Fizioterapija: Do uspeha v dobrih rokah

Fizioterapija je uspešna pomoč pri poškodbah, obolenjih mišično-skeletnega sistema, boleznih živčevja in revmatoloških obolenjih.
Fizioterapija je uspešna pomoč pri poškodbah, obolenjih mišično-skeletnega sistema, boleznih živčevja in revmatoloških obolenjih. (Foto: Shutterstok)

Fizioterapija je zdravstvena veda, ki temelji na uporabi klinično preizkušenih fizikalnih postopkov in gibalnih tehnik za blaženje bolečin, hitrejše celjenje ter izboljšanje obsega in funkcije giba pri bolniku. Pravilna in strokovno uporaba teh tehnik pomembno izboljša kakovost pacientovega življenj, pravi specialistka fizikalne medicine, Maja Kozlevčar Živec, dr. med.

Katere težave odpravlja?

Fizioterapija je uspešna pomoč pri poškodbah, obolenjih mišično-skeletnega sistema, boleznih živčevja in revmatoloških obolenjih.

Uspeh zdravljenja

Za uspešnost fizioterapevtskih postopkov je pomembno, da jih začnemo vsakodnevno izvajati čimprej po poškodbi ali nastopu obolenja. Najprej je treba postaviti pravo diagnozo. Kot poudarja Maja Kozlevčar Živec, uspeh ni odvisen le od terapije, ki jo določi zdravnik, temveč tudi od fizioterapevtovega znanja in spretnosti, njegovega prilagajanja terapije pacientu in tudi od pacienta, ki mora terapevta upoštevati in mu slediti. Žal se zaradi dolgih čakalnih dob pogosto primeri, da do postavitve diagnoze mine veliko časa, še več pa do tedaj, ko pride na vrsto fizioterapija. Tudi število predpisanih terapevtskih postopkov je nemalokrat premajhno. Zgodi se, da je delo zaradi fizioterapevtove preobremenjenosti slabo opravljeno, tudi sodelovanje pacienta je nemalokrat slabo – včasih pacienti ravnajo prav nasprotno od navodil, ki so jih prejeli od terapevta.


Osnova - dobra diagnoza

Treba je vedeti, da fizioterapevt izvaja zgolj storitve, ki jih predpiše zdravnik, poudarja sogovornica. Dobra diagnoza je osnova za to, da je terapija uspešna, to pa lahko postavi le zdravnik. Fizioterapevt ne sme in ne more biti diagnostik, zato je naprej potreben pregled pri zdravniku, ki bo odredil pravo terapijo.

Individualni pristop

Pomembno je, da ima fizioterapevt ustrezno izobrazbo, da se veliko uči in sledi novim tehnikam. Do metod, ki jih uporablja, mora biti kritičen – ne sme namreč podlegati modnim hitom, razlaga sogovornica. "Poudariti velja, da naprave niso dovolj. Velika večina dela zahteva individualni pristop, osebno zavzetost in kakovostno izvajanje storitve. Resda se srečujemo s številnimi oglasi fizioterapevtov, vendar je najboljši glas tisti, ki se širi od ust do ust."


Kako pogosto na terapijo

Število terapij pri akutnih obolenjih in poškodbah je lahko tudi majhno – do deset obravnav. Pri kroničnih boleznih in težkih stanjih je lahko potreba po fizioterapiji doživljenjska, izvajati pa jo je treba večkrat na teden.

Cene

Cene storitev so različne in so odvisne od tega, katere metode in tehnike fizioterapevt uporablja. Načeloma bi morale biti storitve, ki jih opravlja naprava, cenejše od ročnih, kot so razgibavanje, izvajanje različnih fizioterapevtskih tehnik (PNF, pasivne, dejavno asistirane vaje …). Žal se dogaja prav nasprotno, opozarja Maja Kozlevčar Živec. Dejstvo je, da je ura terapevtovega ročnega dela poceni, visoke cene pa dosegajo terapije z modnimi napravami vprašljive vrednosti.


Primerna tudi za otroke

Veliko fizioterapevtskih postopkov je v rabi tudi pri otrocih – predvsem razgibavanje in vaje, ki vplivajo na razvoj gibal in njihovo funkcijo, vendar je nabor tehnik omejen, saj otroci pri nekaterih še ne morejo sodelovati ali so zanje kontraindicirane.

Kdaj na napotnico

Bolnik je upravičen do fizioterapije v okviru zdravstvenega zavarovanja, takrat ko ga osebni zdravnik po pregledu napoti na fizikalno terapijo z delovnim nalogom, ki je osnova za izvajanje terapije. Delovni nalog izda tudi specialist fizikalne medicine, le redko pa zdravnik ortoped. Fizioterapijo, katere stroške krije Zavod za zdravstveno zavarovanje, opravljajo samo izvajalci fizikalne terapije s koncesijo.


Razlika med fiziatrijo in fizioterapijo

Fiziater je zdravnik specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki pacienta pregleda, mu postavi diagnozo in določi fizikalno terapijo ali rehabilitacijske postopke. Fizioterapevt je izključno izvajalec predpisane terapije, nikakor pa ne more biti ne diagnostik ne predpisovalec postopkov. Bolečina je namreč lahko posledica različnih stanj ali obolenj, zato je pred začetkom vsake fizioterapija potrebna natančna diagnoza, ki jo lahko postavi samo zdravnik.

V Sloveniji deluje okvirno 10 spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine s koncesijo ter 100 fizioterapevtov s koncesijo.

Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki