Pomoč, podpora in številne ugodnosti

  • NN
  • ponedeljek, 09. november 2009
Duša Hlade Zore, dr. med.
Duša Hlade Zore, dr. med. (Foto: Diana Anđelić)

Osteoporoza

V Sloveniji že sedmo leto deluje Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, ki v enajstih področnih društvih združuje nekaj več kot pet tisoč članov. Zveza ima sedež v Ljubljani, kjer je hkrati sedež ljubljanskega društva za osteoporozo. Predsednica obeh je Duša Hlade Zore, dr. med., nadvse dejavna članica, ki ima obilo delovne energije in številne načrte za razvoj Zveze.

Številni načrti

Kot pravi, v imajo Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije zelo jasne načrte; med najpomembnejšimi je ustanovitev čimveč novih društev. To je nadvse pomembno, saj nekatera društva, denimo ljubljansko, pokrivajo vso regijo, zaradi česar so mnogi kraji oziroma bolniki preveč oddaljeni od sedeža društva in se teže odločijo za obisk. Druga, nič manjša težava je v tem, da se ljudje dejavneje vključujejo v delovanje društev, če ta delujejo blizu njihovega kraja in če osebno poznajo kakega člana društva. Prav to je eden od ključnih razlogov, da si v Zvezi društev zelo prizadevajo, da bi v Sloveniji delovalo čimveč društev. Najtrši oreh je zagotovo Maribor, saj jim tam, kot pravi sogovornica, nikakor ne uspe ustanoviti društva.

Meritve mineralne kostne gostote

Med najpomembnejšimi dejavnostmi društev so redna presejalna merjenja mineralne kostne gostote, ki jih prirejajo nekajkrat na leto. Meritve so namenjene pravočasnemu odkrivanju osteoporoze pri ogroženih skupinah (zlasti) žensk, a tudi moških. Težava je namreč v tem, da veliko ljudi v sebi nosi neodkrito osteoporozo. Cilj je, da bi osteoporozne zlome preprečili s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem. Ker je zanimanje za meritve vedno zelo veliko, zato se je predtem vedno treba prijaviti na društvu. Na posamezno merjenje namreč pride tudi po sto ali več ljudi.
Vsa društva skupaj priredijo približno trideset tovrstnih merjenj na leto; število meritev je odvisno predvsem od finančnih zmogljivosti posameznih društev. Meritve delno sponzorirajo lokalne skupnosti, MSD ali druga podjetja. Meritve vedno izvajajo društva, njihova pokroviteljica pa je Zveza društev. Zveza je tudi postavila smernice, kako je treba izvajati meritve, saj je za verodostojne in primerljive podatke to zelo pomembno. Tako so postavili enotna merila za to, katere ljudi z merjenj mineralne kostne gostote je treba napotiti na nadaljnje preiskave z DXA.
Prav letos poteka raziskava, ki jo je Zveza društev začela v sodelovanju s farmacevtsko družbo MSD. Namen raziskave je spremljati vse bolnike z osteoporozo, ki jih po presejalnih merjenjih mineralne kostne gostote napotijo na DXA, in tako dobiti verodostojne statistične podatke. Društva svojim članom omogočajo tudi organizirano vadbo in plavanje, oboje s popustom.
Med pomembnejšimi nalogami društev je prirejanje predavanj za člane, na katerih sodelujejo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z zdravljenjem in preprečevanjem osteoporoze. Predavanja izobraževalne narave so vedno dobro obiskana. Kot pravi Duša Hlade Zore, je zelo pomembno, da sledijo vsem novostim, ne samo na medicinskem, temveč tudi na povsem praktično-organizacijskem področju, kamor spada predvsem poznavanje zakonodaje.
Društvo izdaja za svoje člane tudi Bilten, glasilo, v katerem lahko preberejo veliko zanimivega s področja zdravljenja osteoporoze, izvejo vse aktualne novice ter napovedi za predavanja, izlete ... Glasilo izhaja v nakladi pet tisoč izvodov, letos pa ga nameravajo posodobiti, spremeniti njegovo zunanjo podobo in tudi ime.

Mednarodno sodelovanje

Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije je že dve leti pridružena članica IOF (Mednarodna fundacija za osteoporozo), letos pa so dobili povabilo za stalno članstvo. Vabilo omogoča polnopravno pravico do udeležbe na sestankih upravnih odborov in glasovanja o vseh pomembnih vprašanjih. Članstvo v IOF zahteva tudi izpolnjevanje nekaterih obveznosti, med katere spadajo priprava videokasete v slovenščini in angleščini, sodelovanje pri projektu Desetletje gibal ter sodelovanje z zdravilišči in osteološkim društvom. Na videokaseti, ki so jo pripravili, je prikazano merjenje mineralne kostne gostote, ki ga spremlja komentar dveh zdravnikov. Prikazane so tudi telovadne vaje, izsek predavanja za bolnike z osteoporozo ter časopisni izrezki o osteoporozi.
Predstavnice Zveze se redno vsako drugo leto udeležujejo mednarodnih kongresov, ki jih prireja IOF. Letošnji kongres bo potekal v Istanbulu. Lani je Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije dobila nagrado IOF za projekt Zagotoviti brezplačno merjenje mineralne kostne gostote ženskam v rizični skupini pred prvim zlomom. Denar, ki so ga pri tem prejeli, so razdelili med društva.
Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki