Kontakti

ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o.
VIVA, revija za boljše življenje
Bleiweisova 30, Ljubljana
Telefon: (01) 30 91 550
E-pošta: info@viva.si


Oglasno trženje:

Viva (01) 58 99 800, info@viva.si


Naročniška služba:

Tel.: 080 15 80
E-pošta: narocnine@finance.si