Vadba avtogenega treninga

(Foto: Shutterstock)

Predstavljamo zaporedje vaj in sistematičen pristop k avtogenemu treningu.

1. Vaja za težo

Avtogeni trening obsega šest vaj. Vsaka vaja ima svoje geslo, ki ga koncentrirano ponavljamo. Prva je vaja za težo. Vajo začnemo opravljati šele takrat, ko znamo popolnoma sproščeno sedeti ali ležati. Geslo prve vaje pravi: Desna roka je zelo težka. Če smo levičarji, izberemo levo roko. Zgodi se, da nam misli uhajajo. Ne smemo biti nepotrpežljivi. Znova se poskušamo usmeriti. Če nam še vedno ne uspe, vajo začnemo od začetka. Gesla ne izgovarjamo ali ga šepetati, pač pa si ga moramo zelo živo predstavljati. Lahko si pomagamo s tem, da si ga pred¬stavljamo napisano na papirju ali na zidu. V mislih nekajkrat ponovimo geslo, denimo šestkrat.

Potem vstavimo stavek: Popol¬noma miren sem. Geslo šestkrat ponovimo. Za šestkratno predstavljanje gesla potrebujemo od 15 do 30 sekund, kombi¬nacija z avtosugestijo mirnosti pa vzame približno minuto časa. Mnogi občutijo težo že po nekaj ponovitvah vaje, drugi po nekaj dneh, skoraj vsi pa po mesecu dni. Težave pri doživljanju teže nas ne smejo odvrniti od nadaljnje vadbe, saj ustrezna vadba pripelje do želenega učinka. Ko osvojimo priklic občutka teže v desni roki, bo zaradi procesa generalizacije sčasoma samodejno prišlo do podobnega občutka v levi roki, nogah in vsem telesu. Če občutek teže ne nastopi v vseh delih telesa, nadaljujemo z vsakodnevnimi vajami teže v levi roki, nogah in nazadnje vsem telesu, s čimer proces pospešimo. Pri doseganju občutka teže ne gre zgolj za subjektiven občutek, pač pa pride do objektivnega popuščanja napetosti mišic in ohlapnosti v mišicah.


2. Vaja toplote

Po dveh tednih ukvarjanja z avtogenim treningom se lotimo vadbe toplote, ne glede na to, ali smo dosegli občutek teže ali ne. Smoter te vaje je razširjanje žil. Objektivni rezultat uspešno opravljene vaje se kaže v popustitvi napetosti v žilnih stenah, odprtju kapilar proti površini kože in s tem večjem dotoku krvi. Poročajo, da se pri tem lahko telesna temperatura dvigne celo za več kot dve stopinji Celzija.

Geslo druge vaje pravi: Desna roka je zelo topla. Tudi to vajo ponovimo npr. šestkrat in jo kombiniramo s stavkom: Popolnoma miren sem. Celotna vaja torej obsega sugestije: Popolnoma miren sem. Desna roka je zelo težka (šestkrat). Popolnoma miren sem. Desna roka je zelo topla (šestkrat). Popolnoma miren sem. Desna roka je zelo topla (od šest- do dvanajstkrat). Gesla za prvi vaji pozneje pogosto skrajšamo. Tako se lahko glasijo: Roki zelo težki in Roki zelo topli, pozneje pa kar: Mir – teža – toplota.
Članek se nadaljuje »


Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Vsi Viva strokovnjaki