Previdno s kapljicami za o?i

  • NN
  • torek, 18. maj 2010
(Foto: Shutterstock)

Nekaj koristnih nasvetov

Kapljice za o?i spadajo med "zahtevnejša" zdravila, tako zaradi na?ina izdelave, ki mora potekati v sterilnih razmerah, kot zaradi zahtevne pravilne uporabe in shranjevanja.

Rok uporabe kapljic je omejen, zdravilo pa je uporabno samo nekaj dni po prvem odprtju stekleni?ke, ?eprav se glede na sestavo in vsebnost konzervansov roki trajanja lahko zelo razlikujejo. Zato vedno natan?no preberite navodila o uporabi, ki so priložena kapljicam, in upoštevajte zdravnikova oziroma farmacevtova opozorila.

Zdravilo uporabljajte redno in toliko ?asa, kot je bilo predpisano. Ne prekinjajte zdravljenja, ?eprav se vam je stanje izboljšalo. ?e nosite kontaktne le?e, jih pred vnosom kapljic odstranite in po uporabi po?akajte najmanj dvajset do trideset minut, preden si boste spet vstavili kontaktne le?e, razen ?e vam zdravnik ni svetoval druga?e.

Dokler si zdravite o?i, ne uporabljajte kozmeti?nih izdelkov za li?enje.

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Gregor Kavčič

dr. Gregor Kavčič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki