Podjetje lahko za tri mesece skrajša bolniške odsotnosti zaposlenih

  • ponedeljek, 16. november 2020

Pozdravljeni,
sem eden izmed podjetnikov, ki so podjetje postavili z lastnimi močmi. Po desetih letih sem končno na zeleni veji. Srečujem pa se s težavo, ki je nikakor ne morem rešiti. To so bolniške odsotnosti, ki mi povzročajo veliko škodo. Zaposlenih imam 35 delavcev, v povprečju smo stari 42 let. Zaradi izostajanja z dela imam visoke stroške za nadomestila in nadomestne delavce, težave z nižjo delovno učinkovitostjo in s pravočasno dobavo izdelkov. Žal odsotnost obolelih pomeni obremenitev za druge zaposlene v proizvodnji. Večjega števila zaposlenih si ne morem privoščiti, sodelavci so se dolga leta izobraževali in so nepogrešljiv del ekipe.

Prosim za nasvet, Primož

Spoštovani,

z vašo težavo se srečujejo mnogi, ne samo v proizvodnih podjetjih, tudi v manjših espejih, na primer odvetniki ali arhitekturni biroji, zavodi, društva … Bolniški dopusti so velika težava za večino podjetij, ne glede na dejavnost, ki jo opravljajo. Kratkotrajno izboljšanje lahko uredite z večjim nadzorom nad bolniškimi odsotnostmi ali nagrajujete zaposlene, ki niso bolniško odsotni. Ti ukrepi so, žal, lahko tudi dvorezni, poslabšajo lahko delovno klimo. Več lahko dosežete s preventivnimi ukrepi, izvajanjem predpisov in izobraževanjem o varnosti in zdravju pri delu. Gotovo se vam bo obrestovalo, da ustvarjate pozitivno klimo in vlagate v zdravje zaposlenih.

Svetujemo vam, da najprej ugotovite, kakšni so razlogi za izostajanje zaposlenih z dela v vašem podjetju. Ugotavljanje vzrokov izostankov z dela je dolgotrajno in v različnih organizacijah se lahko vzroki zelo razlikujejo. A samo na podlagi svojih rezultatov lahko uvedete in dolgoročno izvajate najustreznejše ukrepe.

V zavarovalnici na podlagi dolgoletnih izkušenj pri nas zavarovanih podjetij ugotavljamo, da je vlaganje v dobro in pravočasno zdravstveno oskrbo v primeru nezgode in bolezni zaposlenih preverjeno uspešno. Zato vam priporočamo kolektivno zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco. To zaposlenim omogoča hiter dostop do zdravnika specialista, diagnostičnih preiskav in asistenc, ki jim po najkrajši poti pomagajo do diagnoze in zdravljenja. Pravočasno postavljena diagnoza je namreč odločilna za začetek in potek zdravljenja, hitro okrevanje ter vrnitev na delo.

Premijo za zaposlene plačuje podjetje, odvisna je od povprečne starosti in števila zaposlenih. V vašem podjetju (35 zaposlenih s povprečno starostjo 42 let) bi mesečna premija na osebo, odvisno od izbranega paketa in s popustom na število zaposlenih, znašala od 6,52 evra. Zdravljenje v samoplačniških ambulantah in klinikah po vsej Sloveniji zavarovanim delavcem plačuje zavarovalnica.

Posameznik, ki ima sklenjeno zavarovanje Specialisti z asistenco, se v povprečju kar tri mesece prej vrne na delovno mesto. Koristi zavarovanja ocenjujemo v povprečju, ker se zdravljenje vsakega posameznika zelo razlikuje in je odvisno od vrste bolezni ali poškodbe, splošnega zdravja in vrste dela, ki ga opravlja, stopnje napredovanja bolezni ...

V vsakem primeru pa vam zagotavljamo, da boste z zavarovanjem zaposlenim omogočili večji obseg zdravstvenih storitev, lažji in hitrejši dostop do zdravljenja, jim izboljšali zdravje in skrajšali bolniške odsotnosti. Prihranili boste pri vrsti stroškov zaradi odsotnosti in nadomeščanja. Praksa je pokazala, da se delodajalcu vložek v zavarovanje povrne že po treh letih, ker podjetje s tem zmanjša bolniške odsotnosti in zniža stroške dela, hkrati pa poveča zadovoljstvo, motivacijo in ne nazadnje storilnost zaposlenih.


Lepo vas pozdravljam,
Tanja Cebek, zavarovalnica Generali
Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Postavi vprašanje

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki