Klic v duševni stiski

(Foto: Jupiterimages)

Pokliči me

Seneka je že pred dva tisoč leti zapisal: "Nikogar ni, ki bi me hotel poslušati." Duševne stiske so stare toliko kot človeštvo.Človeške stiske so povsod enake, na to, da so nekatere izrazitejše v določenem okolju in času, pa vplivajo različni dejavniki. V vsakdanu opažamo vse večjo motiviranost ljudi, ki s svojim trudom skušajo usmerjati življenje v lepše tokove, zlasti s pomočjo sočloveku v duševni stiski. Sodobna komunikacijska tehnologija vsem tem omogoča hitrejše posredovanje.

Klic v duševni stiski
Leta 1980 je začela v okviru Psihiatrične klinike v Ljubljani delovati prva telefonska služba v Sloveniji, Klic v duševni stiski. Pozneje je v slovenskem prostoru zaživelo več svetovalnih telefonov, ki delujejo na strokovni ter laični oziroma prostovoljni ravni. Njihov skupni imenovalec je pomoč ljudem v stiski.

Dvaindvajsetletno nepretrgano delovanje svetovalnega telefona v okviru Psihiatrične klinike temelji na skrbnem izobraževanju svetovalcev. Svetovalci so zdravniki, psihologi, socialni delavci, torej strokovno pripravljeni za delo z ljudmi. Znanje so si dopolnili na posebnem štirimesečnem tečaju. Za svetovalce se izobražujejo tudi ljudje, ki pridobljeno znanje širijo na svojem delovnem mestu: v bolnišnicah, ambulantah, svetovalnicah ... Jedro svetovalnega telefona, ki deluje v nočnem času, sestavlja skupina 20 do 25 svetovalcev, ki pri svojemu delu nenehno sledijo doktrini.Vodja svetovalne službe, prof. dr. Onja Tekavčič Grad, specialistka klinične psihologije, poudarja, da je velika prednost njihovega telefona v tem, da človeka razbremenijo, poskušajo omiliti njegovo stisko in mu pomagajo reševati težave. Če ne gre drugače, ga napotijo k dežurnemu psihiatru, ki ga lahko hospitalizira.

Zaupni telefon Samarijan je sprejel prvi klic decembra 1996. Od takrat deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Močna povezanost, občutek pripadnosti in veliko zaupanje so povezali več kot tristo svetovalcev. Leta 1999 je zaživela podružnica v Mariboru. V kritičnih urah, ko je največ klicev (med 16. in 20. uro) na Samarijanu sprejemajo klice na štirih telefonih. Svetovalci so usposobljeni prostovoljci, ki delujejo v duhu načela: kar želim, da bi drugi storili meni, storim jaz drugim.Leta 1999 so s skupnim projektom Sopotnik povezali štiri društva v mrežo z enotno številko in 24-urnim delovanjem. Poleg rednega delovanja v svetovalni službi Sopotnik so svetovalci društva Tvoj telefon iz Postojne dosegljivi tudi na lokalni številki (05) 720 17 20, in sicer vsak delavnik med 14. in 18. uro. Enako velja za društvo Za-te iz Ljubljane, katerega prostovoljci so na voljo na telefonski številki (01) 234 97 83, in sicer od srede do nedelje med 16. in 22. uro.

Vez med društvi je bilo vrsto let Združenje STS. Zdaj sta Samarijan in Sopotnik povezana v Zvezo slovenskih društev svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski. Znanje in izkušnje si delijo tudi s pridruženimi člani TOM (Slovenija), TIN (Maribor) in SOS (Ptuj), od leta 1994 pa so člani mednarodne mreže IFOTES.

Klicalci
Največ je klicev ljudi, starih od trideset do petinštirideset let. Med njimi je približno enak delež žensk in moških. Ljudje se največkrat odločijo za klic v večernih in nočnih urah. Število tihih klicev, ko človek samo pokliče in ne spregovori, je med posameznimi telefonskimi službami dokaj neuravnoteženo. Največ ljudi se med prvim klicem pogovori s svetovalcem, nato pa ne kličejo več. Nekateri pokličejo večkrat, dokler ne rešijo svojega akutnega problema. Precej niha tudi število stalnih klicalcev, ki jim je klic največkrat edina vez s svetom. Povprečen pogovor traja od deset do dvajset minut.

Vzroki klicev
Številni klici razkrivajo težave ostarelih, nasilje v družinah, slabe partnerske odnose, težave s telesnim in duševnim zdravjem, odvisnosti ... Delež klicev, povezanih s samomorom, se razlikuje od svetovalnega telefona do svetovalnega telefona. Toda podatek, da je lani na Samarijana poklicalo kar 362 potencialnih samomorilcev, je zgovoren. Številni klici odstirajo stiske socialno ogroženih brezposelnih ljudi.

Pogovor
Svetovalni telefon ni namenjen odpravljanju dejavnikov oziroma okoliščin, ki so človeka pognale v krizo, marveč le trenutnemu blaženju stiske. Svetovalec pozorno posluša klicalca in se vživi v njegovo osebnost; zbranost mu omogoči, da zaznava znake nebesedne komunikacije: barvo glasu, premore, stopnjevanje ali upadanje čustvene napetosti. Ko človek začuti, da ga svetovalec razume, da dojema njegov svet, je običajno odmaknjena prva ovira - ustvarjen je most zaupanja.

Znanje in izkušnje
Slovenski svetovalni telefoni med seboj ne tekmujejo, in to je dobro, saj je njihovih uporabnikov vedno veliko. Združuje jih osnovno načelo delovanja. Z znanjem in z vedno novimi izkušnjami skušajo z različnimi prijemi dopolnjevati svetovalno poslanstvo.Nekatere svetovalne službe zagovarjajo strogo anonimnost svetovalcev; druge dopuščajo, da se klicalec, če želi, vsakič pogovarja z istim svetovalcem, vse dokler ne reši svoje stiske. V izjemnih primerih je na voljo tudi možnost srečanja.
Če svetovalci ocenijo, da zaradi teže primera telefonsko svetovanje ni dovolj, poskrbijo za pomoč zdravstvene službe (dežurni zdravnik, psihiater ... ), socialne službe ali kake druge ustanove. Osnovni namen je, da človek čimprej pride do ustrezne pomoči.Nadgradnja telefonskega klica v duševni stiski je lahko tudi skupina za samopomoč. "Če to ustreza teži in naravi problema, lahko svetovalec povabi klicalci v skupino za samopomoč. Skupina je organizirana tako, da p na srečanja prihajajo tudi drugi ljudje, ki so se znašli v duševni krizi ali stiski. Klicalci se v naši skupini ponavadi dobro znajdejo, v druženju čutijo veliko podporo," pravi Cecilija Majcen, ki vodi skupino za samopomoč v Postojni.

Prednosti telefona
"Telefonski pogovor prinaša toplino, sproščenost, intimnost ... Kot terapevtka starega kova verjamem v pristen človeški stik in menim, da ga pisna beseda ne more nadomestiti. Internet zelo radi uporabljajo predvsem mladi. Prav prek tega medija bomo ponujali preventivno pomoč, tako bomo lažje dosegli mlade," pravi dr. Gradova.Morda lahko pričakujemo, da se bodo oblike komuniciranja združevale: človek v stiski bo najprej komuniciral s svetovalcem po elektronski pošti, pozneje pa bosta, če se bosta tako dogovorila, zvezo nadaljevala po telefonu. Morda bo to ena od oblik omejevanja števila tihih klicev. Odgovor prepustimo času.

Zaupanje?
Seveda se vsakomur lahko porodi vprašanje: mar svetovalcu lahko zaupam, kdo je sploh ta človek ...Vsak svetovalec mora opraviti obsežno teoretično in praktično usposabljanje, svoje izkušnje pa izmenjuje na rednih sestankih in supervizijah. Svetovalci so vedno pripravljeni poslušati in pomagati. To so ljudje širokega srca, ki del svojega življenja namenjajo človekoljubnemu prostovoljnemu delu. Zdrav življenjski duh vnašajo tudi v svojo življenjsko okolje.

Če odpremo telefonski imenik, najdemo na notranji hrbtni strani logotip s podobo očesa in solze, ob njem pa tri telefonske številke za pomoč v duševni stiski

(01) 520 99 00
PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA OD 19. DO 7. URE
VSAKO NOČ

080 111
SAMARIJAN
24 UR NA DAN, VSE DNI V LETU

080 223
SOPOTNIK
24 UR NA DAN, VSE DNI V LETU


PREDNOSTI TELEFONA
 • anonimnost zagotavlja občutek varnosti, ta pa omogoči, da človek lažje spregovori o svojih najglobljih čustvih,
 • v kritični situaciji je pomoč dostopna takoj,
 • v trenutku klica naša zunanja urejenost ni pomembna,
 • trajanje pogovora je odvisno od potreb in občutkov človeka, ki kliče,
 • pomoč je dostopna depresivnim osebam, ki se najraje zadržujejo v svojem okolju, kjer se počutijo varno,
 • pomoč je dostopna invalidom, bolnim in starejšim,
 • tovrstna pomoč je primerna za osebe, ki težko navezujejo stike,
 • pomoč je dostopna vsem, ki živijo v odročnih krajih.

POMANJKLJIVOSTI TELEFONSKE POMOČI
 • zasedena linija,
 • svetovalca ne vidimo,
 • ob vsakem klicu je na drugi strani drug svetovalec, kar nekatere moti,
 • klicalec si ustvari nerealna pričakovanja
 • včasih so svetovalci izpostavljeni lažem, provokacijam, šalam ...

POVODI ZA KLIC
 • želja oziroma potreba po pogovoru,
 • osamljenost,
 • posebne življenjske razmere,
 • duševne in telesne bolezni,
 • slabi medsebojni odnosi,
 • odvisnosti,
 • želja po samomoru.

KDO IN KAKO LAHKO POSTANE SVETOVALEC
 • dopolnjenih 18 let starosti,
 • najmanj peta stopnja izobrazbe,
 • visoka motiviranost,
 • čustvena stabilnost,
 • opravljen specifičen izobraževalni program (od 40 do 60 ur),
 • večmesečna hospitacija ob mentorju,
 • nenehno dopolnjevanje znanja na seminarjih, supervizijah, pri vsakodnevnem delu ...

IFOTES
Leta 1967 je bil ustanovljen IFOTES (Mednarodno združenje kriznih telefonov), ki na mednarodni ravni povezuje nacionalna združenja, katerih naloga je podnevi in ponoči, povsod kjer je možno, zagotavljati organizirano telefonsko pomoč. Če je le možno, mora biti pomoč na voljo v maternem jeziku, in to vsakomur, ki meni, da potrebuje pogovor.Vse polne in pridružene članice IFOTES se sestajajo vsaka tri leta na kongresu. Organizacija kongresa, ki za vsako članico pomeni veliko priznanje, je bilo zaupano tudi Zvezi slovenskih društev svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski, ki je stalna članica IFOTES. Tako bo spomladi leta 2003 v Ljubljani potekal Kongres IFOTES s pomenljivim naslovom Veselje do življenja.
Katja Arko Kampuš

Katja Arko Kampuš dr.dent.med. spec. ortodont

Postavi vprašanje

Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki