

Ta oblika zdravljenja, ki jo je Eric Pearl poimenoval zdravljenje s ponovno povezavo (angl. Healing Reconnection), pa je začela zanimati tudi vrhunske znanstvenike, ki so prišli do presenetljivih dognanj.
Ugotovili so, da ozdravljenja sprožijo frekvence informacij in energije, ki so se na Zemlji pojavile prvič.

Gre torej za povsem novo in edinstveno obliko zdravljenja, kot je še nismo poznali, ki se zgodi zaradi povezave z energijskimi linijami (meridiani), ki obkrožajo naš planet in povezujejo vse vesolje. Z materializacijo na ta planet, smo namreč z njimi stik izgubili. Ko se z njimi ponovno povežemo – od tod tudi ime –, ozdravimo na vseh nivojih – fizično, čustveno in mentalno, naša zavest pa se lahko premakne tudi na novo raven, kjer spoznamo, kdo smo. V intervju Eric Pearl razkriva, zakaj je zdravljenje s ponovno povezavo tako edinstveno, kar podkrepi tudi z znanstvenimi ugotovitvami.

Kako se zdravljenje s ponovno povezavo razlikuje od drugih energetskih tehnik in alternativnih metod zdravljenja?

Zdravljenje s ponovno povezavo ni le še ena energetska zdravilska tehnika ali metoda, marveč gre za popolnoma novo, razširjeno raven zdravljenja. Kot so ugotovili raziskovalci, nas ponovna povezava popelje v razširjen spekter energije, svetlobe in informacij. Pravijo, da gre za novo, veliko področje zdravljenja, za frekvence, ki prinašajo darila. Vesolje nam nenehno prinaša darila za rast in razvoj. Ponovna povezava nam omogoči opustiti vse energetske tehnike, jih preseči in se dvigniti nad njih. Ali z drugimi besedami: da kot praktiki oziroma izvajalci ponovne povezave delamo manj, hkrati pa lahko dosežemo veliko večje ozdravljenje.

Izziv pa je ugotoviti, ali smo pripravljeni opustiti in preseči vse druge energetske tehnike in ali želimo demistificirati proces zdravljenja. Če nismo pripravljeni dati ljudem možnosti, da je zdravljenje dostopno vsem, se moramo vprašati, zakaj. V tem tiči skrivnost zdravljenja. Česa se bojimo? Kaj se bojimo opustiti, kateri del našega ega hoče biti tako poseben, kateri del nas pravi, da smo veliki zdravitelji, mojstri, učitelji … in čuti potrebo po pretvarjanju, da vemo nekaj več, nekaj skrivnostnega, kar naj ne bi bilo znano vsem ljudem. Ko to opustimo, postanemo pravi mojstri.


Zdravljenje s ponovno povezavo, pravite, je povsem nova oblika zdravljenja. Zakaj se je pojavila zdaj?

Da, raziskovalci pravijo, da gre za popolnoma novo obliko zdravljenja. To je zelo močna trditev, ki postane smiselna, če razumemo dva osnovna koncepta.

Prvi je v tem, da smo štiridimenzionalna bitja. Drugi je v tem, da se čas, torej četrta dimenzija, širi in se odpira, zaradi česar nam dovoljuje, da sprejmemo več. To je v vesolju vedno obstajalo, ne pa tudi tukaj, v našem štiridimenzionalnem obstoju na Zemlji. Razlog, zakaj je zdaj tukaj, je najbrž v tem, da se razvijamo. Tukaj smo kot duše in izkušamo človeško izkušnjo, tukaj smo zato, da se učimo. Učenje pa je del našega razvoja – evolucije. Kot je bilo pred stoletji ali še pred nekaj leti pravi čas za nekaj drugega, je zdaj pravi čas za nekaj novega.

Veliko ljudi v povezavi s tem govori o letu 2012. To bo še ena stopnja našega razvoja, vendar ne bo ne prva in ne zadnja. Nekateri ljudje, ki živijo v zavesti strahu, pričakujejo, da bo takrat konec sveta. Ne bo konec sveta, bo pa konec sveta, kakršnega poznamo zdaj. To pomeni, da bomo napredovali. Seveda se ne bomo 2. decembra 2012 prebudili, pogledali pod odejo in ugotovili, da smo postali nevidni (smeh). Morda še leto dni ali deset let sploh ne bomo opazili velike razlike. Toda ko se bomo čez desetletja ozirali v preteklost, bomo z velikim navdušenjem pri človeštvu opazili veliko spremembo zavesti.

Omenili ste raziskave. Kaj pravijo? Lahko dokažete obstoj ponovne povezave?

Znanost je doslej le delno raziskala zdravljenje s ponovno povezavo. V tem trenutku lahko namreč vidi in dokaže le delček. Sicer pa so bile opravljene temeljne znanstvene raziskave, mnoge od njih pa so bile objavljene v največjih znanstvenih revijah.

Ena od prvih raziskav, ki je potekala pod vodstvom dr. Garyja Schwartza, je dokazala, da zdravljenje s ponovno povezavo obstaja, da ne gre za tako imenovano zdravljenje z vero. Na Univerzi v Arizoni so študentom (nekateri so imeli izkušnje z energetskimi tehnikami, drugi pa ne), ki so bili v temnem prostoru in so imeli zavezane oči, pet dni pošiljali v roke energijo ponovne povezave. Študenti so morali povedati, ali jo čutijo v levi ali desni roki. Prvi dan so v 65 odstotkih ugotovili, kdaj gre za ponovno povezavo. Peti dan so to ugotovili v 95 odstotkih primerov. Učenci so se naučili prepoznati ponovno povezavo, naučimo pa se lahko le nečesa, kar obstaja.

V knjigi Ponovno povezani, ki je izšla pred devetimi leti, v Sloveniji pa smo prevod dobili letos, pravite, da ponovne povezave še ne razumete v celoti. Ali z znanstvenega vidika zdaj že lahko poveste kaj več o njenem delovanju?

Ena od raziskav je pokazala, da se je DNK ljudi, ki so bili v stiku s ponovno povezavo, spremenila. Povišala se je raven svetlobe, ki jo je oddajalo njihovo telo – tako v primerjavi z ljudmi, ki so jih zdravili z drugimi energetskimi tehnikami, kot tudi s tistimi, ki jih niso zdravili z nobeno zdravilsko metodo. Ugotovili so še, da lahko odpravi prirojene napake v DNK. V okviru neke druge študije, ki je tudi pokazala razliko med ponovno povezavo in drugimi tehnikami, so z drevesa odrezali liste in jih nato zdravili. Ko so jih zdravili z drugimi energetskimi tehnikami, so listi odmrli v sedmih do desetih dneh, ko pa so jih zdravili s ponovno povezavo, so živeli še 90 dni.

Dr. William Tiller z Univerze Stanford je ugotovil, da frekvence ponovne povezave spremenijo kvantno polje – količina energije, svetlobe in informacij se poveča za toliko, kot če bi sobo ogreli na 300 stopinj Celzija. Dr. Konstantin Korotkov z Univerze v Sankt Peterburgu je ponovno povezavo preizkušal na ruskih atletih. Eden od atletov si je zlomil nogo. Prvi dan je v raziskavi sodeloval z berglami, drugi dan ni več čutil bolečine, niti ni potreboval opore pri hoji. Ko so mu zdravniki tretji dan sneli mavec in pregledali nogo, niso našli dokaza, da je bila noga kdajkoli zlomljena.

Konstantin Korotkov je ugotovil, da pri osebah, ki so jih zdravili s ponovno povezavo in/ali z drugimi tehnikami, ni bilo tako močnega učinka kot pri tistih, ki so jih zdravili samo s ponovno povezavo. Raziskava, ki jo je opravila Ann Baldwin z Univerze v Arizoni, je pokazala, da se pri ponovno povezavi zgodi posebna povezava z vesoljem, ultrazavedanje. Pri drugih tehnikah je treba zdravljenje ponavljati, pri ponovni povezavi pa so učinki zdravljenja takojšnji, močnejši in skoraj vedno trajajo vse do smrti. Zato je ponovna povezava tako zanimiva za znanstvenike in medicinske ustanove.

Ali lahko zdravljenje s ponovno povezavo pozdravi vse?

Na to vprašanje lahko odgovorim z dveh vidikov. Z veliko samozavestjo lahko rečem: sodeč po tem, kar sem videl doslej, ni ničesar, česar ponovna povezava ne bi mogla pozdraviti.

Na drugi strani je treba razumeti, da ne zdravimo bolezenskega procesa, pač pa človeka. Če bi zdravili tri ljudi z enako diagnozo in simptomi, bi dobili tri različne rezultate. Uspešnost zdravljenja je namreč odvisna od tega, kaj je najprimernejše za to osebo in njeno življenjsko pot. V resnici ne vemo, zakaj zbolimo, zakaj imamo težave z zdravjem. Nekateri zato, da dajejo ljubezen, drugi zato, da jo prejmejo – da se lahko nečesa naučijo oziroma da se nečesa naučijo njihovi bližnji. Ne vemo, kako deluje bog oziroma vesolje. Zaupati moramo, da za vse obstaja razlog, da ima vse smisel. To bomo morda spoznali šele tedaj, ko odidemo.

Tukaj nismo zaradi odgovorov, marveč zaradi izkušnje učenja. Tukaj smo zato, da se naučimo opazovati, ne da bi vrednotili. To je zelo težko, saj delujemo z egom – tako so nas naučili. Če posegamo v spremembe v človekovem energetskem polju – ko na primer zdravilci vidijo, da imamo zamašene čakre ali simptome bolezenskega procesa, kot je otečeno koleno – tudi delujemo z egom. Ne razmišljamo jasno.

Zakaj mislimo, da so spremembe v človekovem energetskem polju ali telesni bolezenski simptomi manj inteligentna manifestacija boga? Ko to spreminjamo, zdravimo v skladu s svojim prepričanjem oziroma védenjem o tem, kaj je normalno. Bogu, ljubezni ali vesolju pravimo: delaš dobro, vendar poglej, tukaj si nekaj izpustil in jaz bom to popravil.

Zato obstaja velika razlika med ponovno povezavo in drugimi zdravilskimi tehnikami: njeni izvajalci ne poskušamo ugotoviti problema z diagnosticiranjem – manj ko vemo o osebi, ki nas obišče, bolje je. Tako njenega zdravljenja, tega, kako naj bi potekalo in kaj lahko naredim kot zdravilec, ne bomo omejevali.

Strah, pravite v knjigi, je velika ovira pri zdravljenju …

Seveda je. Delujemo lahko iz zavedanja, ki je utemeljeno na strahu, pomanjkanju, omejitvah, ločenosti, pomanjkanju svetlobe – ali pa iz zavedanja, ki izhaja iz ljubezni, bogastva, blaginje, enosti oziroma svetlobe. Od kod pa mislite, izvira zdravljenje? Izhaja iz ljubezni, blaginje, bogastva … Tudi zdravilske tehnike, kljub besedam o ljubezni in blaginji, ki svetujejo, naj si nadenemo zaščitno ogrlico ali kristale, če želimo obvarovati telo ali odstraniti negativno energijo …, izhajajo iz strahu. Takrat verjamemo, da smo nezadostni ali omejeni.

Čas je, da stopimo v zavest ljubezni. Ko stopimo v svetlobo, ugotovimo, da tema, za katero smo mislili, da smo jo videli, sploh nikoli ni obstajala. Tema je le prostor, ko si še nismo dovolili, da bi sijala svetloba, si dovolili biti svetloba. Vse je ljubezen, vse je izraz vesolja ali boga. Ko ponesemo strahove v svetlobo, uvidimo, da tema sploh nikoli ni obstajala in da ne potrebujemo več zaščite trapastih obredov, temelječih na strahu, saj svetloba ne potrebuje zaščite. Ko izgubimo strahove, izgubimo temo, postanemo svetloba. In ko smo v stiku z drugimi ljudmi in vidimo, da nam ni več treba početi nečesa, da bi sprožili zdravljenje, postajamo zdravljenje in navdihujemo zdravljenje v drugih – v njih prebudimo naravno svetlobo zdravljenja, podobno kot sveča, ki prižiga drugo svečo.

Če je to primerno za človeka na njegovi življenjski poti, se to zgodi in težave z zdravjem minejo. To je zdravljenje. Vse, kar je bolj zapleteno, nam skuša nekaj prodati, da bi živeli v strahu. Ozreti se moramo vase. Ničesar nam ni treba kupiti, da bi postali zdravitelji. Ne moremo kupiti nečesa, kar že nosimo v sebi.

Toda tega se moramo spomniti …

Da, spomniti se moramo ravni, na kateri smo že bili, da lahko stopimo tja, kjer še nismo bili tukaj na Zemlji. In spomniti se moramo, kam gremo med svojim zemeljskim obstojem. Zdravljenje je le eno od daril oziroma učinkov stika s frekvencami ponovne povezave, ste omenili na začetku.

Kakšna je razlika med zdravljenjem s ponovno povezavo in osebno ponovno povezavo?

Zdravljenje pomaga, da hitreje obnavljamo svoje celice, da smo bolj zdravi. Osebna ponovna povezava pa nam pomaga, da smo hitreje in bližje svoji življenjski poti.

Kako naj posameznik ugotovi, katera oblika ponovne povezave je primerna zanj?

Običajno svetujemo tri terapije, nato pa osebno povezavo. Toda to je le predlog. Vsak posameznik mora vedeti, kaj je zanj najprimernejše. Če vprašate izvajalca ponovne povezave, kolikokrat ali kaj potrebujete in vam odgovori s konkretno številko, pojdite k drugemu, kajti tega ne more vedeti nihče drug kot vi. Lahko se odločite za eno terapijo zdravljenja s ponovno povezavo in čez pol leta še za eno, toda redne terapije niso potrebne. Dovolite, da se proces zdravljenja dogaja sam.

Na kaj moramo biti pozorni, ko iščemo izvajalca ponovne povezave?

Seznam vseh, ki si želijo, da bi z njimi navezali stik, najdete na spletni strani www.thereconnection.com. Tam lahko poiščete izvajalce v svoji bližini, več o njihovem delu pa poskusite izvedeti na njihovih osebnih spletnih straneh, če jih imajo. Vprašajte jih, ali poleg ponovne povezave izvajajo še druge energetske tehnike, ali na primer delajo s kristali, z aromaterapijo … Če jih izvajajo, ponovna povezava ne bo tako učinkovita kot pri tistih, ki so te tehnike presegli.

Pravite, da se zdravljenja s ponovno povezavo lahko nauči vsakdo. Kako?

Začnete lahko s knjigo Ponovna povezava. V zadnjem delu je nekaj osnovnih napotkov, kako se lotiti zdravljenja. Toda če boste prebrali knjigo, to še ne pomeni, da lahko tudi zdravite. Tega se boste najbolje naučili na štiri oči, na seminarju, ki traja tri dni. Po treh dneh lahko vsakdo izvaja zdravljenje s ponovno povezavo enako dobro, če ne celo bolje kot jaz, ne glede na to, kakšno je njegovo ozadje – ali je že delal s katero od energijskih tehnik ali ne. Treba pa je opustiti vse strahove, ki nam govorijo, da nismo dovolj. Šele tedaj imamo popoln dostop do ponovne povezave. Izziv in darilo ponovne povezave sta eno in isto – preseganje strahov in tehnik.

Koliko ljudi po svetu je že v stiku s ponovno povezavo?

Doslej je seminarje obiskalo 75 tisoč ljudi, od tega 12 do 15 tisoč zdravnikov, medicinskih sester, fizioterapevtov in medicinskih raziskovalcev, prav toliko pa je tudi mojstrov drugih energetskih tehnik, ki so ugotovili, da so jih prav te tehnike omejevala – podobno kot pomožna kolesa pri kolesu. Kolo se lahko naučiš voziti šele takrat, ko odstraniš pomožna kolesa. Čas je, da ne čakamo več, da postanemo učitelji učiteljev in da širimo svetlobo.

Mislite, da bomo v prihodnosti še potrebovali zdravnike?

Vsaka medicinska veda ima svojo vrednost. Če se bom v avtomobilski nesreči hudo poškodoval, bom z veseljem pustil, da mi ustavijo krvavitev. Težava lahko nastopi, če zobozdravnik, nevrolog ali kiropraktik misli, da je strokovnjak za druga področja zdravljenja. Svojemu kiropraktiku ne bi dovolil, da mi vrta po zobeh, zobozdravniku ne bi zaupal, da bi mi operira možgane … Vsak strokovnjak se spozna na svoje področje. Vendar pa se veselim prihodnosti, ko bodo otroci vprašali starše, ali smo nekoč res potrebovali strupe, da bi bili zdravi, starši pa se bodo zasmejali in odgovorili: ja, daleč smo prišli, ne?


Poseben program za delo s ponovno povezavo je namenjen tudi otrokom. Pravite, da so otroci bolj odprti in da lažje naučijo ponovne povezave. Zakaj?

Otroci se učijo veliko hitreje in lažje – potrebujejo le dve uri. Niso tako trapasti kot odrasli. Če daš otrokom kup igrač, bodo stekli k tisti, ki jih bo pritegnila, nato k naslednji … Ne bodo spraševali vesolja, ali se smejo igrati z njo. Od njih bi se morali učiti. Odrasli nanje gledamo kot na prazna plovila za dušo, ki jih moramo še napolniti. Morda bi morali nanje gledati drugače – kot na prazna plovila, ki so prišla sem, da pokažejo odraslim, kako naj bomo znova prazna plovila.

Ali še vedno izvajate zdravljenje s ponovno povezavo?

Zdaj za to nimam več časa, saj toliko poučujem. Ko človek pride v stik s ponovno povezavo, ni potrebe, da bi to počel jaz. Tudi v vaši bližini so ljudje, ki to počnejo enako dobro kot jaz ali celo boljše.


Ste na potovanjih opazili razlike, ko gre za odprtost ljudi za ponovno povezavo?

Nekateri so bolj odprti, drugi bolj zagnani, nekateri bolj sproščeni … Rad prihajam v slovanske dežele, kjer so ljudje odprti, topli in navdušeni nad delom, rad imam tudi slovansko hrano (smeh). Upam, da naslednje leto pridem v Slovenijo, zagotovo pa bom obiskal sosednje države.

Se še sprašujete, zakaj ste bili vi prvi, ki je prišel v stik s ponovno povezavo?

O tem sem se dolgo spraševal, naposled pa sem to prerasel. Zavedel sem se, da ne vem, zakaj se je to zgodilo meni. Sam ne bi izbral sebe (smeh). Če bi sedel na oblaku in iskal primerno osebo, bi izbral koga drugega, ne sebe, ki sem večer prej spil martini preveč. Morda pa je dobro, da to ni bila moja odločitev, da se za to ne moremo odločiti.

Najbrž je že nekakšen razlog, da sem bil to jaz – morda zato, ker imam sarkastičen smisel za humor, ker se rad zabavam, ker se lahko pogovarjam z znanstveniki, zdravniki, s poduhovljenimi metafiziki, terapevti … Morda prav zaradi moje osebnosti, kajti če lahko zdravljenje prihaja iz mene, lahko pride iz kogarkoli (smeh). Vesolje deluje na nedoumljiv način.

Sodeč po tem, kar sem videl doslej, ni ničesar, česar ponovna povezava ne bi mogla pozdraviti. Na drugi strani je treba razumeti, da ne zdravimo bolezenskega procesa, pač pa človeka. Uspešnost zdravljenja je namreč odvisna od tega, kaj je najprimernejše za to osebo in njeno življenjsko pot.

Sporočila iz onstranstva in kvantna fizika

Ko je Eric Pearl še deloval kot kiropraktik in se spraševal, kaj se sploh dogaja na njegovi kiropraktični mizi, mu je med terapijo več kot petdeset ljudi kanaliziralo šest sporočil. Med njimi sta bili dve, ki sta pravili, da je to, kar počne, ponovno povezovanje verig, ponovno povezovanje strun. Kot je zapisal v svoji knjigi, je pozneje ti sporočili povezal s teorijo kvantne fizike, ki pojasnjuje, kaj je ponovna povezava. Teorija strun pravi, da najosnovnejši delci v vesolju niso delci, marveč zanke strun, ki vibrirajo z določenimi frekvencami. Frekvenca določa identiteto strune in odloča o tem, kakšen delec bo postala.

Po teoriji strun tako obliko kot vsebino vesolja določajo vibracijske frekvence slehernega atoma, slehernega delca, zato ni razlike med snovjo in energijo. Vse je eno. Kot so ugotovili znanstveniki, strune obstajajo v sedmih do enajstih razsežnosti hkrati, ne le v štirih, kolikor jih zaznavamo ljudje. Prek novih frekvenc ponovne povezave se lahko ljudje prvič povežemo tudi z drugimi ravnmi. To pravzaprav pomeni stik s tem, kar v resnici smo – večdimenzionalna bitja luči.

Obstajata dve različni obliki ponovne povezave:

1. Zdravljenje s ponovno povezavo (Healing Reconnection)
Zdravljenje traja približno 30 minut. Klient udobno leži na masažni mizi, izvajalec ponovne povezave pa sproži zdravljenje, ne da bi se klienta dotikal.

2. Osebna ponovna povezava (The Reconnection)
Tu se v dveh ločenih seansah klientu aktivira vse energijske linije na telesu, da se ponovno poveže z linijami Zemlje in vesolja. To traja približno 45 minut. Tudi tu se klienta izvajalec ne dotika.

Ponovna povezava se širi po Sloveniji

Anita Kejžar Škulj, ki se je že prej ukvarjala z alternativnimi metodami zdravljenja, je ena od izvajalk ponovne povezave v Sloveniji. Poskrbela je za to, da smo maja dobili slovenski prevod Pearlove knjige, načrtuje pa tudi obisk Erica Pearla, ki naj bi v Slovenijo prišel naslednje leto. Prvi stik s ponovno povezavo je imela pred dvema letoma. Kot nam je zaupala, jo je k ponovni povezavi pritegnil notranji impulz, ki mu ni mogla reči ne. Po treh zdravljenjih s ponovno povezavo in osebni ponovni povezavi je opravila še vsa potrebna šolanja za izvajanje zdravljenja in osebne ponovne povezave.

Vsakdo, ki bi želel izvajati zdravljenje ali osebno ponovno povezavo, morda obiskati izobraževalne seminarje. Po prvem seminarju lahko vsakdo izvaja zdravljenje, razloži Anita Kejžar Škulj, šele po tretjem seminarju, na katerem se poučiš o legah točk in energijskih linijah na telesu, ki jih je treba aktivirati, da se ponovno povežemo z linijami Zemlje in vesolja, pa lahko izvajaš osebno ponovno povezavo. Veseli se, da so se z izdajo knjige tudi v Sloveniji razširile informacije o ponovni povezavi, ki je Evropo dosegla pred desetimi leti, prvič pa se je pojavila leta 1993. Večina ljudi, ki jih je pritegnila ponovna povezava, prihaja k njej iz treh vzgibov. Najpogosteje jih pripeljejo strah, jeza, občutek izgubljenosti, želja po spremembi ali težave v odnosih. Pomoč iščejo tudi ljudje s poškodbami in obolenji, nekateri pa so brez večjih telesnih ali čustvenih težav, vendar začutijo močan vzgib.

Z Anito Kejžar Škulj se lahko povežete na tel. (051) 307 668, e-naslovu infoanita@notranjamoc.com ali spletni strani notranjamoc.com, kjer lahko tudi naročite knjigo Ponovna povezava: zdravi sebe, zdravi druge.

Poleg Anite Kejžar Škulj v Sloveniji deluje še pet izvajalcev zdravljenja s ponovno povezavo:

  • Jan Čadež, (041) 387 021, jah.ninyo@gmail.com
  • Marko Gospodjinački, (01) 519 1209, (041) 640 574, gospodjinacki@gmail.com
  • Anton Hladnik, (05) 3646 799, (040) 658 979, anton.hladnik@amis.net
  • Milena Kržišnik, (041) 874 196, milena.krzisnik@telemach.net
  • Olga Lukner, (040) 202 576, info@zdravljenje.si
  • Marija Rizmal, (03) 570 1430, (041) 696839, kara-marija.rizmal@amis.net


Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Simona Sanda

Simona Sanda uni. dipl. psih. spec. klinične psihologije

Postavi vprašanje

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Vsi Viva strokovnjaki