Kdaj lahko zamenjamo svojega osebnega zdravnika in ali ga lahko izberemo tudi v drugi občini?

(Foto: Jupiterimages)

Pravica izbire in z njo povezana pravica do menjave osebnega zdravnika je vezana na status "zavarovane" osebe. Zavarovana oseba (pacient), si lahko izbere osebnega zdravnika (osebni zdravnik, zobozdravnik, pediater, ginekolog) tako, da pri zdravniku, ki si ga je izbrala, podpiše obrazec oziroma izjavo o izbiri. Vsak pacient ima lahko istočasno izbranega le enega osebnega zdravnika določene dejavnosti. Pacient si lahko poišče osebnega zdravnika kjerkoli v Sloveniji – tudi izven občine, v kateri ima stalno ali začasno prebivališče.

Iz praktičnih razlogov pa si pacienti običajno izberejo osebnega zdravnika v neposredni bližini svojega prebivališča. V praksi se srečujem tudi s primeri, ko se pacienti ne znajo ali ne zmorejo odločiti za osebnega zdravnika. V takem primeru imajo na razpolago listo prostih osebnih zdravnikov, ki je na vpogled v vsaki območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Seznam je urejen po območnih enotah Zavoda, izvajalce zdravstvenih storitev pa ločuje na javne zavode in zasebnike s koncesijo ter na dejavnosti, ki jih opravljajo.

Vsak pacient ima pravico do zamenjave osebnega zdravnika po poteku enega leta od prejšnje izbire tako, da pri novo izbranem zdravniku izpolni listino o novi izbiri pri čemer ni dolžan navajati razlogov za zamenjavo oziroma se "opravičevati".

Pred potekom enega leta od prejšnje izbire, pa lahko pacient zamenja osebnega zdravnika v sledečih primerih: ko je osebni zdravnik več kot 3 mesece neprekinjeno odsoten (zaradi bolezni, porodniškega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja …); če je osebni zdravnik odšel na delo v drug kraj; če pride med pacientom in osebnim zdravnikom do nesporazumov, zaradi katerih je pacient izgubil zaupanje v zdravnika; če predlaga zamenjavo osebni zdravnik, ker ne more uspešno in odgovorno opravljati nalog izbranega osebnega zdravnika zaradi neprimernega odnosa pacienta ali nespoštovanja navodil in postopkov za zdravljenje; če se pacient za stalno ali za daljšo dobo preseli v drug kraj; če zdravniška zbornica ali Ministrstvo za zdravje na zahtevo pacienta in njenih svojcev ali delodajalca ugotovi, da postopki diagnostike, zdravljenja oz. rehabilitacije niso bili v skladu z doktrinarnimi in strokovnimi usmeritvami in je to razlog za nezaupanje pacienta do zdravnika.

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki