Vloga družinskega zdravnika pri obravnavi onkološke bolečine

  • MJS
  • četrtek, 06. oktober 2005
Gregor Drnovšek, dr. med., splošni zdravnik
Gregor Drnovšek, dr. med., splošni zdravnik (Foto: Diana Anđelić)

Pomembno je široko zdravje

V obravnavo onkološke bolečine so vključeni tudi splošni zdravniki oziroma po novem zdravniki družinske medicine. Ker imajo vlogo vratarjev zdravstvenega sistema, se pri njih zglasijo vsi bolniki, ki potrebujejo celostno obravnavo bolečine, tako tisti, ki jim bolečino lajšajo na daljši rok v splošni ambulanti, kot tisti, ki jih splošni zdravnik napoti v protibolečinsko ambulanto.

V svoji ambulanti se z onkološkimi bolniki, ki trpijo zaradi močne kronične bolečine, srečuje tudi Gregor Drnovšek, dr. med., splošni zdravnik iz Zdravstvenega doma Maribor in dobitnik Vivinega priznanja Moj zdravnik 2004. Kot pravi, vsako leto obravnava od pet do sedem onkoloških bolnikov z močno kronično bolečino. Skrb zanje izvaja praviloma na njihovem domu. Število stikov s posameznim bolnikom ali z njegovo družino je odvisno od vsakega primera posebej. Prizadeva si za čim pogostejše stike, tudi po telefonu. Ugotavlja namreč, da bolniku tovrstni stiki dajejo občutek varnosti in psihično oporo.

Gregor Drnovšek, dr. med., pravi, da celosten pristop k obravnavi bolečine pomeni, da pri zdravljenju in obravnavi bolečine vedno celostno oceni bolnikovo stanje. "Zavedati se moramo, da zdravimo bolnika, ne le bolečine, ki ga resda najbolj obremenjuje, in mu ponujati oporo tudi pri reševanju njegovih psihičnih in socialnih težav."Sogovornik poudarja, da namenja velik pomen pogovoru in pregledu bolnika, pri čemer poskuša dobiti karseda veliko podatkov o bolečini. "Poleg bolečine je potrebno oceniti celotno stanje bolnika in ga nato z njegovim zdravstvenim stanjem na primeren način seznaniti. Bolnik mora vedeti, zakaj je bolečina nastala, kaj bomo poskušali storiti, da bi mu jo zmanjšali, kakšna zdravila bo jemal in zakaj. Pomembno je, da se bolnik z načrtovanimi ukrepi strinja. Le tako si lahko zagotovimo njegovo sodelovanje in uspešnost zdravljenja."

Nad bolečino z analgetiki
Splošni zdravnik se za izbor analgetikov odloča na podlagi tega, kakšne vrste je bolečina in kako močna je. Pri tem si pomaga z vizualno analogno lestvico (VAS), ki je pomembna tudi pri spremljanju uspešnosti protibolečinskega zdravljenja. Za zdravljenje splošni zdravnik predpiše neopioidne in opioidne analgetike ter neredko dodatna zdravila, ki so sicer registrirana za zdravljenje drugih bolezni.
"Zdravila uvajamo stopenjsko, glede na moč bolečine. Prizadevamo si, da bolnik zdravilo zaužije. Zdravila je treba jemati redno, ob uri, zato predpišemo bolniku zdravila z nadzorovanim sproščanjem, ki delujejo daljši čas. Za zdravljenje srednje močne in močne bolečine predpišemo opioidne analgetike." Kot pravi sogovornik, odmerek splošni zdravnik določi individualno, torej glede na odziv bolnika. Pravi odmerek je tisti, ki odvzame bolečino brez hudih neželenih učinkov. "K opioidom lahko dodamo še neopioidne analgetike, s čimer zmanjšamo potrebne odmerke opioidov in njihove neželene učinke." V zadnjih letih je za bolnike zelo dobrodošla novost protibolečinski obliž. Uporaba je bolniku prijazna in zagotavlja potreben odmerek učinkovine 72 ur. Kot pravi sogovornik, so izkušnje s protibolečinskimi obliži zelo dobre.

Učinkovitost zdravljenja je treba spremljati
"Odziv na analgetično zdravljenje je individualen," pravi sogovornik, "zato je zdravnikova naloga, da učinek zdravljenja spremlja in ga po potrebi spreminja. Najbolje je, da si bolnik zapisuje porabo zdravil in nas sproti obvešča o učinkovitosti zdravljenja. Njegova ocena bolečine je izhodišče za naše ukrepanje." Sogovornik onkološke bolnike vedno skrbneje nadzira tudi zaradi možnega pojava neželenih učinkov zdravil. "Prav je, da bolnika na to vnaprej opozorimo, da ne bo mislil, da je prejel zdravilo, ki mu škoduje. Trdovraten problem je zaprtje, ki ga začnemo preprečevati takoj, to pa pomeni preventivno uporabo odvajal."

Kdaj napotiti bolnika v protibolečinsko ambulanto?
Dejstvo je, da splošni zdravnik lahko povsem uspešno in zadovoljivo skrbi za zdravljenje bolečine pri rakavih boleznih. Ko pa se izkaže, da kljub vsem naporom in prizadevanjem zdravljenje z dotedanjim načinom uporabe analgetikov ni več uspešno ali je celo nemogoče, če je bolečina težko obvladljiva ali nastopijo hudi neželeni učinki, splošni zdravnik bolnika napoti v specialistično obravnavo k algologu, s katerim tudi sicer splošni zdravniki sodelujejo. Približno petina bolnikov ima težko obvladljivo bolečino, ki zahteva poglobljeno delo različnih specialistov za lajšanje bolečine (algologov, nevrokirurgov, onkologov). Drugim lahko bolečino uspešno lajšajo z zdravili in z antineoplastičnim zdravljenjem.

Svojci so pomemben člen zdravljenja
Zdravljenje kronične bolečine pri rakavih boleznih je lahko uspešno le, če so vanj vključeni tudi bolnikovi svojci ali druge osebe, ki skrbijo za bolnika. Podpora družine je izjemnega pomena za zdravljenje. "Pri tem ne smemo pozabiti," opozarja Gregor Drnovšek, dr. med., "da so svojci tudi sami prizadeti in bodo morda potrebovali našo pomoč. Skrb za svojce posredno pomeni tudi skrb za bolnika."Enako pomembno je sodelovanje s patronažno sestro in z različnimi specialisti, zlasti algologi. Gre torej za skupinsko obravnavo bolnika in družinski zdravnik se tukaj pojavlja tudi v vlogi organizatorja in usklajevalca dejavnosti v procesu zdravljenja.
Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki