S pametnim zavarovanjem nad najbolj kritične bolezni!

Rak, kap, bolezni srca in ožilja, slepota itd. so bolezni, ki ne izbirajo. Ko izberejo pa so brez milosti, zato poskrbite za zaščito!

Vsak odgovoren posameznik mora imeti v svojem osebnem finančnem načrtu poskrbljeno za vse štiri vidike zaščite: za zaščito življenja, za zaščito delovne sposobnosti, za zaščito zdravja in za zaščito premoženja.

Zavarovalna vsota (višina zavarovanja) je odvisna od vsakega posameznika in od tega v kakšnem položaju je le-ta. Pri zavarovanju je vedno pomembno, da nam nadomesti izpad prihodka, v primeru neljubega dogodka (smrti, nezgode, bolezni, požara itd.).

Zakaj bi se pravzaprav posameznik moral zaščititi za primer kritičnih bolezni?

Zavarovanje za primer kritičnih bolezni v primeru bolezni posamezniku omogoča, da se lahko začasno ali stalno preživlja ter si plača zdravljenje in po potrebi prispeva dohodek v gospodinjstvo…

Če posameznik zboli, se lahko to konča na tri načine:

1. Umre in v takem primeru gre za zaščito življenja.
2. Se zdravi in se po daljši bolniški odsotnosti pozdravi in nazaj zaposli za polni delovni čas. To pomeni, da mora pokriti le ta vmesni čas izpad dohodka in zdravljenje.
3. Se zaradi bolezni ne more več vrniti na delo in je upokojen zaradi bolezni…invalidnina s strani države je zelo nizka, torej si mora za normalno življenje zagotoviti še dodatno rento.


Kolikšna bi morala biti višina zavarovalne vsote?

S strokovnega vidika bi morala biti zavarovalna vsote za kritične bolezni in invalidnost enaka, saj oboje lahko v najslabšem scenariju pripelje do istega rezultata, torej prisilna upokojitev z zelo nizkim dohodkom in veliko potrebnega denarja za zdravljenje. Res pa je, da zavarovalnice na slovenskem trgu ponujajo zelo nizke zavarovalne vsote, sploh pa če ne potrebuješ še zavarovalne vsote za smrt…

Večina posameznikov je že slišala za težave pri izplačilih zavarovalnic pri nastalih boleznih, kakšni so najpogostejši primeri?

Problem pri izplačilih so običajno:

  • pogoji sprejetja (namerno ali nenamerno zamolčanje zdravstvenih težav, ki bi lahko bile povezane za nastankom bolezni),
  • karenca in
  • omejitve zapisane v splošnih pogojih.

Če stranka zamolči bolezen ob sklepanju in zavarovalnica potem to ugotovi, potem zavarovanje ne velja in zavarovalnine niso izplačane. Prav tako pri teh zavarovanjih navadno velja določena karenca in kritja ne veljajo npr. prvih 6 mesecev…torej če zavarovanec zboli v tem času, to ni izplačano.

Omejitve pri izplačilih so zapisane v splošnih pogojih….ali izključujejo kakšne specifične bolezni, ali so postavljene določene omejitve, ali so izplačane po določenem času, ali le v določenem odstotku….Omejitve so v splošnih pogojih zelo specificirane in preden ponudbo podpišete, jih preberite in se prepričajte, da jih tudi razumete. Tako se najlažje izognemo težavam, ki lahko pri izplačilih nastanejo.

Zavarovanja za primer smrti in kritičnih bolezni so zelo zahtevna in posameznik, ki ni iz te stroke, bo težko izbral najprimernejše.

NOVOST: Izračun pokojnine z zdravstveno oskrbo. BREZPLAČNO do 31.5.2013.

Za več informacij in naročilo kliknite TUKAJ.

Vir: www.skladi.com/individa-zdravje

Lea Lukšič

Dr. Lea Lukšič prehranska terapevtka, nutricionistka, raziskovalka

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki