Rešite test: ali se dovolj gibljete?

(Foto: Shutterstock)

Test razlikuje med dvema kategoriji telesnih dejavnosti. Zmerne telesne dejavnosti: pranje stekel ali avtomobila, sesanje, brisanje prahu, vrtnarjenje, grabljenje listja, ples, rekreativno kolesarjenje, plavanje, vodna gimnastika, igranje golfa, jadranje …

Intenzivne telesne dejavnosti: veslanje, okopavanje zemlje, selitev, džoging, hitro plavanje, preskakovanje vrvi, tenis, borilni športi, nogomet, velika večina iger z žogo. Te dejavnosti štejejo kot intenzivne samo, če jih izvajamo več kot deset minut. Po mnenju strokovnjakov je to prag, pri katerem lahko − dolgoročno gledano − blagodejno učinkujejo na zdravje (zmanjšujejo tveganje za nastanek raka, srčno-žilnih obolenj, osteoporoze …).

I. V službi

Ste zaposleni ali opravljate kako neplačano dejavnost (prostovoljno delo, študij …) zunaj kraja bivanja? 

a. da
b. ne (takoj preidite na II.)

1. Koliko dni v zadnjem tednu ste se najmanj deset minut zdržema ukvarjali z intenzivnimi telesnimi dejavnostmi, kot so prenašanje težkih bremen, okopavanje zemlje itn.?

Število dni:
Čas (v minutah/dan), ki ste ga namenili opravljanju intenzivne telesne dejavnosti:

2. Koliko dni v zadnjem tednu ste najmanj deset minut zdržema opravljali zmerno telesno dejavnost (prenašanje srednje težkih bremen itn.)?

Število dni:
Čas (v minutah), ki ste ga namenili kateri od teh telesnih dejavnosti:

3. Koliko dni v zadnjem tednu ste med službenim časom hodili najmanj deset minut zdržema?

Število dni:
Čas (v minutah)


II. Čas, porabljen za odhode na delo, spremljanje otrok, nakupovanje …

1. Kolikokrat v zadnjem tednu ste se najmanj deset minut zdržema peljali s kolesom?

Število dni:
Čas, ki ste ga porabili za vožnjo s kolesom (v minutah/dan):

2. Kolikokrat v zadnjem tednu ste najmanj deset minut zdržema hodili peš?

Število dni:
Čas, ki ste ga porabili za hojo (v minutah/dan):


III. Čas, namenjen dejavnostim v domu ali na vrtu

1. Kolikokrat v zadnjem tednu ste najmanj deset minut zdržema opravljali intenzivno telesno dejavnost na vrtu ali v bližini doma (prenašanje težkih bremen, sekanje drv, okopavanje zemlje …)?

Število dni:
Čas (v minutah/dan), ki ste ga v zadnjih sedmih dneh namenili tem intenzivnim telesnim dejavnostim (najmanj deset minut):

2. Koliko dni v zadnjem tednu ste najmanj deset minut zdržema opravljali zmerne telesne dejavnosti na vrtu (prenašanje lahkih bremen, pometanje, grabljenje listja …)?

Število dni:
Čas (v minutah/dan), ki ste ga v zadnjih sedmih dneh namenili tem zmernim telesnim dejavnostim:

3. Koliko dni v zadnjem tednu ste najmanj deset minut zdržema namenili kateri od zmernih telesnih dejavnosti (prenašanje lahkih bremen, pomivanje stekel, sesanje …)?

Število dni:
Čas (v minutah/dan), ki ste ga namenili tem dejavnostim:


IV. V prostem času

1. Koliko dni v zadnjem tednu ste v prostem času vsaj deset minut zdržema namenili hoji? 

Število dni:
Čas (v minutah/dan), ki ste ga namenili hoji kot razvedrilu, če je ta znašala najmanj deset minut hkrati:

2. Koliko dni v zadnjem tednu ste se vsaj deset minut zdržema ukvarjali z intenzivno telesno dejavnostjo (aerobika, tek, hitro plavanje, nogomet in drugi športi z žogo, borilni športi …)?

Število dni:
Čas (v minutah/dan), ki ste ga namenili tem dejavnostim:

3. Koliko dni v zadnjem tednu ste se vsaj deset minut zdržema ukvarjali z zmerno telesno dejavnostjo (rekreativno kolesarjenje, plavanje, golf, salonski ples, vodna gimnastika …)?

Število dni:
Čas (v minutah/dan), ki ste ga namenili izvajanju teh dejavnosti:


REŠITEV TESTA

Najprej opravite naslednje izračune:
I.
Opravite naslednji izračun:
1. Čas, namenjen intenzivnim telesnim dejavnostim x število dni x 8 =
2. Čas, namenjen zmernim telesnim dejavnostim x število dni x 4 =
3. Čas, namenjen hoji x število dni x 3,3 =
Seštejte dobljene zmnožke in si zabeležite vsoto:

II.
Opravite naslednji izračun:
1. Čas, namenjen vožnji s kolesom x število dni x 6 =
2. Čas, namenjen hoji v službi/spremljanju otrok … x število dni x 3,3 =
Seštejte dobljena zmnožka in si zabeležite vsoto:

III.
Opravite naslednji izračun:
1. Čas, ki ste ga namenili opravljanju intenzivnih dejavnosti na vrtu x število dni x
5,5 =
2. Čas, ki ste ga namenili opravljanju zmernih telesnih dejavnosti na vrtu x število dni x 4 =
3. Čas, ki ste ga namenili opravljanju dejavnostim na domu x število dni x 3 =
Seštejte dobljene zmnožke in si zabeležite vsoto:

IV.
Opravite naslednji izračun:
1. Čas, ki ste ga namenili hoji x število dni x 3,3 =
2. Čas, ki ste ga namenili opravljanju intenzivnih telesnih dejavnosti x število dni x 8 =
3. Čas, ki ste ga namenili opravljanju intenzivnih telesnih dejavnosti x število dni x 4 =
Seštejte dobljene zmnožke in si zabeležite vsoto:

Zdaj seštejte vsote vseh delov testa.

Skupna vsota je izražena v MET-min/teden:
Količina porabljene energije pri vsaki dejavnosti se razlikuje od posameznika do posameznika. Na porabo energije vplivajo naslednji dejavniki: spol, starost, stopnja telesne pripravljenosti, telesna teža in presnova. Raziskovalci uporabljajo mersko enoto, izračunano iz povprečnih vrednosti, ki se nanaša na odraslo osebo, težko 60 kg in staro od 18 do 65 let. MET (Metabolic Equivalent of Task ali metabolični ekvivalent dejavnosti) pomeni porabo energijo, ki jo v mirovanju porabimo v eni minuti. To vrednost je treba preračunati glede na intenzivnost dejavnosti (ko hodite, porabite 3,3-krat več energije kot med gledanjem televizije) in jo pomnožiti s časom, porabljenim za dejavnost. Tako dobljena vrednost predstavlja končni rezultat v MET-minutah.


Če je dobljeni rezultat manjši od 480 MET-minut/teden

To pomeni, da ste "privrženec avtomobila", v službi sedite za računalnikom, konce tedna pa preživljate pred televizorjem. Zavedati se morate, da redna telesna dejavnost pomaga ohranjati zdravje in vitko postavo, obenem pa varuje pred boleznimi srca in ožilja, rakom, diabetesom in osteoporozo.

Če je dobljeni rezultati med 480 in 1500 MET-minut/teden

Zelo dobro! To pomeni, da zmerni telesni dejavnosti/hoji najmanj petkrat na teden namenite vsaj trideset minut ali da se vsaj trikrat na teden po več kot dvajset minut ukvarjate z intenzivno telesno dejavnostjo. Še bolje boste poskrbeli za svoje zdravje, če se boste s telesno dejavnostjo ukvarjali pogosteje ali če bo ta trajala dlje. Idealno bi bilo, če bi se s športno dejavnostjo ukvarjali enkrat do dvakrat na teden ter jo dopolnili s 30 minutami hoje na dan.

Če dobljeni rezultat presega 1500 MET-minut/teden

Čestitke! To pomeni, da se enkrat na teden najmanj eno uro ukvarjate z intenzivno telesno dejavnostjo ali pa vsak dan v tednu kombinirate hojo in zmerne telesne dejavnosti. Toda pazite! Pretirano intenzivna športna dejavnost, zlasti pri osebah, ki niso izurjene, lahko pripelje do poškodb mišic ali sklepov in celo srčnih zapletov.

Matic Fabjan

Matic Fabjan dr. med. spec. plastične rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. splošne medicine

Marijana Jazbec

mag. Marijana Jazbec poklicna grafologinja analiza pisave

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki