Homeopatija včeraj, danes in jutri

Na okrogli mizi so o prihodnosti homeopatije razpravljali predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednik Slovenskega zdravniškega društva prof. dr. Radko Komadina, zdravnik homeopat Jošt Klemenc, Alenka Andjelić Dolžan, mag. farm., podpornika homeopatije, poslanec Evropskega parlamenta Lojze Peterle in šansonjerka Vita Mavrič. Veterinarka Mirjam Blatnik, predsednica Slovenskega veterinarskega homeopatskega društva je dodala, da je homeopatija zelo razširjen in učinkovit način zdravljenja tudi v veterini, kjer pa ni dogmatskih zapletov pri sočasnem predpisovanju konvencionalnega in homeopatskega zdravljenja.
Na okrogli mizi so o prihodnosti homeopatije razpravljali predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednik Slovenskega zdravniškega društva prof. dr. Radko Komadina, zdravnik homeopat Jošt Klemenc, Alenka Andjelić Dolžan, mag. farm., podpornika homeopatije, poslanec Evropskega parlamenta Lojze Peterle in šansonjerka Vita Mavrič. Veterinarka Mirjam Blatnik, predsednica Slovenskega veterinarskega homeopatskega društva je dodala, da je homeopatija zelo razširjen in učinkovit način zdravljenja tudi v veterini, kjer pa ni dogmatskih zapletov pri sočasnem predpisovanju konvencionalnega in homeopatskega zdravljenja. (Foto: Grega Žunič)

Bolnika zanimajo učinki, ne dokazi

V organizaciji Združenja za homeopatijo sta sredi aprila v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala posvet in okrogla miza z naslovom Homeopatija, včeraj, danes in jutri, na katerih so strokovnjaki spregovorili predvsem o njenem današnjem položaju v svetu in opozorili na pomanjkljivo urejeno področje homeopatije v Sloveniji. Podporniki tega komplementarnega zdravljenja so tudi poudarili, da pacienti želijo svobodno izbiro zdravljenja, kar pomeni tudi enako dostopnost do tovrstnega zdravljenja, kot jo imajo drugod po Evropi.

Homeopatija je uveljavljen komplementaren pristop celostnega zdravljenja, ki mu zaupa okoli 150 milijonov ljudi v Evropi. Homeopatija velja za varno in cenovno dostopno metodo zdravljenja, njena ureditev v Evropi pa je neenotna. V Švici denimo bolnikom zdravljenje s homeopatijo plača zdravstvena zavarovalnica, v Avstriji lahko zdravnik kombinira konvencionalno medicino in homeopatijo, na Madžarskem denimo s homeopatijo zdravijo le zdravniki uradne medicine, v Veliki Britaniji pa je med 3.000 registriranimi homeopati le 400 zdravnikov.

Težje do homeopata

Pri nas, kot so poudarili na posvetu, imajo pacienti slabši dostop do homeopatije, saj je to področje še vedno pomanjkljivo urejeno. Od leta 2011 sicer lahko za samozdravljenje uporabljamo homeopatska zdravila, ki jih po posvetovanju predpišejo posebej izobraženi farmacevti. V nekaterih lekarnah farmacevt, ki lahko izdaja homeopatska zdravila, ni ves čas dosegljiv, še težje pa je najti pot do zdravnika homeopata, ki je nosilec homeopatskega zdravljenja.

»Lekarniški farmacevti smo pacientom najlažje dosegljivi, zato se pri iskanju rešitve in poti do boljšega počutja pogosto obračajo na nas. Homeopatija je eno od orodij, ki jih lahko svetujemo. Vemo, da je pogosto presenetljivo učinkovita in naši pacienti nam to dnevno potrjujejo, zavedamo pa se tudi njenih omejitev. Ob tem se soočamo še z eno omejitvijo, in sicer da bi lahko ob homeopatski obravnavi paciente v nadaljnjo obravnavo poslali naprej k zdravniku homeopatu. Menim, da je to etičen problem, saj pacient nima možnosti izbire zdravljenja,« je poudarila Alenka Andjelić Dolžan, mag. farm., predsednica homeopatske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva.

V Sloveniji je dostop do zdravnikov, ki opravljajo samo zdravljenje s homeopatijo, težaven, saj jih je le peščica, čakalne dobe so zato dolge, veliko pa je tudi takih, ki svoje homeopatsko znanje predajajo na skrivaj. Še vedno je namreč v veljavi zakon, po katerem zdravnik tisti trenutek, ko se opredeli za homeopata, tvega izgubo zdravniške licence. Čeprav je zdravniška stroka na skupščini Zdravniške zbornice konec leta 2014 sprejela sklep, da zdravnikom homeopatom zaradi zdravljenja s homeopatijo ne bo odvzela zdravniške licence, se zakonodaja še ni spremenila.

Zdravnike homeopate naj nadzira zdravniška zbornica

Prizadevanja po sistemski in vključujoči ureditvi zdravljenja s homeopatijo so eden od osrednjih izzivov Združenja za homeopatijo ali, kot je poudaril homeopat Jošt Klemenc, dr. med.: »Trenutno je zdravnik, ki se ukvarja s homeopatijo, tako nevaren, da mu je potrebno odvzeti licenco, njegova dejavnost pa se degradira v storitveno dejavnost, ki se imenuje zdravilstvo. Obravnava bolnika je kompleksna in potrebuje obširno splošno medicinsko in homeopatsko znanje. Zato se mi zdi izredno pomembno in prav, da imajo pravico do takšnih obravnav samo zdravniki z dodatnimi znanji iz homeopatije. To moramo pohvaliti pri obstoječi zakonodaji. Za paciente, ki se zdravijo tudi s homeopatijo, je najbolj varno, da jih zdravi strokovnjak, ki je vključen v strokovni sistem, ki mu nudi podporo, supervizijo in ga nadzoruje. Taka institucija že obstaja, to je zdravniška zbornica. In te naloge bi tudi pri homeopatiji lahko opravljalo posebno telo zdravniške zbornice. Tako urejen sistem bi bil za pacienta najvarnejši in to bi moral biti največji interes države.«

Pri nas je torej povsem neetično in nezakonito, da zdravnik opravlja homeopatsko zdravljenje, povsem drugače pa je to že čez mejo v Avstriji, kjer je zdravnik z dodatnimi znanji, zaradi česar lahko bolnikom nudi še dodatne oblike pomoči, bolj cenjen. Prav zato je tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., razložila, da se zdravstvena politika trudi stopiti korak naprej, saj se na Ministrstvu za zdravje pripravlja nov zakon, ki se bo nanašal le na zdravstvene delavce z dodatnimi znanji, ki jim bo priznal dodano vrednost, kot to velja v večini razvitih držav, da to dodatno znanje uporabljajo v dobro pacientov, na zdravniški zbornici pa bodo omogočili tudi izobraževanja iz komplementarne, integrativne medicine: »Prehod od konkurence k sodelovanju je edina pot, ki bo dala pacientom možnost, da uresničujejo svojo ustavno pravico do izbire zdravljenja.« Dodala je še, da vabi vse zdravnike, naj se ji oglasijo, če bi se želeli izobraževati iz komplementarnih metodah zdravljenja.

Manjkajo trdni dokazi

Predsednik Slovenskega zdravniškega društva prof. dr. Radko Komadina, dr. med., je opozoril: »Vse metode, ki ne sodijo v sklop alopatske medicine, se imenujejo zdravilstvo in nimajo ničesar skupnega s šolsko medicino. Slovensko zdravniško društvo meni, da morajo zdravniki pri svojem delu upoštevati z dokazi podprto medicino oziroma njene metode, ki so sprejete s strokovnim konsenzom in dobro klinično prakso.«

Kljub povedanemu mnogo Slovencev išče možne rešitve za odpravljanje svojih težav v homeopatiji. Znana šansonjerka Vita Mavrič si poleg uradne medicine že petnajst let učinkovito pomaga tudi s homeopatijo: »Osnovna naloga znanosti je dvom. Moje izkušnje so seveda pozitivne.« Želela bi si odprt dialog predvsem v stroki, manj na nivoju splošne javnosti, uporabnikom pa naj se pustijo odprta vrata za izbiro zdravljenja. »Nikoli ne bi ogrozila svojega zdravja in zdravja otrok. Kljub temu, da sem zagovornica komplementarnega načina zdravljenja, je homeopatija zame sprejemljiva le z roko v roki z uradno medicino.« Četudi deluje kot placebo, je zame najcenejša in najučinkovitejša pomoč, je še dodala.

Prof. Komadina pa je ob tem še zaključil, da so v Slovenskem zdravniškem društvu pripravljeni za dialog in vse metode, za katere obstajajo trdni dokazi, tudi odobrijo.

Paciente zanimajo učinki

O učinkovitosti homeopatskih zdravil je Lidija Blažič, mag. farm., povedala: »Ko s pravim homeopatskim zdravilom spodbudimo organizem, da ozdravi, smo vedno znova začudeni nad njegovo hitrostjo in učinkovitostjo. Homeopatsko zdravilo organizmu pomaga pri premagovanju bolezni, medtem ko druga zdravila na organizem velikokrat delujejo supresivno in ga dolgoročno slabijo.«

Na problem neenake dostopnosti državljanov EU do homeopatskega zdravljenja in homeopatskih zdravil je na posvetu opozoril tudi poslanec Evropskega parlamenta Lojze Peterle, ki je prepričan: »Ko gre za zdravje, poznam samo eno medicino. Pri tem me ne zanima, kako se imenuje, ali je stara ali mlada, zanima me le, ali mi je zmožna pomagati … Pacientov ne zanima ideologija, ampak samo, ali jim bo določena oblika zdravljenja pomagala.« Ob tem je še dodal, da bi si želel, da imajo naši zdravniki primerljiv status s tistimi, ki delajo drugod – v dobro tako zdravnikov kot pacientov ter da bi Slovenija izginila z odra kot unikaten primer odnosa do homeopatije.Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Nastja Lazar

Nastja Lazar dr. med. spec. dermatovenerologije

Vsi Viva strokovnjaki