Pridružite se novi akciji Društva Ekologi brez meja

  • NP
  • četrtek, 10. februar 2011
(Foto: Shutterstock)

Popis divjih odlagališč

Društvo Ekologi brez meja vabi na akcijo velikega popisa divjih odlagališč, ki bo potekal v vseh slovenskih občinah od 3. marca do 18. aprila. Od vzpostavitve registra do danes so popisali že več kot 13.000 lokacij divjih odlagališč, ocenjujejo pa, da jih je v Sloveniji skupno med 30.000 in 40.000. Z akcijo Popis divjih odlagališč 2011 želijo dograditi in posodobiti prvi nacionalni register divjih odlagališč, ki je nastal v letu 2010. K popisu je vabljena vsa slovenska javnost, aktivno udeležbo v projektu pa je že napovedalo 15 ključnih partnerjev lanske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Pred začetkom popisa bodo organizatorji po 12 slovenskih krajih izvedli delavnice za usposabljanje popisovalcev, ki bodo vsako leto pregledovali prijavljena odlagališča v Registru. Državi in občinam bo register z rednim vzdrževanjem, enostavnimi prijavami divjih odlagališč, njihovo razvrstitvijo po prioriteti sanacije, na enem mestu omogočal spremljanje trendov na področju nelegalnega odlaganja v Sloveniji in zagotovil preko 10 milijonov EUR prihrankov.

Popis predstavlja začetek sistematičnega reševanja problematike divjih odlagališč v Sloveniji. V luči uspešne prostovoljske okoljske akcije "Očistimo Slovenijo v enem dnevu!" je treba danes zagotoviti, da v prihodnje ne bo več prihajalo do nelegalnega odlaganja. Zato želi društvo dopolniti digitalni register divjih odlagališč, hkrati pa nameravajo preveriti, kakšno je stanje na že popisanih in očiščenih lokacijah. Med lansko akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je nastal prvi vseslovenski Register divjih odlagališč, v katerem se je do danes s pomočjo prijav prostovoljcev nabralo že preko 13.000 odlagališč, a po ocenah snovalcev projekta to število predstavlja okoli od 30 do 40 % vseh odlagališč.


Divja odlagališča – ključno okoljsko breme slovenskih pokrajin

Prof. dr. Dušan Plut, redni univerzitetni profesor za fizično in regionalno geografijo na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je razpršena divja odlagališča odpadkov zaradi velikega števila, lege, sestave in nepolnega poznavanja označil kot eno do ključnih okoljskih bremen slovenskih pokrajin. “Ogrožajo varno vodno oskrbo, bivalno okolje, naravovarstvena in turistično-rekreacijska območja. Sistemsko poznavanje, dinamični register divjih odlagališč je prvi korak k njihovi prepotrebni okoljski sanaciji,” je še povedal dr. Plut na novinarski konferenci.


V dobro svojega kraja

Po besedah vodje projekta Popis divjih odlagališč 2011 Janeza Matosa iz društva Ekologi brez meja, želijo v društvu skupaj s partnerskimi organizacijami k popisovanju divjih odlagališč vključiti čim več prostovoljcev in tako spodbuditi ljudi k aktivnemu delovanju v dobro svojega kraja. “Divja odlagališča lahko vsak popolnoma anonimno prijavi na spletni strani očistimo.si, potrebujemo pa tudi pomoč pri sistematičnemu popisu, zato prostovoljce prosimo, da se nam pridružijo. Vse informacije najdejo na spletni strani očistimo.si,” je povedal Matos in dodal, da bo vsa odlagališča v Registru divjih odlagališč možno oceniti glede na njihovo nevarnost za okolje in tako izdelati podlago za sanacijski načrt za vso državo in vsako občino posebej. Poudaril je še, da so se v društvu lotili sistematičnega pristopa razvoja registra, ki zajema ugotavljanje stanja, izdelavo načrta ukrepanja, izvajanje ukrepov ter preverjanje njihove učinkovitosti. Za dovolj kakovostne podatke za strokovno utemeljeno sanacijo odlagališč je nujno popise ponavljati vsako leto.

Koristi ohranjanja dinamičnega registra …

… so povečanje stopnje ozaveščenosti prebivalcev Slovenije, odkrivanje najbolj nevarnih odlagališč in opozarjanje nanje ter velik prihranek denarja državi in občinam. Ker bo prijava divjih odlagališč možna tudi preko mobilnega telefona in s tem širše dostopna, se bo, kot predvideva Društvo Ekologi brez meja, okoljska aktivnost in ozaveščenost občanov o škodljivosti odlaganja odpadkov v naravo povečala, toleranca do nelegalnega odlaganja pa zmanjšala. Popis divjih odlagališč in izdelava sanacijskega načrta sta za občine in državo po zakonu obvezna. Kljub temu je revizija Računskega sodišča RS v letu 2009 odkrila, da nobena revidirana občina ni imela popolnega popisa svojih divjih odlagališč niti pripravljenega načrta za sanacijo divjih odlagališč. Razlog je preprost – popis odlagališč zahteva zelo visoka finančna sredstva. Popis in izdelava digitalnega registra na nekaj več kot 1 % površine ene od slovenskih občin v letu 2009 je stal 12.000 EUR. Ob takih cenah bi enkraten popis cele Slovenije in hkratna izdelava digitalnega registra divjih odlagališč stala več kot 10 milijonov EUR. Da bi bil Register divjih odlagališč uporaben, je potrebno popis ponavljati vsako leto.

Priključite se popisu!

Izkušnje iz držav, ki problem divjih odlagališč uspešno rešujejo, kažejo, da je prvi korak k temu dober ažuren register divjih odlagališč.  Občine bremena njegove izdelave ne zmorejo. Prostovoljci pa to zmoremo!

Kot prostovoljci lahko tako pomagate na dva načina:
1. Kot prijavitelji divjih odlagališč: na spletni strani očistimo.si lahko popolnoma anonimno prijavite divje odlagališče, ki ga poznate. Tisti, ki imate na svojem mobilnem telefonu GPS sprejemnik, si boste lahko od začetka marca naprej na omenjeni spletni strani naložili aplikacijo, s katero boste divje odlagališče lahko prijavili kar preko mobilnega telefona.

2. Kot občinski popisovalci: v vsaki občini potrebujejo vsaj enega popisovalca, februarja pa izvajajo tudi izobraževalne delavnice, ki vas bodo usposobile za delo popisovalca. Seznam delavnic lahko najdete TUKAJ.
Več informacij o registru in popisu lahko najdete na naši spletni strani.

Prijave sprejemajo na: popis@ocistimo.si.

Bogdan Ambrožič

dr. Bogdan Ambrožič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki