Samozavest in negotovost v seksu

(Foto: Jupiterimages)

Mrtva riba v postelji ?

Razkrivamo različne mamipulativne manevre za doseganje prevlade nad spolnim partnerjem oz. partnerko. Odgovor na vprašanje, v kolikšni meri je seksualna inteligenca stvar dednosti, v kolikšni meri pa je pridobljena, je podoben tistemu, ki se nanaša na racionalno inteligenco.Tako kot pri racionalni inteligenci tudi pri seksualni inteligenci podedujemo potencial za razvoj tovrstnega "znanja". V kolikšni meri se bo to znanje razvilo, je odvisno od dedne "kakovosti možganov" in hormonske dejavnosti, a tudi od okolja, v katerem živi posameznik.

Neumen pri pameti
Če človeške možgane izoliramo in jim v kritičnem razvojnem obdobju odvzamemo dražljaje ali jih peremo z omejenimi informacijami, ki so takšne iz političnih, ideoloških ali drugih razlogov, človek postane "neumen pri pameti". Po drugi je možno iz političnih, ideoloških, verskih ali drugih razlogov označiti spolnost kot nemoralno, umazano početje. Do tega pride, če družba neguje različnost družbenih in seksualnih vlog moškega in ženske, mladim pa niso dostopne informacije o naravi spolnosti ali pa so ustrahovani z nevarnostmi samozadovoljevanja, pornografije in nenavadnih spolnih fantazij.

Brez uživanja
V takšnih okoliščinah se pri mnogih ljudeh ne razvije zadovoljiva seksualna inteligenca, to pa ni brez posledic. Ta pomanjkljivost nekaterim onemogoči polno uživanje v spolnosti, pri drugih pa lahko povzroči spolne motnje (od erektilnih motenj do odsotnosti poželenja pri ženskah). Nasploh pa se pomanjkanje inteligence plača z neumnostjo.

Mi smo najboljši ljubimci!??
Nacionalne mitologije se večinoma ukvarjajo z vprašanjem seksualne vzvišenosti svojega naroda v primerjavi z drugimi. Nobena pa ne zastavi vprašanja seksualne inteligence. Z biološkega gledišča imajo vse kulture − razvite in manj razvite, bogate in manj bogate − enak potencial za razvoj seksualne inteligence. V kolikšni meri bo družba svojim članom omogočila razvoj seksualne inteligence, je odvisno od družbenega sistema. S seksualno-psihološkega gledišča vse drugo lahko pogojno uvrstimo v kontinuum, ki vodi od "nagonskega" na eni strani do "cerebralnega" na drugi. Med njima so prehodi, v katerih sta v večji ali manjši meri zastopani obe kvaliteti. Rečemo lahko, da možgani zapletajo stvari, nagoni pa jih preprosto zadovoljujejo.

Nastopil je torej čuden čas, ko je vse, kar je v spolnosti veljalo za nenormalno, postalo normalno, vse, kar je nekoč veljalo za normalno, pa postaja nenormalno. Še nedavno je veljalo, da je neumnost slaba za življenje, vendar prednost, ko gre za seks. To ne velja več. Znanost trdi, da je za seks pomembneje to, kar ima človek v glavi, kot tisto, kar nosi med nogami.

Nesamozavestni
Ko gre za seksualnost, se časi spreminjajo. Besede znamenite pisateljice Jane Austen, ki jih je izrekla pred skorajda dvema stoletjema, da je namreč spolnost nadvse pomembna stvar, o kateri se ni dobro odkrito pogovarjati, zdaj zvenijo na moč zastarelo. Dandanes se o spolnosti, vsaj ko gre za javno besedo, pogovarjamo več, kot se z njim ukvarjamo v postelji. Protislovno je dejstvo, da se v obdobju demokratizacije spolnosti večina moških in žensk pri seksu obnaša nesamozavestno. To preprosto pomeni, da niso zmožni vzpostaviti odnosa brez strahu pred zavrnitvijo, označevanjem in občutkom krivde. Ne zmorejo izraziti lastnih seksualnih stališč, spolnih želja in potreb, poleg tega niso sposobni privoliti v oblike spolnosti, ki jim ustrezajo – in zavrniti oblike ljubljenja, do katerih čutijo odpor. Z drugimi besedami, ne znajo braniti svojih seksualnih pravic.

Pri tem ne gre za naključje.
Za takšno stanje zavesti sta "krivi" biologija, ki je natančno določila spolne vloge moškega in ženske, ter družba, ki je zaradi izredne pomembnosti spolnosti za reprodukcijo dolga stoletja strogo nadzorovala spolno vedênje ljudi, največkrat s prepovedmi, kaznimi, označevanjem in celo izobčenjem. Spolnost je namreč zaradi svoje močne motivacijske vloge mogočno manipulativno sredstvo, katerega skrajna cilja sta podreditev in prevlada nad partnerjem/partnerko. Ali z drugimi besedami, z osebo, ki se ne zmore seksualno uveljavljati, lahko partner ob pomoči široke pahljače preprostih manevrov zlahka manipulira. Neupravičena kritika in izpostavljanje nerealnih spolnih zahtev, spolno izkoriščanje in nasilje so najpogostejši manipulativni manevri za doseganje prevlade nad spolnim partnerjem/partnerko. Nezmožnost obrambe svojih zakonitih spolnih zahtev vodi do številnih psiholoških in socialnih posledic.

Hladna si kot led
Splošna kritika spolnega vêdenja je najpogostejša oblika seksualnega, a tudi splošnega nadzora seksualno nesamozavestne osebe. Oznake, kot so "hladna si kot led", "seks te ne zanima", "ležiš kot klada", "vedno se izgovarjaš", so značilni obrazci takšnega nadzora. Da gre za manipulacijo, je razvidno iz tega, da v njih ni podrobnosti, ki bi odkrile argumente za takšno kritiko, torej: kako in kdaj?

Nerealne spolne zahteve
Podobno se dogaja, če partner postavlja nerealne spolne zahteve, ki drugi osebi ne ustrezajo. Takšne zahteve se nanašajo na različne oblike spolnega obnašanja (zahteve po analnem/oralnem seksu, vzajemnem samozadovoljevanju, skupinskem seksu ali igrah s sadomazohističnim pridihom). Na drugi strani je nasilje najizrazitejša oblika rabe spolnosti v druge namene. Pri tem je treba upoštevati, da blago nasilje moškega med spolno igro lahko spodbudi žensko vznemirjenje, medtem ko ženska agresivnost zmanjšuje vznemirjenje moškega. Ženski in moški besednjak se torej v postelji in zunaj nje pomembno razlikujeta.

Seksi izrazi
Medtem ko ženski jezik največkrat izraža prefinjena, nežna in pozitivna čustva, je jezik moškega večinoma mešanica izrazov ljubezni in prevlade. Če je ženski govor poln izrazov, kot sta "dragi" in "ljubezen", moški s svojimi sporočili partnerko pogosto izenačuje s svojo priljubljeno živaljo ("žabica", "srnica", "muci"), s sporočili, kot so "bombonček", "cukerček" in "breskvica", grozi, da jo bo pojedel − ali pa jo opozarja, da jo bo med seksom "uničil". Takšne običajne komunikacije ne gre enačiti z manipulativnimi agresivnimi besednimi sporočili, katerih cilj je zloraba spolnosti.

Manipulativna sporočila
Manipulacija spolno negotove osebe poteka v obliki številnih sporočil, od odkrito ukazovalnih in obtožujočih do pedagoških. Ta manipulativna sporočila prikazujejo profile spolno negotovih in spolno samozavestnih ljudi. Spolno negotova oseba se bo na tovrstna sporočila načeloma odzvala z umikom ali s protinasiljem, medtem ko se bo spolno samozavestna oseba odprla, izrazila svoja čustva in namesto splošnih zahtevala natančne argumente za manipulativne trditve.

Manipulativna sporočila
1. Ukazovalno: "Dovolj izgovorov. Zvečer bova seksala!"
2. Opozorilno: "Če se boš tudi zvečer skušal/a izogniti seksu, bom razmislil/la o usodi najinega odnosa."
3. Pedagoško: "Reden seks je zelo pomemben za dobre odnose in zdravje."
4. Kritično: "V postelji si kot mrtev konj."
5. Ironično: "Seveda ti ni do seksa, če pa energijo razsipaš na vse strani."
6. Obtožujoče: "Preutrujen si za te stvari, saj si moral predtem zadovoljiti svoje kurbe."
7. Kategorično: "Lažeš, ko praviš, da uživaš v seksu!"
8. Psevdopsihoanalitično: "Preveč si navezan/a na mater/očeta. To je glavni razlog, da si v seksu zanič."


Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki