Viva in I.canna.blog: Nasprotujemo vojni proti konoplji

David L. Nathan, dr. med., DFAPA, je psihiater, pisatelj in pedagog na Princeton University v New Yorku ter ustanovitelj in predsednik zdravnikov pri Doctors for Cannabis Regulation.
David L. Nathan, dr. med., DFAPA, je psihiater, pisatelj in pedagog na Princeton University v New Yorku ter ustanovitelj in predsednik zdravnikov pri Doctors for Cannabis Regulation.

Zdravniki, združeni v DFCR (Doctors for Cannabis Regulation), ZDA

Odnos do konoplje se je v Združenih državah Amerike v zadnjih letih dramatično spremenil. Veliko zveznih držav je legaliziralo konopljo za medicinske namene. Štiri zvezne države in Washington D. C. pa so že legalizirale osebno uporabo za odrasle in pričakovati je, da se jim novembra pridruži še več držav, med njimi tudi Kalifornija in Massachusetts.

Kljub temu da prepoved konoplje ureja zvezna vlada, kaže takšno postopno priključevanje zveznih držav na trend, da število Američanov, ki so naklonjeni legalizaciji marihuane, narašča. Prav tako narašča tudi število legalizaciji naklonjenih ameriških zdravnikov, medtem ko Ameriško zdravniško združenje AMA (American Medical Association) in druge nacionalne zdravniške organizacije legalizaciji še vedno ostro nasprotujejo.

Doctors for Cannabis Regulation (DFCR) so nastali z namenom, da svoje kolege zdravnike motivirajo za ponovni razmislek o tej tematiki in predstavljajo prvo in edino nacionalno organizacijo zdravnikov, ki podpira popolno legalizacijo, obdavčenje in zakonsko ureditev konoplje za uporabo pri odraslih. DFCR si prizadeva, da se politika konoplje ponovno vrne na svoje pravo mesto v javnem zdravstvu tako v ZDA kot drugod po svetu.

V začetku tega leta je 53 zdravnikov – ustanovnih članov organizacije – potrdilo deklaracijo Declaration of Principles, v kateri so predstavljeni dokazi o tem, da je prohibicija konoplje škodljiva, neučinkovita in nepotrebna. Zavedamo se "vojne proti travi", ki je bila napačna že od samega začetka in je posegla v milijone življenj, nesorazmerno glede na nacionalnost in barvo kože. »Vojna« je omogočila širjenje nevarnega črnega trga, polnega strupenih drog, in ni dosegla svojega cilja, to je zmanjšanja dostopa do drog mladoletnikom. Sistemu kazenskega pravosodja ne bi nikoli smeli zaupati te odgovornosti, za katero je sedaj jasno, da za to področje ni kvalificiran.

Zdravniki iz DFCR smo prepoznali, da konoplja predstavlja manj tveganja za zdravje kot alkohol in tobak. Prepričani smo, da je prohibicija konoplje še poglobila revščino že tako obubožanih, ki se največkrat soočajo s hudimi posledicami aretacij zaradi konoplje vključno z nezmožnostjo plačila kazni, nedostopnosti dobrega pravnega zastopanja, z morebitno posledično izgubo zaposlitve, stanovanja in sposobnosti plačevanja kreditov. Revščina zmanjšuje dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe in bistveno ogroža javno zdravje.

DFCR in naši zavezniki smo prepričani, da bo legalizacija oziroma regulacija rabe konoplje prispevala k izboljšanju javnega zdravja tudi z nadzorom nad proizvodnjo, analizo, označevanjem, distribucijo in prodajo konoplje, kar je ključnega pomena. Pristop ZDA, da si zatiskajo oči pred legalizacijami, ki potekajo v posameznih zveznih državah, in cel mozaik različnih predpisov sta preprosto nevzdržna. Dolžnost zvezne vlade (ZDA) je, da se vključi v postopek legalizacije, saj je samo ona pristojna za izdajanje in spremljanje nacionalno veljavnih standardov in meril, ki zagotavljajo, da se ureditev osredotoča na področje javnega zdravja in socialne pravičnosti.

Zaradi mednarodnih konvencij o drogah, ki ZDA in druge države po vsem svetu silijo k prohibiciji konoplje in kaznovanju uporabnikov in trgovcev, je legalizacija marihuane na nacionalni ravni zahtevna in terja revizijo obveznosti do omenjenih konvencij. Nastopil je čas, da se zdravniki organizirajo prek državnih meja in svetujejo ter ozaveščajo svoje lokalne državne organe o tem, da bo ustrezna regulacija te rastline najboljši način za izboljšanje javnega zdravja.

Zato je DFCR počaščen in navdušen nad vzpostavljenim sodelovanjem z inštitutom ICANNA, saj bomo skupaj naredili prvi zgodovinski korak pri združevanju podpore naših kolegov na obeh straneh Atlantskega oceana. Naš usklajen glas ima potencial, da enkrat za vselej konča nesmiselno vojno proti konoplji.Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Senta Frol

asist. Senta Frol dr. med., spec. nevrologije spec. nevrologije

Vsi Viva strokovnjaki