Evolucija zavesti po majevskem koledarju

(Foto: Jupiterimages)

Po majevskem koledarju se februarja leta 2011 začne zadnji ciklus evolucije zavesti, ki ne napoveduje apokaliptičnega konca, marveč je začetek univerzalne zavesti, védenja, da smo eno z vesoljem, pravi doc. dr. Tadeja Jere Lazanski: "Zadnje obdobje prinaša zavest soustvarjanja, ki temelji na sistemski zavesti in zavedanju o tem, da bolj, ko smo povezani in bolj, ko se zavedamo, da s skupnim ustvarjanjem vplivamo drug na drugega, uspešnejši smo in lepše se na nas odzivajo narava, okolje, družba in posamezniki. To bo obdobje zavestnega soustvarjanja, ki mu ne vidim konca."

9. ciklus ZAVESTNO USTVARJANJE
Začenja se 10. februarja 2011 (13 uinals) in predstavlja začetek univerzalne zavesti, ki se sklene z našim védenjem, da smo eno z vesoljem.

8. ciklus  ETIKA
Začel se je 5. januarja 1999 (13 tuns) in predstavlja začetek galaktičnega zavedanja, ki še traja.

7. ciklus MOČ
Začel se je 1755 n. št. (13 katuns): in pomeni začetek planetarne zavesti, pojav industrijske revolucije. Sklenil se je z globalno vlado in mednarodnimi sporazumi, ki presegajo nacionalni položaj. Uvedba prve globalne komunikacijske metode – svetovnega spleta.

6. ciklus  PRAVO IN KAZNOVANJE
Začel se je 3115 pr. n. št. (13 baktuns) in predstavlja začetek prve nacionalne državne zavesti (Egipt), sklenil se je razdelitvijo vsega sveta na posamezne države.

5. ciklus SKLEPANJE
Začel se je pred 102 tisoč leti (13 piktuns) in predstavlja začetek kulturne zavesti, sklene se z razvitimi in razločnimi identitetami med široko pomešanimi plemenskimi skupinami, razvije se poljedelstvo.

4. ciklus PODOBNOST/RAZLIČNOST
Začel se je pred 2 milijonoma let (13 kalabtuns) in predstavljazačetek plemenske zavesti, sklene se z razvitimi plemenskimi skupinami iz vrst sesalcev (prvi človek).

3. ciklus SPODBUDA, INDIVIDUALNI ODGOVOR
Začel se je pred 41 milijoni leti. (13 kinchiltuns) in predstavlja začetek rodovne zavesti, sklene se z razvitimi enotami v vrstah (prve pokončne opice).

2. ciklus SPODBUDA/ODGOVOR
Začel se je pred 820 milijoni leti (13 alautuns) in predstavlja začetek večceličnega življenja, sklene se z razvitimi sesalskimi vrstami (prva živa rojstva).

1. ciklus AKCIJA/REAKCIJA
Začel se je  pred pred 16,4 milijarde leti (13 hablatuns) in predstavlja kreacijo vesolja -  veliki pok. Ciklus se sklene s celičnim življenjem.

Liljana Mervic

doc. dr. Liljana Mervic dr. med. spec. dermatovenerologije

Postavi vprašanje

Zdravka Koman Mežek

Zdravka Koman Mežek dr. med. spec. ginekologije

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. splošne medicine

Vsi Viva strokovnjaki