Uvedba terapevtskih skupin zdravil

(Foto: Diana Anđelić)

Jeseni se obeta pomembna novost na področju predpisovanja zdravil, in sicer uvedba terapevtskih skupin zdravil. Gre za zdravila, ki zdravijo isto bolezen, vendar se razlikujejo po sestavi in učinkovinah. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se je za ta ukrep odločil v okviru supervarčevalnega zakona.

Z zakonom naj bi prihranili približno desetino izdatkov za zdravila in zajezili naraščajoče izdatke zanje. Odločitev ZZZS je povzročila val ogorčenja med prebivalci Slovenije, društvi bolnikov, pa tudi med zdravniki in njihovimi strokovnimi združenji, ki napovedani uvedbi terapevtskih skupin zdravil ostro nasprotujejo.

Kaj pravilnik sploh prinaša?

Po novem pravilniku bo posebna komisija v eno skupino združila zdravila z različnimi učinkovinami, ki pa so namenjena zdravljenju iste bolezni. Za vsako skupino zdravil z isto terapevtsko indikacijo bodo določili najvišjo ceno, ki jo bo krila zdravstvena blagajna.

Po zdajšnjem sistemu lahko farmacevt v lekarni na bolnikovo željo izda cenejšo od zamenljivih oblik zdravil, če bolnik noče ali ne zmore plačati dražje različice. Poslej farmacevti v lekarnah te možnosti ne bodo več imeli. To za bolnika pomeni, da bo moral že pri zdravniku vztrajati, naj mu predpiše zdravilo, ki ga v celoti krijeta zdravstvena blagajna in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če bo torej bolnik v lekarni ugotovil, da mora za svoje zdravilo doplačati, mu farmacevt ne bo mogel več zamenjati zdravila, ampak se bo moral vrniti k osebnemu zdravniku po nov recept.

ZZZS bo samo izjemoma kril zdravilo z višjo ceno, in sicer v primerih, ko bi zamenjava zdravila utegnila povzročiti zaplete, denimo zaradi kontraindikacij z drugimi zdravili. Pri teh bo zdravnik na recept napisal "ne zamenjuj", zdravstvena blagajna (skupaj s prostovoljnim zavarovanjem) pa bo v teh primerih krila celotno ceno zdravila.

Vihar ogorčenja

Napovedane spremembe so v slovenski zdravstveni javnosti sprožile pravi vihar, zlasti pa veliko zaskrbljenost bolnikov. Iz ZZZS sporočajo, da namen novega sistema ni uvedba doplačil, pač pa to, da bi farmacevtska industrija znižala previsoke cene zdravil. Ocenjujejo, da bi samo pri kontraceptivih na letni ravni privarčevali 1,7 milijona evrov, prihranki pa naj bi bili namenjeni uvajanju najnovejših zdravil, skladnih z razvojem medicine in farmacije.

Kljub tem zagotovilom združenja zdravnikov, bolnikov in aktivnih državljanov menijo, da gre pri ukrepu za postopno jemanje dosedanjih pravic, in opozarjajo, da bodo stroški reševanja posledic slabo premišljenega ukrepa znatno višji od predvidenih privarčevanih zneskov.

Zdravniki – trgovci z zdravili?

Strokovni svet za družinsko medicino opozarja predvsem na množično vračanje bolnikov po "nov" recept. To bo povečalo že dosedanjo preobremenjenost zdravnikov in povzročilo nižjo kakovost obravnave bolnikov. Opozarjajo tudi, da uredba krni strokovno avtonomijo zdravnikov pri predpisovanju receptov in jih spreminja v trgovce z zdravili, saj bodo morali zamenjavo doslej učinkovitega zdravila pojasnjevati z ekonomskimi razlogi.

Bolniki si zamenjevanje receptov utegnejo razlagati kot zdravnikovo samovoljo, nenaklonjenost ali neupravičeno varčevanje, to pa bo pomembno poseglo v odnos med zdravnikom in bolnikom. Dodatno breme bodo tudi vnovični obiski, do katerih bo prišlo, če bo zdravnik pri predpisovanju kronične terapije nehote spregledal, da je na dan predpisa na vrhu seznama "terapevtske skupine" drugo zdravilo (to se bo spreminjalo vsaka dva meseca). Vse to bo dodatno povečevalo zmedo med bolniki, obenem pa bo prispevalo k znatno večji nezanesljivosti pri jemanju zdravil ter poslabšalo sodelovanje bolnikov pri zdravljenju.


Ženske prve na udaru

Ena od prvih treh terapevtskih skupin zdravil bo kontracepcija. ZZZS med argumenti za ta ukrep navaja razvite evropske države, v katerih morajo ženske za kontracepcijo doplačati. Toda dr. Bojana Pinter z Ginekološke klinike UKC Ljubljana ta argument zavrača, saj bi moral biti naš sistem zaradi odličnih rezultatov na področju ženskega reproduktivnega zdravja vzor drugim državam, namesto da se zgledujemo po državah s slabšim. Nerazumljivo je spreminjati nekaj, kar je dobro, posledice pa bodo zagotovo dražje kot predvideni prihranki, je prepričana dr. Bojana Pinter. Obstoječi sistem je nadvse učinkovit, saj je Slovenija v samem vrhu – ponaša se namreč z izrazito majhnim deležem umetnih prekinitev nosečnosti, zlasti med mlajšimi ženskami.

"Zato si želimo, da tako tudi ostane," se strinjajo domala vse zdravniške organizacije, ki svarijo pred nepopravljivo škodo, ki bi nastala na področju zdravja žensk in s tem celotne družbe, če bi bilo poslej treba za kontracepcijo plačevati iz lastnega žepa. V ta namen poteka tudi podpisovanje posebne peticije s čedalje več podpisniki. V luči razumevanja dejstva, da je varčevanje nujno, ginekologi ponujajo vsaj kompromisno rešitev. Strnil jo je strokovni direktor ljubljanske Ginekološke klinike, dr. Adolf Lukanovič: "Iz predloga bi lahko izvzeli vsaj najstnice. Postaviti bi bilo treba starostno mejo, do katere bi bila kontracepcija brezplačna."

Nepristranskost odločanja

Ali utegne uvedba terapevtskih skupin zdravil prinesti tudi pozitivne spremembe? Namen tovrstnega varčevanja je večji manevrski prostor za nakup več dražjih zdravil, denimo bioloških, zagotavlja Jurij Fürst iz ZZZS. Tudi svarila o doplačevanju so veliko prezgodnja, saj model uvedbe terapevtske skupine kontraceptivov temelji na trenutnih cenah.

ZZZS domneva, da bo farmacevtska industrija znižala cene zdravil in da bodo doplačila minimalna ali pa jih sploh ne bo. Ne bojijo se niti, da bi se farmacevtska industrija zaradi tovrstnega pritiska umaknila iz Slovenije. Poleg tega naj ne bi bilo strokovnih zadržkov glede zamenjave različnih zdravil za isto indikacijo, saj gre pri sistemu terapevtskih skupin za zamenjevanje zdravil, ki so se v kliničnih raziskavah in v letih uporabe v praksi izkazala kot učinkovita in varna.

Toda ključno vprašanje je, kdo in po kakšnih merilih bo določal, katera zdravila so si dovolj podobna. To nalogo bo prevzela posebna komisija, ki jo bo imenoval ZZZS, ker pa je ZZZS tudi plačnik zdravil, bo imela obilico dela že z izkazovanjem svoje nepristranskosti pri odločanju. V številnih evropskih državah se je takšna ureditev izkazala kot učinkovita pri obvladovanju stroškov za zdravila – v Nemčiji in na Nizozemskem jo poznajo že več kot dvajset let. Kljub temu je primerjanje Slovenije s temi državami neumestno, saj so tam terapevtske skupine zdravil uveljavili skupaj z drugimi sistemskimi rešitvami, denimo z zavarovanjem, česar pri nas (še) ni.


Varčevanje da, vendar ne na račun bolnikov

Drži, da so za večjo vzdržnost in razvoj visokokakovostnega zdravstvenega varstva nujne preudarne in postopne sistemske spremembe sistema financiranja. Na drugi strani utegnejo prenagljeni in slabo domišljeni ukrepi povzročiti učinke, ki bodo nasprotni od želenih, denimo nestabilnost trga zdravil, slabšanje dostopnosti zdravil, manjša konkurenčnost trga zdravil, to pa bi dolgoročno povzročilo dodatno povečanje izdatkov za zdravila.

Od tod tudi razumljiv dvom v uspešnost varčevalnega ukrepa v predlagani obliki. Verjamemo, da cilj sprememb ni poslabšanje oskrbe bolnikov, vendar bo moral ZZZS bolj prepričljivo zagotoviti, da bo proces zamenjave zdravil potekal strokovno ter brez poseganja v pravice bolnikov in njihovega dodatnega obremenjevanja. Uvedbo terapevtskih skupin zdravil bi morale nujno spremljati akcije ozaveščanja in informiranja o možnih različicah zdravljenja in možnostih doplačil, pa tudi tesnejše sodelovanje zdravnikov in farmacevtov, kar pa tudi stane. Samo upamo lahko, da so to upoštevali pri analizah stroškovne učinkovitosti ukrepa, ki nas čaka že v naslednjih mesecih.

Postopno uvajanje

Terapevtske skupine zdravil bodo uvajali postopno; začeli bodo z zdravili za zdravljenje visokega krvnega tlaka in želodčnih razjed ter s kontracepcijskimi sredstvi. Sprememba nas čaka že jeseni. To pomeni, da bo marsikateri kronični bolnik dobil nova, po sestavi drugačna zdravila, kar pomeni nov režim jemanja in nove morebitne interakcije z drugimi zdravili.

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki