Pavel Kubu, dr. med., glavni izvršni direktor International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI)
Pavel Kubu, dr. med., glavni izvršni direktor International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI)

Viva in I.canna.blog

Poplava informacij o dobrodejnem delovanju pripravkov iz konoplje na dobro počutje oziroma zdravje človeka, ki smo ji priča v zadnjem času, posledično pomeni tudi porast povpraševanja po takšnih izdelkih. Tudi na črnem trgu. Zato je nujno potrebno, da se to področje ustrezno zakonsko uredi. Pomembna je regulacija dostopa, predvsem pa zagotavljanje varnosti in kakovosti izdelkov.

Čeprav v nekaterih evropskih državah zakonodaja že omogoča proizvodnjo in mednarodno trženje izdelkov iz konoplje, kupci, med katere sodijo tudi težki bolniki, še vedno posegajo po nepreverjenih izdelkih, ki jih kupujejo v obliki prehranskih dodatkov ali kozmetike, zunaj lekarn ali specializiranih prodajaln, kjer kakovost in varnost izdelkov nista ustrezno preverjena.

Neodvisne raziskave so tudi v državah, ki dovoljujejo promet izdelkov iz konoplje, pokazale, da so le-ti označeni zelo različno. Aktivne snovi so pogosto pomanjkljivo opisane, velikokrat manjkajo podatki o varnosti uporabe. Zakaj? Razlogov za tako pomanjkljive podatke je lahko več, med njimi tudi nepravilni analizni postopki, s katerimi se določajo vsebnosti rastlinskih izvlečkov, ki poleg konoplje vsebujejo tudi druge snovi in niso enostavne matrice za analizo. Prihaja tudi do napak pri vzorčenju serij, nehomogene sestave preparatov ali pa do nepravilnega shranjevanja in pomanjkljivega izbora embalaže, ki bistveno vplivajo na rok uporabnosti posameznega pripravka. Varnost uporabnikov dodatno zmanjšujejo površna in zavajajoča oglaševalska sporočila, ki neosnovano obljubljajo zdravilne učinke in nepregledno navajajo sestavine. Takšni primeri niso etični, vnašajo tveganja za uporabnika in ogrožajo razvoj industrije izdelkov iz konoplje.

Zaradi neurejenosti in specifičnosti tega področja, predvsem pa zaradi varnosti uporabnikov je potrebno k iskanju rešitev nujno pristopati multidisciplinarno, s sodelovanjem strokovnjakov in znanstvenikov z različnih področij, ki bodo postavili enotno platformo in znotraj nje nudili pomoč pri gojenju, proizvodnji, distribuciji konoplje in pri laboratorijskem testiranju.

Prav zato je ena od pomembnejših aktivnosti Mednarodnega inštituta za kanabis in kanabioide (International Cannabis and Cannabinoids Institute – ICCI), ki sodeluje s številnimi strateškimi partnerji, prilagoditev tako imenovanega programa Pacient Focus Certification (PFC), ki ga je razvilo združenje American for Safe Acces, ustreznim evropskim certifikacijskim merilom. Gre za prvi dostopen program za certificiranje kontrole, ki spoštuje specifiko proizvodnje in distribucije konoplje. Sestavni del programa je tudi izobraževanje za strokovnjake s tega področja, kjer je glavni poudarek spodbujanje varnosti produktov in storitev.

Konoplja si nedvomno zasluži svoje mesto med prehrambnimi in medicinskimi produkti, pri čemer je potrebno obvezno upoštevati, da je varnost uporabnikov na prvem mestu.