Ima bolnik pravico zahtevati drugo mnenje?

(Foto: Dreamstime)

Po določilih Zakona o pacientovih pravicah (ZpacP) ima vsak pacient pravico do drugega mnenja, če s prvim ni zadovoljen oziroma bi si želel pridobiti drugega. Razlikujemo med:

  • drugim mnenjem, ki ga pacient (zdravstveni zavarovanec) lahko uveljavlja samo enkrat za isto bolezensko stanje;
  • drugim mnenjem (samoplačniško), ki ga lahko pacient pridobi kadarkoli in kjerkoli. Pred uveljavitvijo pravice po ZPacP morata pacient in zdravnik, ki ga zdravi, opraviti temeljit pogovor o razlogih, namenu in potrebnosti pridobitve drugega mnenja, na podlagi katerega pacient presodi, ali bo uveljavil pravico do drugega mnenja. Pacient lahko uveljavi pravico do drugega mnenja pri izvajalcu zdravstvenih storitev, pri katerem se zdravi. Če izvajalec zdravstvenih storitev te pravice ne more zagotoviti, pacientu uveljavitev te pravice zagotovi pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev v okviru mreže izvajalcev javne zdravstvene službe ter mu posreduje potrebno zdravstveno dokumentacijo.
V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah, ki je trenutno v javni razpravi, je pravica do drugega mnenja zapisana kot univerzalna pravica, določbe pa veljajo tako za paciente, ki bodo drugo mnenje uveljavljali kot samoplačniki, kot za paciente, ki bodo drugo mnenje uveljavljali iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Stroški za podajo drugega mnenja se pokrivajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, na podlagi napotnice pa se uveljavlja na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti. Zahteva ga lahko pacient ali lečeči zdravnik. Pri akutnih zdravstvenih stanjih se lahko uveljavi največ enkrat za oceno istega zdravstvenega stanja, pri kroničnih stanjih pa ob vsakokratnem akutnem poslabšanju le-tega.

Mag. Borutu Ambrožiču, lahko pošljete vprašanja o pacinetovih pravicah TUKAJ!

Marko Hočevar

prof. dr. Marko Hočevar dr. med. spec. splošne in onkološke kirurgije

Postavi vprašanje

Gregor Kavčič

dr. Gregor Kavčič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki