Kdaj po drugo zdravniško mnenje v tujino?


Za posvet z neodvisnim strokovnjakom v tujini je smiselno zaprositi predvsem v primeru resnih obolenj ali kadar je za zdravljenje določene bolezni na voljo več metod, ki imajo različne stranske učinke ali dolgoročne posledice. Pogosto je institut drugega mnenja v rabi tudi pri zdravljenju bolezni, ki so v Sloveniji redke, zaradi česar zdravniki nimajo veliko izkušenj z njihovim zdravljenjem. Ocena neodvisnega tujega strokovnjaka lahko prispeva k uspešnemu zdravljenju tudi v primeru pogostega obolenja, ki pa poteka v zapleteni ali nenavadni obliki.
Za posvet z neodvisnim strokovnjakom v tujini je smiselno zaprositi predvsem v primeru resnih obolenj ali kadar je za zdravljenje določene bolezni na voljo več metod, ki imajo različne stranske učinke ali dolgoročne posledice. Pogosto je institut drugega mnenja v rabi tudi pri zdravljenju bolezni, ki so v Sloveniji redke, zaradi česar zdravniki nimajo veliko izkušenj z njihovim zdravljenjem. Ocena neodvisnega tujega strokovnjaka lahko prispeva k uspešnemu zdravljenju tudi v primeru pogostega obolenja, ki pa poteka v zapleteni ali nenavadni obliki. (Foto: Shutterstock)

Drugo zdravniško mnenje je pravica vseh pacientov, da pri zdravnikih specialistih iz Slovenije ali tujine pridobijo neodvisno oceno o svoji bolezni ali diagnozi. To je za paciente pomembna pravica, za naš zdravstveni sistem pa pomembna dopolnitev, saj je institut drugega mnenja omogoča prenos najnovejših spoznanj medicinske stroke iz tujine v slovenski sistem. Po zaslugi naprednih telekomunikacijskih tehnologij lahko drugo mnenje dobimo iz katerega koli medicinskega centra na svetu, ne da bi nam bilo treba za to odpotovati v tujino.

Kot opredeljuje Zakon o pacientovih pravicah, ima vsakdo pravico, da kadar koli pridobi drugo zdravniško mnenje. To pomeni, da zdravnik ustrezne specialnosti ali konzilij, ki ni neposredno vključen v proces zdravljenja, poda oceno pacientovega zdravstvenega stanja in predvidenih postopkov njegove zdravstvene oskrbe.

Drugo mnenje lahko pridobimo v okviru mreže izvajalcev javne zdravstvene službe, kadar gre za zdravljenje v bolnišnicah, na klinikah in inštitutih (sekundarna ali terciarna raven). To je brezplačna storitev, ki jo lahko izkoristimo znotraj iste zdravstvene ustanove (kar je običajno) ali pa v drugi ustanovi. Pomembno pri tem je, da drugo mnenje poda strokovnjak s področja medicine, ki pokriva obravnavanega pacienta. Za oceno istega zdravstvenega stanja lahko pacient v okviru našega zdravstvenega sistema pridobi drugo mnenje samo enkrat.

Pred pridobitvijo drugega mnenja se morata pacient in njegov lečeči zdravnik temeljito pogovoriti o razlogih, namenu in potrebnosti drugega mnenja. Na osnovi tega pogovora se pacient sam odloči, ali bo to pravico uveljavljal ali ne. Zdravniki navadno tudi svetujejo, pri kom naj pacient pridobi drugo mnenje, in nato temu zdravniku pošljejo vso potrebno dokumentacijo. Če je treba obiskati drugo ustanovo, mora pacient za to dobiti tudi ustrezno napotnico.

Kdaj v tujino?

Za posvet z neodvisnim strokovnjakom je smiselno zaprositi predvsem v primeru resnih obolenj ali kadar je za zdravljenje določene bolezni na voljo več metod, ki imajo različne stranske učinke ali dolgoročne posledice. Pogosto je institut drugega mnenja v rabi tudi pri zdravljenju bolezni (denimo prirojene motenje in okvare), ki so v Sloveniji redke, zaradi česar zdravniki nimajo veliko izkušenj z njihovim zdravljenjem. V takih primerih drugo mnenje poda specialist iz tujine, ki se usmerjeno ukvarja prav s to boleznijo. Ocena neodvisnega tujega strokovnjaka lahko prispeva k uspešnemu zdravljenju tudi v primeru pogostega obolenja, ki pa poteka v zapleteni ali nenavadni obliki.

Ne gre za znak nezaupanja ali kritiko!

Temelj dobrega zdravljenja je dober odnos med pacientom in njegovim lečečim zdravnikom. Pridobitev drugega zdravniškega mnenja je pacientova pravica, ki pa ne govori o nezaupanju v delo lečečega zdravnika, marveč o pacientovem dejavnem prispevku v procesu zdravljenja, sploh če gre za zapleten potek bolezni ali zelo redko obolenje. Tudi pri pridobivanju drugega zdravniškega mnenja je namreč potrebno sodelovanje lečečega zdravnika – kadar specialist potrebuje dodatne informacije v zvezi s pacientovim zdravstvenim stanjem in s potekom njegovega zdravljenja. Pacient prinese drugo zdravniško mnenje svojemu lečečemu zdravniku, nato pa se na osnovi priporočil v drugem mnenju odločita o nadaljnjem zdravljenju.

Za lečečega zdravnika je lahko drugo mnenje tudi privilegij. Za pridobitev neodvisnega mnenja lahko pacientu svetuje tudi lečeči zdravnik, pri čemer ga usmeri na izbranega zdravnika ali ustanovo. Druga zdravniška mnenja iz tujine navadno pripravljajo vodilni svetovni strokovnjaki s področja, na katerega sodi pacientov primer, zato vsebujejo najnovejša znanstvena spoznanja in tako pomenijo tudi prenos znanja iz vodilnih svetovnih medicinskih centrov v slovenske zdravstvene ustanove.


V iskanju najboljšega načina zdravljenja!

Kar zadeva diagnozo, sta prvo in drugo zdravniško mnenje praviloma enaki. Do razlik največkrat pride, ko gre za priporočen način zdravljenja. Kadar sta torej prvo in drugo zdravniško mnenje enaki, je lahko pacient pomirjen, da je zdravljen v skladu z najnovejšimi svetovnimi smernicami. Kadar pa obstaja razlika v predvidenem zdravljenju, temu sledi posvet lečečega zdravnika s pacientom in pogosto tudi s konzilijem, ki se nato odloči za najboljše nadaljnje zdravljenje. Lečeči zdravnik namreč ni zavezan slediti priporočilu drugega mnenja. Ali ga bo upošteval, se odloči na osnovi lastne presoje – lečeči zdravniki priporočila strokovnjakov, ki so pripravili drugo mnenje, navadno tudi upoštevajo. Lahko se primeri, da v tem primeru celo svetujejo zdravljenje pacienta v tujini, denimo če predlagano metoda zdravljenja v Sloveniji ne obstaja. Takšno zdravljenje krije zdravstveno zavarovanje.

Kako poteka pridobivanje drugega mnenja v tujini?

V vseh primerih pridobivanja drugega zdravniškega mnenja je postopek približno enak. Najprej je treba zbrati relevantno medicinsko dokumentacijo in jo skupaj z vprašanji v ustrezni obliki predstaviti specialistu, ki bo podal drugo mnenje. Ta postopek je mogoče opraviti prek podjetij, ki so specializirana za to, da poiščejo najprimernejše specialiste. Pacient s podjetjem komunicira po telefonu ali e-pošti, tako da mu ni treba oditi v tujino.

V prvem pogovoru se pomeni o obolenju, za katero hoče pridobiti drugo mnenje, o medicinski dokumentaciji, ki bo potrebna za pripravo vloge, in o nadaljnjem postopku. V tem primeru gre za plačljivo storitev. Njena cena je odvisna od cene, ki jo postavi medicinski center v tujini, od tega, ali je treba v tujino s hitro pošto poslati slikovni material in/ali histološke preparate, pa tudi od tega, ali gre za urgentno obravnavo ali ne. Pacient prejme in podpiše izjavo, ki opredeljuje sodelovanje v postopku pridobivanja drugega mnenja iz tujine in s tem povezane medsebojne obveznosti.

Ko v podjetju po klasični ali e-pošti prejmejo vso potrebno dokumentacijo, sledi telefonski pogovor, v katerem se s pacientom še enkrat pogovorijo o njegovem obolenju in skupaj z njim sestavijo vprašanja, na katera želi dobiti odgovore. Vprašanja se največkrat nanašajo na diagnozo, predlagane dodatne preiskave ali zdravljenje, napoved poteka bolezni …

Po plačilu drugega mnenja podjetje pripravi vlogo, ki navadno obsega obsežno poročilo v angleškem jeziku. Poročilo se nanaša na potek bolezni, opravljene preiskave, dotedanje zdravljenje in načrt nadaljnjega zdravljenja. Vlogo skupaj z vprašanji po varni e-povezavi pošljejo v medicinski center v tujini, kjer primer prevzame koordinator in ga usmeri k strokovnjaku s področja, na katerega sodi primer. Navadno je drugo zdravniško mnenje v pisni obliki (v angleškem jeziku) pripravljeno že v nekaj dneh. Prvi del dokumenta prinaša kratek povzetek primera, čemur sledi širša obravnava in v zadnjem delu še odgovori na zastavljena vprašanja.

Drugo zdravniško mnenje v izvirni obliki takoj pošljejo pacientu, ta pa ga preda svojemu lečečemu zdravniku, s katerim se nato pogovorita o poteku nadaljnjega zdravljenja. Drugega mnenja navadno ne prevajajo, vendar pacientu običajno pomagajo interpretirati specialistovo mnenje oziroma predloge. Kljub morebitnemu poznavanju angleškega jezika je namreč pacientom najteže razumeti medicinske izraze, povezane z diagnostiko in zdravljenjem.

Plačljivo ali prek posebnega zavarovalnega paketa?

Nekatere slovenske in tuje zdravstvene zavarovalnice storitev pridobivanja drugega zdravniškega mnenja iz tujine že vključujejo v svoje zavarovalne pakete. Nekatere v takšne posebne zavarovalne pakete vključujejo tudi zdravljenje v primeru kritičnega zdravstvenega stanja. Če pacient želi drugo mnenje dobiti prek zavarovalnice, mora biti za to ustrezno zavarovan oziroma imeti zavarovalni paket, ki obsega pridobitev drugega zdravniškega mnenja iz tujine. Pogoji za pridobitev drugega mnenja so posebej opredeljeni in jih določa posamezna zavarovalnica oziroma zavarovalni paket. Drugo mnenje je mogoče pridobiti tudi kot povsem samoplačniško storitev, in sicer pri za to specializiranih podjetjih. V tem primeru je mogoče drugo mnenje pridobiti za katero koli zdravstveno težavo.

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Vsi Viva strokovnjaki