Zdravila - nov sistem plačevanja

  • torek, 02. januar 2007
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm.
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. (Foto: Diana Anđelić)

Cenejša zdravila tudi boljša?

Prvega novembra lani je stopil v veljavo nov sistem predpisovanja zdravil. Uvedene so bile tako imenovane skupine medsebojno zamenljivih zdravil, kar pomeni, da zdravniki po novem ne predpisujejo originalnih zdravil kot nekaj samoumevnega, ampak so zdaj zdravila prvega izbora generična zdravila.

Med tema kategorijama zdravil obstajajo pomembne razlike glede farmako-kemičnih lastnostih in tudi cen. Urad RS za zdravila, ki je pripravil novi sistem, je za vse skupine zdravil postavil referenčno ceno oziroma najvišjo priznano vrednost, ki jo krijeta obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Če želimo dražja zdravila, jih moramo po novem doplačati.

Razlog so izdatki

Kot pravijo na ZZZS, so bile te novosti potrebne predvsem zaradi vse večjih izdatkov za zdravila. Pričakujejo, da jim bodo novi sistem prihranil znatna denarna sredstva, ki jih nameravajo porabiti za zmanjševanje čakalnih dob za različne zdravstvene storitve, hkrati pa bodo nenehno zagotavljali dostop do najboljših inovativnih zdravil, ki so seveda zelo draga.

Kaj so medsebojno zamenljiva zdravila?

Na Uradu RS za zdravila pravijo, da so v skupini medsebojno zamenljivih zdravil zdravila, ki imajo enako zdravilno učinkovino, enak odmerek in obliko ter dokazano primerljivo kakovost, varnost in učinkovitost. Z drugimi besedami to pomeni, da so si bistveno podobna in delujejo enako. Po zagotovilih Urada so ta zdravila enakovredna in medsebojno zamenljiva. Kot pravi direktor Urada za zdravila, prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm., bodo listo spreminjali in dopolnjevali predvidoma dvakrat na leto. Urad tudi zagotavlja, da so vsa zdravila, ki pridejo na lekarniške police, popolnoma varna, kakovostna in učinkovita.
Definiciji medsebojno zamenljivih zdravil oporekajo predstavniki tujih farmacevtskih družb, ki so glavni proizvajalci originalnih zdravil. Ti trdijo, da originalno in generično zdravilo nista enako varni in učinkoviti, četudi vsebujeta enako aktivno substanco, saj vsebujeta druge pomožne snovi. Originalna in generična zdravila so si le bistveno podobna. Po njihovi razlagi razlika ni v aktivni substanci, ki jo vsebuje zdravilo, temveč v količini aktivne substance, ki je v zdravilu zahtevana. Različna je tudi proizvodnja aktivne substance, ki tudi lahko pripelje do bistvenih razlik. Poleg tega zdravili vsebujeta različne pomožne snovi. Tako je v generičnih zdravilih podporna substanca tudi škrob, pridobljen iz koruze, krompirja ali riža. Prav škrob pa je za nekatere bolnike, denimo tiste s celiakijo, nevaren. Poleg tega so razlike lahko še v poreklu učinkovine, uporabi drugačnih pomožnih snovi, tehnološkem postopku izdelave, kakovosti uporabljenih surovin, stopnji ionizacije in farmako-kinetičnih lastnostih.

Najvišja priznana vrednost zdravila

V minulih tednih in mesecih ste gotovo slišali tudi izraz najvišja priznana vrednost, zlasti če ste potrebovali zdravila z liste medsebojno zamenljivih zdravil. Najvišja priznana vrednost (NPV) zdravila je vrednost, ki jo za posamezno zdravilo iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil pokrijeta obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, odvisno od tega, kam je uvrščeno posamezno zdravilo (na pozitivno ali vmesno listo). Vrednost določi ZZZS. Če ima bolnik na receptu zdravilo, ki presega to vrednost, mora razliko do polne cene doplačati oziroma mu farmacevt v lekarni lahko izda drugo, cenejše zdravilo, ki je v rangu NVP.
Glede liste medsebojno zamenljivih zdravil je bilo prelitega veliko črnila, a kljub temu veliko ljudi ne ve, da na listi niso prav vsa zdravila, ki so na našem trgu. Na listi so določena zdravila z naslednjih področij: za srce in ožilje, sladkorno bolezen, bolezni prebavnega trakta, protimikrobna zdravila, zdravila za živčevje, kožne bolezni in alergije ter za kontracepcijo.

Od zdravnika ...

Zdravila nam predpiše zdravnik, ki je po zakonu pri svojem delu avtonomen v okviru strokovne doktrine in veljavnih predpisov. Zdravnik po novem še vedno lahko predpiše katerokoli zdravilo, vendar je dolžan bolniku razložiti, ali bo moral za predpisano zdravilo doplačati ali pa je znotraj NPV. Če bolnik želi še naprej jemati zdravilo, ki po novem presega najvišjo priznano vrednost, ga zdravnik seznani z doplačilom razlike med ceno dražjega zdravila in najvišjo priznano vrednostjo. Obenem ga opozori na možnost, da mu lahko predpiše enakovredno, cenejše zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, za katerega doplačilo v lekarni ni potrebno.
Odločitev je torej na bolniku. Dejstvo je, da novi sistem zdravnikom nalaga znatno več dela. Razlaga vsakemu bolniku posebej je zamudna in ker je splošnemu zdravniku po normativu zavarovalnice odmerjenih le šest minut na bolnika, zdravniku specialistu pa petnajst minut, si je težko predstavljati, koliko časa lahko zdravnik porabi za to, zaradi česar je bolnik sploh prišel k njemu - za zdravljenje in obravnavo bolnikovih težav, kakršnekoli že so.

... do farmacevta

Pred uvedbo novega sistema je bilo veliko bolnikov zaskrbljenih, kako bo potekalo izdajanje zdravil. Po veljavnih predpisih lahko farmacevt zamenja dražje zdravilo s cenejšim, če sta ti zdravili uvrščeni v isto skupino medsebojno zamenljivih zdravil in sta torej dokazano enakovredni. Kot trdijo odgovorni, zamenjava dveh enakovrednih zdravil z enako zdravilno učinkovino, enakim odmerkom in obliko ne pomeni poseganja v zdravnikovo avtonomno odločitev o izbiri ustreznega zdravljenja.
In kakšni scenariji so po novem možni v lekarni? Če predložite recept, na katerem je predpisano zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ne presega najvišje priznane vrednosti, oziroma je na njem zdravilo, ki ga ni na omenjenem seznamu, vse ostaja nespremenjeno. Dobili boste zdravilo, ki je na receptu, farmacevt ga ne bo zamenjal z drugim zdravilom in zanj ne boste doplačali. Če pa bi v lekarni želeli predpisano zdravilo, za katerega ni potrebno doplačilo, zamenjati za dražje z doplačilom, boste morali nazaj k zdravniku po nov recept.
Če boste v lekarni predložili recept, na katerem je predpisano zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki presega najvišjo priznano vrednost, boste morali zanj doplačati. Če doplačila ne boste želeli, vam bo farmacevt predlagal zamenjavo zdravila z drugim zdravilom s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, za katerega vam ne bo potrebno doplačati. Farmacevt brez bolnikovega doplačila namreč ne more izdati zdravila, ki presega najvišjo priznano vrednost.


Mnenje Združenja proizvajalcev zdravil Slovenije

EDEN OD KORAKOV ZA OBVLADOVANJE STROŠKOV

"Spremembe na področju predpisovanja, izdajanja in povračil za zdravila ocenjujemo kot normalen in pričakovan razvoj farmacevtskega trga.

Za dolgoročno stabilizacijo ...

... javnih izdatkov za zdravstvo so potrebni tudi drugi ukrepi, saj zdravila predstavljajo manjši del (manj kot 20 odstotkov) javnih izdatkov za zdravstvo, poleg tega je farmakoterapija eden od najbolj ekonomičnih načinov zdravljenja.

Kratkoročno...

... bosta največji delež k znižanju cen prispevala prav domača proizvajalca.

Nove tržne priložnosti

Dolgoročno pa, ker sistem načeloma promovira generična zdravila, odpira nove priložnosti za trženje novih zdravil obeh domačih proizvajalcev," je za Združenje proizvajalcev zdravil Slovenije povedal mag. Gorazd Hladnik, član uprave tega združenja.


Mnenje Mednarodnega foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb

VELIKA ZMEDA!

Sistem medsebojno zamenljivih zdravil je slab in ne deluje, prinesel je veliko zmedo na tržišče. Prve izkušnje so pokazale nezadostno komunikacijo z lekarnami, saj vse lekarne niso bile korektno obveščene o novih cenah. Posledice so bile pričakovane, saj so mnogi bolniki, ki so se odločili, da bodo doplačali za originalno zdravilo, morali plačati več, kajti cene prvega novembra še niso bile usklajene. Nezadosten zagon sistema, velika zmeda z vidika varnosti in posledično povečana prodaja v zadnjih dveh mesecih so dokazali, da sistem ne deluje po pričakovanjih.

Stroški?

Še vedno ni znano, kakšni so stroški zagona sistema, predvidevamo pa lahko, da so večji, kot bodo prihranki.

Pritiski na zdravnike?

Izkušnje tudi kažejo, da je večina zdravnikov prepričanih, da morajo predpisovati cenejša zdravila, kar definitivno ni res, saj naj bi le praviloma predpisovali cenejša zdravila, niso pa jih prisiljeni zamenjevati. Razumljivo je, da se je ZZZS odločil, da bo plačeval določeno vsoto za zdravila, ni pa razumljivo, zakaj pritiska na zdravnike, naj predpisujejo generike, saj ZZZS v obeh primerih krije isto vsoto, tako za originalno kot za generično zdravilo, saj bolniki za originalno zdravilo doplačajo sami. Menimo, da bolnikom ni vedno svetovano najbolje in da ne razumejo popolnoma, da so razlike med generiki in originali tudi drugje, ne samo v ceni.

Tveganje?

V vse več primerih se bolniki, ki so jim zamenjali terapijo, vračajo k zdravnikom z različnimi neželenimi učinki. Veseli nas, da je odziv iz lekarn pozitiven in da bolniki tam dobijo nevtralne informacije, kot je tudi pravilno.

Odgovornost?

Še vedno ni znano, ali je odgovoren zdravnik, ki zdravilo predpiše, farmacevt, ki zdravilo izda, država, ki je ta sistem uvedla, ali bolnik, ki se mora konec koncev sam odločiti, katero zdravilo bo jemal.

Simona Sanda

Simona Sanda uni. dipl. psih. spec. klinične psihologije

Postavi vprašanje

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Marko Hočevar

prof. dr. Marko Hočevar dr. med. spec. splošne in onkološke kirurgije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki