Kdaj k zastopniku pacientovih pravic?

 • NP
 • četrtek, 01. april 2010
Zastopnik pacientovih pravic obravnava pritožbe in pobude ter odgovarja na vprašanja posameznikov.
Zastopnik pacientovih pravic obravnava pritožbe in pobude ter odgovarja na vprašanja posameznikov. (Foto: Pixabay)

Pri zastopniku pacientovih pravic, ki nam svetuje, nas informira, po potrebi zastopa in nudi brezplačno strokovno pomoč, lahko pomoč poiščemo vselej, kadar menimo, da smo v sistemu zdravstvenega varstva doživeli kršitev svojih pravic glede:


 • dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev;
 • enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi;
 • proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev;
 • primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe;
 • spoštovanja pacientovega časa;
 • obveščenosti in sodelovanja;
 • samostojnega odločanja o zdravljenju;
 • upoštevanja vnaprej izražene volje;
 • preprečevanja in lajšanja trpljenja;
 • drugega mnenja;
 • seznanitve z zdravstveno dokumentacijo.

Postopek obravnave kršitve pacientovih pravic je dvostopenjski. Prva obravnava se v sodelovanju z zastopnikom pacientovih pravic izvede pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev na podlagi pacientove pisne ali ustne zahteve. Če v prvi obravnavi ne pride do razrešitve spora, lahko zahtevamo varstvo v okviru druge obravnave v postopku pred republiško komisijo za varstvo pacientovih pravic.

Zastopnik pacientovih pravic obravnava pritožbe in pobude ter odgovarja na vprašanja posameznikov. Preko raziskovanja posameznih primerov zastopnik opozarja tudi na morebitne sistemske nepravilnosti. Seznam zastopnikov pacientovih pravic po regijah najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje RS