Mediko-socialna služba - pomoč bolnikom z rakom in svojcem

Zdravljenje pred bolnika z rakom in njegove svojce postavlja različne ovire, ne le zdravstvene in čustvene, temveč tudi povsem praktične. Zaradi posledic zdravljenja marsikateri človek ne more več opravljati svoje službe in se znajde v nezavidljivem finančnem položaju, morda potrebuje pomoč pri negi na domu po odpustu iz bolnišnice, neredko pa v domači oskrbi bolniki potrebujejo posebne medicinsko-tehnične pripomočke, ki njim in njihovim svojcem ter oskrbovalcem olajšajo oskrbo in pomoč. Za vsa ta vprašanja je bolnikom z rakom in njihovim svojcem na voljo mediko-socialna služba, ki deluje v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana.

Kot pravi vodja službe, Diana Jeleč Kaker, se bolniki z rakom in svojci nanje lahko obrnejo, kadarkoli potrebujejo njihovo pomoč v času hospitalizacije ali ambulantnega zdravljenja. Na oddelku so zaposlene dve socialni delavki ter diplomirana medicinska sestra. Področje njihovega delovanja je predvsem usmerjeno v zdravstvenovzgojno delo, socialno svetovanje in podporo. Bolnik z rakom in njegovi svojci se nanje lahko obrnejo z vprašanji, povezanimi s socialnovarstvenimi storitvami in zdravstvenovzgojnim delom.

Postopek pridobitve medicinsko-tehničnih pripomočkov

Kadar bolnik z rakom potrebuje katerega od medicinsko-tehničnih pripomočkov (denimo lasuljo, kompresijske nogavice in rokavice, gel za zaščito ustne sluznice …), mu pripomoček predpiše zdravnik specialist na Onkološkem inštitutu, diplomirana medicinska sestra v mediko-socialni službi pa bolniku oziroma svojcem posreduje vso potrebno dokumentacijo ter jih seznani, kje lahko pripomoček dobijo, kolikšna je trajnostna doba posameznega pripomočka ipd. Silikonske prsne proteze in pripomočke pri umetno izpeljanem črevesju prvič predpiše zdravnik specialist na Onkološkem inštitutu, po izteku trajnostne dobe določenega pripomočka pa ponovno izbrani osebni zdravnik.

Pomoč na domu

Pogosto bolnik zaradi bolezni in/ali starosti po odpustu iz bolnišnice potrebuje povečan obseg pomoči in oskrbe na domu, ki mu ga svojci ne zmorejo nuditi. V mediko-socialni službi bolnik ali njegovi svojci dobijo informacije o organizirani pomoči na domu v bolnikovi občini. Storitve pomoči na domu obsegajo področje osebne higiene, pomoč v gospodinjstvu, dovoz hrane in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V primerih, ko bolnik nima dovolj sredstev za kritje tovrstne pomoči, ga napotimo na krajevno pristojni Center za socialno delo za ureditev plačila teh storitev.

Po odpustu

Svojci so pogosto zaskrbljeni, kako bo potekala oskrba doma, predvsem če ima bolnik nosno-želodčno sondo, če potrebuje posebno prehrano, če ima protibolečinsko terapijo, če mu je treba redno prevezovati rane … Kot pravi
sogovornica, izčrpne informacije dobijo že od zdravnika in diplomirane medicinske sestre v bolnišnici.

Namestitev v dom starejših občanov

V mediko-socialni službi pomagajo tudi pri urejanju namestitve v dom starejših občanov. "Bolnikom pomagamo predvsem zbrati vso potrebno dokumentacijo in izpolniti vlogo za sprejem ter navezati stik z domom starejših občanov. Podobno predstavljamo tudi vez med Onkološkim inštitutom in Hišo Hospic," pravi Diana Jeleč Kaker, vodja mediko-socialne službe.

Kam po pomoč?

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Poljanska 14, Ljubljana
(01) 430 32 63, (041) 835 460
onkologija.org

Onkološki inštitut Slovenije
onko-i.si

EuropaDonna Slovenija
Zaloška 5, Ljubljana
(01) 475 15 14
europadonna-zdruzenje.si


Zlatko Fras

dr. Zlatko Fras dr. med. spec. internist

Postavi vprašanje

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Simona Sanda

Simona Sanda uni. dipl. psih. spec. klinične psihologije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki