Postanite aktiven pacient!

(Foto: Grega Žunič)

Zdravje je naša pravica in dolžnost

Minili so časi, ko smo bili "navadni smrtniki" ob obisku zdravnika zgolj preplašeni pacienti, ki molče prestajajo pregled, sprejmejo diagnozo in pridno jemljejo predpisana zdravila. Avtonomnost pacientov se je v zadnjih desetletjih znatno povečala, zaradi javno dostopnega medicinskega znanja so postali tudi samozavestnejši. Zato pričakujejo, da bodo v zdravstvenem dialogu dobro obveščeni in da bodo imeli veliko svobode pri odločanju o tem, ali, kako in kdaj bodo prejemali zdravniško pomoč oziroma oskrbo. Pri tem sta nepogrešljiva iskrena in odprta komunikacija med zdravnikom in pacientom ter ustrezno ravnovesje med spoštovanjem pravic in dolžnosti na obeh straneh.

Splet: uporaben vir zdravstvenih informacij, vendar...

Dokazano je, da so pacienti, ki se temeljito pozanimajo o svoji bolezni, bolje pripravljeni na zdravljenje in jim povzroča manj stresa, in tudi s potekom zdravljenja so zadovoljnejši, saj je komunikacija z zdravnikom zaradi boljše seznanjenosti olajšana. Dandanes so namreč informacije o boleznih ter o njihovem preprečevanju in zdravljenju dostopne skorajda na vsakem koraku. Spletne strani, povezane z zdravjem, si vsak dan ogleduje na milijone ljudi. Toda pri tem je potrebna tudi določena mera previdnosti. Sploh če smo laiki, o ažurnosti in točnosti tovrstnih informacij težko presojamo. Zgodi se celo, da se naša iskanja končajo z neresničnimi ali celo nevarnimi (dez)informacijami. Kako torej v poplavi podatkov poiskati verodostojne?

Najprej si je treba ogledati, kdo je avtor spletne strani. Ta bi moral biti jasno naveden, skupaj s kontaktnimi informacijami, kot so ime podjetja oziroma organizacije (ali osebno ime), telefonska številka in e-naslov. Če teh osnovnih informacij na spletni strani ni, lahko upravičeno podvomimo v njeno zanesljivost. Kredibilne spletne strani imajo celo posebno podstran, na kateri so predstavljeni osnovni podatki o ljudeh, ki na spletu predstavljajo stroko (imena in priimki, življenjepisi, fotografije).

Pomembno je tudi, da so spletne strani redno vzdrževane in ažurirane. Zdravstveno področje se namreč hitro spreminja, saj ves čas potekajo vedno nove raziskave, zato informacije hitro zastarajo. Preverite datum zadnje spremembe, ki mora biti jasno zapisan (navadno na dnu spletne strani). Spletna stran mora tudi jasno povedati, ali so informacije na njej namenjene pacientom ali zdravstvenim (strokovnim) delavcem.

Spletne strani, ki se razglašajo za "edini (kredibilni) vir", niso zanesljive. To zlasti velja za tiste, ki prodajajo izdelke, namenjene zdravstveni preventivi in/ali kurativi (te imajo navadno – vendar ne nujno - končnico .com, lahko so tudi sponzorirane, kar mora biti jasno označeno). Prav pri teh morate biti pozorni na pristranskost informacij. Nekatera podjetja, ki prodajajo zdravstvene izdelke, utegnejo celo prikrojiti svojo vsebino, da ustreza prodajanim izdelkom. Vse pogosteje se tudi dogaja, da na spletu prodajajo dozdevno "enako ali še bolj kakovostne" ponaredke originalnih zdravil. Presojajte po pameti ali pa se pred nakupom posvetujte s strokovnjaki oziroma z osebnim zdravnikom ali specialistom!

Vedno poiščite in pri presoji uporabljajte več kot en vir – primerjajte informacije, ki jih dobite na eni spletni strani, s tistimi, ki so na voljo na drugi, tretji, četrti … Če ugotovite, da na več straneh piše enako (če lahko, to preverite tudi v kakovostni tiskani literaturi), je informacija bolj verodostojna. Pri tem je pomembno, da gre za nove oziroma originalne vsebine, ne za tiste, ki so zgolj prekopirane z drugih spletnih strani. Kredibilne spletne strani se sklicujejo na javno dostopne vire, navajajo statistične podatke in raziskave, citirajo znane osebnosti s področja medicine. Nasploh morajo biti informacije predstavljene jasno, kot dejstva (in ne kot mnenja), poleg tega morajo ponujati možnost preverjanja (z navedbo virov).

Veliko zdravstvenih informacij si ljudje izmenjujejo tudi na spletnih forumih in v drugih virtualno-komunikacijskih oblikah, ki omogočajo izmenjavo sporočil. Pri teh informacijah bodite še posebno previdni, saj gre pretežno za osebne izkušnje ljudi in ne za objektivna dejstva ali znanstvene dokaze. Zato ne verjemite vsega, kar preberete, predvsem pa vedite, da na spletu nikoli ne boste dobili popolnoma zanesljive diagnoze! Zanjo je potreben podroben zdravniški pregled, za katerega ni virtualnega nadomestila. Splet je zgolj dober učni pripomoček, ki ga lahko celovito dopolni samo pogovor pri svojem zdravniku.

Kaj pomenijo kratice spletnih naslovov

Spletni naslovi že sami po sebi dajejo dodatne informacije o naravi spletne strani in o tem, kdo jo plačuje oziroma vzdržuje. Navadno jih prepoznamo po kraticah:

  • Vladne strani imajo kratico .gov.
  • Izobraževalne strani imajo kratico .edu.
  • Znanstvene organizacije (raziskovalne agencije, združenja …) imajo kratico .org.
  • Komercialne strani imajo kratico .com – navadno gre za podjetje, ki prodajajo medicinske pripomočke, zdravila (preventivna in kurativna), farmacevtske družbe itn. To seveda ne pomeni, da niso kredibilne, vsekakor pa tovrstne informacije velja jemati z določeno mero previdnosti.
Članek se nadaljuje »


Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki