Homeopatija v Sloveniji še vedno neurejena

Področje homeopatskega zdravljenja v Sloveniji še vedno ostaja nedorečeno. Po Zakonu o zdravilstvu lahko s homeopatijo zdravijo le zdravniki z diplomo medicinske fakultete, a s tem še vedno tvegajo izgubo zdravniške licence.
Področje homeopatskega zdravljenja v Sloveniji še vedno ostaja nedorečeno. Po Zakonu o zdravilstvu lahko s homeopatijo zdravijo le zdravniki z diplomo medicinske fakultete, a s tem še vedno tvegajo izgubo zdravniške licence. (Foto: Shutterstock)

Homeopatija je v Evropi uveljavljen komplementaren pristop celostnega zdravljenja, ki mu zaupa okoli 150 milijonov ljudi, izvaja pa ga približno 50.000 pretežno družinskih zdravnikov.

Ureditev v državah članicah EU je neenotna, smo slišali v uvodnem nagovoru podpredsednice Združenja za homeopatijo Slovenije Ane Kaplja Krušič, dr. med. Združenje, ki je ob svetovnem tednu homeopatije v aprilu organiziralo predavanje o homeopatiji v času nosečnosti in pri porodu, si predvsem prizadeva, da bi se področje uredilo z enakimi pravicami in možnostmi kot drugod.

V Švici denimo zdravljenje s homeopatijo krije zdravstvena zavarovalnica, v Avstriji lahko zdravnik kombinira konvencionalno medicino in homeopatijo oziroma za bolnika izbere najboljšo možno terapijo.

Šele od leta 2011 imamo tudi pri nas v lekarnah na voljo homeopatska zdravila za samozdravljenje, ki jih lahko izdajajo le magistri farmacije z izobraževanjem o homeopatiji. Na voljo je le desetina ponudbe, ki jo lahko dobimo čez mejo in verjetno bo tako ostalo tudi v prihodnje, saj je po novem cena registracije homeopatskega zdravila višja kar za 300 odstotkov.

Področje homeopatskega zdravljenja pri nas še vedno ostaja nedorečeno. Po Zakonu o zdravilstvu lahko s homeopatijo zdravijo le zdravniki z diplomo medicinske fakultete, a s tem še vedno tvegajo izgubo zdravniške licence. Zdravniška stroka je sicer že konec leta 2014 na skupščini Zdravniške zbornice sprejela sklep, da ne bodo odvzemali licence, zakonodaja pa se še vedno ni spremenila.

Na ta način izgubljamo vsi, je poudarila dr. Kaplja. Bolniki, ki bi želeli homeopatski nasvet od zdravnika, pa je do njega dolga pot (v Sloveniji deluje le peščica zdravnikov homeopatov) ali draga (če najprej iščejo nepreverjene rešitve), bolniki, ki se po nasvet za samozdravljenje s homeopatijo obrnejo v lekarno, pa ni na voljo farmacevta z dodatnimi znanji iz homeopatije (na voljo so v določenih terminih in ne v vseh lekarnah), pa tudi bolniki, ki se v najbolj ranljivih trenutkih, ko uradna medicina odpove, zatečejo k raznim šarlatanom, namesto k strokovnjakom, ki delujejo tudi etično.

Izgubljajo tudi farmacevti homeopati, ki si želijo dialoga z zdravniki homeopati, ter zdravniki homeopati, ki si želijo delati v urejenih razmerah. Najbolj pa v takšnem sistemu pridobivajo ravno šarlatani, ki služijo s stisko ljudi v neurejenem sistemu.
Andrej Repež

asis. dr. Andrej Repež dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki