Najbolj vroča raziskava: Spolno življenje Slovencev in Slovenk

(Foto: Dreamstime)

Kdo, kje in kako najbolj uživa?

Če je o boleznih in druge zdravstvenih kazalnikih na voljo obilica statističnih podatkov, so tisti o spolnem življenju izredno pomanjkljivi oziroma jih tako rekoč ni. Večina tovrstnih raziskav, ki so jih opravili v EU, Slovenijo zaradi njene majhnosti izpušča. Obstaja ena sama raziskava, ki smo jo leta 1999 izvedla prav pri reviji Viva. Zaradi zanimivosti in uporabnosti tovrstnih podatkov smo se odločili raziskavo opraviti še enkrat in ugotoviti, kakšen je odnos prebivalcev Slovenije do spolnosti ter koliko in kako uživamo v seksu.

Spolnost je za Slovence in Slovenke zelo pomemben del življenja, je pokazala naša raziskava, vendar to v precej večji meri velja za moške (93 %) kot za ženske (81 %). Zanimivo je, da je v primerjavi s prejšnjo raziskavo ta odstotek pri obeh spolih malce nižji, in sicer za poldrugi odstotek pri moških in za celih pet odstotkov pri ženskah.

Na drugi strani kar 18 odstotkov žensk spolnosti zaradi različnih razlogov ne dojema kot pomembnega dela svojega življenja – in tudi ta delež se je v primerjavi s prejšnjo raziskavo povečal za skoraj 6 odstotkov. Čeprav več kot 92 odstotkov vprašanih meni, da je spolnost nekaj, o čemer se lahko govori, je zelo zgovoren podatek, da je bilo treba za 1000 izpolnjenih anketnih vprašalnikov poklicati kar 8000 naključno izbranih telefonskih naročnikov, saj jih kar 5390 ni hotelo odgovarjati ali niso ustrezali vzorčnim določilom, 1053 pa je bilo nedosegljivih (za primerjavo: v okviru prejšnje raziskave je bilo treba za 1000 izpolnjenih vprašalnikov poklicati "samo" 3600 oseb). Raziskavo je za revijo Viva izpeljalo podjetje Linea Directa, in sicer marca letos.

V vzorcu so sorazmerno s številom prebivalstva zastopane vse slovenske regije, število moških in žensk je približno enako, enakomerno so zajeti trije starostni razredi, in sicer od 18 do 30 let, od 31 do 50 let in od 51 do 70 let. V anketi so prevladovale osebe s srednjo, višjo in visoko izobrazbo.

Tokrat zgolj informativno in za pokušino objavljamo nekaj prvih izsledkov. V naslednjih člankih se bomo natančneje posvetili posameznim odgovorom, jih predstavili z več zornih kotov in povezali z različnimi merili, kot so regija, starost in izobrazba. Odstrli bomo številne nadvse zanimive, presenetljive in sočne podrobnosti, ki vas zagotovo ne bodo pustili hladne.


1. Kako pomembna je spolnost za kakovost odnosa?

Da o spolnosti več razmišljajo moški, ni nobeno presenečenje. To je priznalo skoraj 65 odstotkov moških, 57 odstotkov žensk pa je odgovorilo, da o spolnosti ne razmišljajo veliko. To nemara niti ni tako zelo presenetljivo, kot je podatek, da o spolnosti ne razmišlja veliko niti dobra tretjina moških (34 %). Spolnost se Slovencem in Slovenkam resda zdi pomembna za kakovost odnosa, vendar je za večino moških in žensk "zgolj" srednje pomembna. Tako je odgovorilo 48 odstotkov moških in 57 odstotkov žensk. Spolnost se zdi usodna za odnos "samo" 45 odstotkom moškim in 38 odstotkom žensk. Nemara je presenetljiv podatek, da se več moškim kot ženskam spolnost ne zdi prav zelo pomembna za kakovost njihovega zdajšnjega odnosa (skoraj 5 % moških in 4,4 % žensk).

Slovenke in Slovenci si želijo spolnosti. Tako je na vprašanje, ali si spolnosti želite, ali pa je za vas le "nepotrebna obveznost", prvo možnost izbralo 83 odstotkov moških in 72 odstotkov žensk. Spolnost je zgolj "obveznost" za slabih 5 odstotkov Slovencev in dobrih 5 odstotkov Slovenk, za skoraj desetino Slovencev in kar slabo petino Slovenk pa je včasih želja, včasih pa obveznost.Če je o boleznih in druge zdravstvenih kazalnikih na voljo obilica statističnih podatkov, so tisti o spolnem življenju izredno pomanjkljivi oziroma jih tako rekoč ni. Večina tovrstnih raziskav, ki so jih opravili v EU, Slovenijo zaradi njene majhnosti izpušča. Obstaja ena sama raziskava, ki smo jo leta 1999 izvedla prav pri reviji Viva. Zaradi zanimivosti in uporabnosti tovrstnih podatkov smo se odločili raziskavo opraviti še enkrat in ugotoviti, kakšen je odnos prebivalcev Slovenije do spolnosti ter koliko in kako uživamo v seksu.
Članek se nadaljuje »


Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki