Invalidi in spolnost

  • NN
  • ponedeljek, 09. november 2009
(Foto: Diana Anđelić)

Premagajmo stereotipe

Spolnost je v družbi še vedno tabu tema, ljudem se je nerodno pogovarjati o seksu, pri čemer se moralni in religiozni okviri prekrivajo s potrebo po pravilnih informacijah. Če k temu dodamo še invalidnost, kot dodatno zadrego, pred katero ljudje raje obrnejo glavo vstran, trčimo ob dodatne križe in težave. Pričujoče pisanje, ki je nastalo na temelju raziskovanja literature in gradiva, dostopnih na svetovnem spletu, je spodbudilo tudi nedavno pričevanje sicer zdravega mladega paraplegika, ki je odkrito priznal, da zaradi svojih posebnih potreb nima možnosti za spolne stike z ženskami.

O seksu ljudje običajno izvemo od partnerjev, prijateljev in največkrat pomanjkljivega izobraževanja v šoli −  ne nujno v tem zaporedju. Pravilnost in vsebina informacij sta v veliki meri odvisni od znanja, izkušenj in zaupnosti osebe, ki daje tovrstne informacije. Najbrž ni nič drugače niti pri ljudeh s povečanimi potrebami. Toda v večini pisnega in ustnega gradiva primanjkuje splošnih pravil in primerov za spolnost invalidnih oseb, a tudi prijatelji in starši lahko o tem povedo le malo koristnega.

Predsodki in stereotipi!

Ko govorimo o invalidih in spolnosti, žal zelo hitro naletimo na predsodke. Eden od takih je, da invalidov spolnost ne zanima, niti zanj niso sposobni. Na drugem koncu spektra je mnenje, da se invalidi pretirano zanimajo za spolnost in da nesposobni zadrževati svoje spolno obnašanje. Dejstvo pa je, da invalidi lahko razvijejo zdravo predstavo o sebi kot o spolnem bitju, vendar le na temelju pravilnih in ustreznih informacij, brez stereotipov in predsodkov, kar velja tako za osebe s prirojeno kot s pridobljeno invalidnostjo.


Informacije: strokovne …

Vračanje spolne identitete pri osebah, ki postanejo invalidi v odrasli dobi, je lahko ključen dejavnik pri rehabilitaciji.
Pri seznanjanju invalidov je nadvse pomembno vprašanje zaščite pred neželeno nosečnostjo in spolno prenosljivimi boleznimi, saj so pogosto izpostavljeni spolnemu nasilju.

V življenju vseskozi potrebujemo obilo informacij o različnih zdravstvenih vprašanjih. Spolne identifikacije se učimo v zgodnjem življenjskem obdobju in jo vseskozi izpopolnjujemo z razumevanjem telesnih sprememb (razvoj poraščenosti, rast dojk …). Včasih zadostuje že običajno gradivo, nekateri pa potrebujejo nekatere prilagoditve. Brekke je leta 1988 izdal knjigo Spolna vzgoja za osebe s težkimi razvojnimi motnjami (Sexuality Education for Persons with Severe Developmental Disabilities), v kateri osebe s posebnimi potrebami seznanja z moško in žensko anatomijo, menstruacijo, moškimi in ženskimi spolnimi organi …

… in celovite

Učenje je tesno povezano s slikovnim gradivom, slepe in slabovidne osebe pa potrebujejo gradivo, ki upošteva njihove posebne potrebe. Poleg pouka o anatomiji ljudje s posebnimi potrebami pogosto potrebujejo informacije o seksualnem delovanju. Nekatere osebe so namreč omejeno gibljive, druge se hitro utrudijo. Odgovore na zahtevnejša vprašanja vsebuje knjiga avtorjev Haseltina, Cola in Graya Vprašanja reprodukcije za osebe s telesnimi invalidnostmi (Reproductive Issues for Persons eith Physhical Disabilities,1993).
Članek se nadaljuje »


Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki