Krvne skupine in šport

(Foto: Shutterstock)

Tokrat o krvnih skupinah in najprimernejših oblikah ukvarjanja z rekreacijo. Zaradi presnovnih značilnosti ljudi s posameznimi krvnimi skupinami so isti športi za ljudi z različnimi krvnimi skupinami različno koristni/škodljivi, enako velja tudi za protistresne dejavnosti. Po D'Adamu je z genetskimi predispozicijami, značilnimi za posamezne krvne skupine, povezano tako rekoč vse: od nagnjenosti k posameznim boleznim do najprimernejših oblik ukvarjanja z rekreacijo.

Vpliv okolja in krvna skupina

Kot smo videli, je D'Adamova osnovna ideja v tem, da isto okolje "ni isto" za ljudi za različnimi predispozicijami. Povedano drugače: isti dražljaji iz okolja na ljudi z različnimi predispozicijami vplivajo različno, to pa seveda pomeni, da zanje nimajo enakih posledic. Okolje in dražljaji iz okolja, ki so za posamezen genotip koristni, lahko drugemu genotipu celo škodujejo. To je seveda tako rekoč klasično izhodišče. D'Adamo ga je razdelal skladno s predispozicijami, značilnimi za posamezne krvne skupine.

Ko gre za ljudi s posamezno krvno skupino, je treba po D'Adamovem mnenju preučiti različne dejavnike iz okolja, denimo hrano, a tudi druge vidike življenja. Šport, rekreacija in protistresne dejavnosti pri tem niso nobena izjema. Zaradi presnovnih značilnosti ljudi s posameznimi krvnimi skupinami so isti športi za ljudi z različnimi krvnimi skupinami za različno koristni/škodljivi, enako velja tudi za protistresne dejavnosti.

Šport, rekreacija in krvne skupine

Po D'Adamovih ugotovitvah je zamisel, da iste športnorekreacijske dejavnosti na ljudi z različnimi krvnimi skupinami učinkujejo enako, povsem zgrešena. Meni namreč, da je v resnici prav nasprotno. Enako velja za obseg športnorekreacijske dejavnosti.

Splošno prepričanje, da tek koristi vsem, je po njegovem mnenju povsem napačno, enako tudi to, da naj bi se vsi ljudje čimveč ukvarjali z rekreacijo na prostem, kajti to je v nasprotju z genetskimi predispozicijami posameznih krvnih skupin. Če ste namreč genetski potomec nomadov, ki niso veliko hodili, imate povsem drugačne potrebe po gibanju, kot če ste genetski potomec lovcev, ki so seveda veliko hodili. Enako kot pri hrani je torej treba športnorekreacijsko dejavnost uskladiti z genetskimi predispozicijami.
Članek se nadaljuje »


Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Karin Sernec

asis. dr. Karin Sernec dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki