Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

*** Show Paged

Kako prepoznati čustveno nasilen odnos?


(stran 4 od 5)ČUSTVENA ZLORABA OTROK

Čustvena zloraba otroka je vzorec vedenja staršev ali skrbnikov, ki resno posega v otrokov kognitivni, čustveni, psihološki ali družbeni razvoj. Pojavi se lahko v vseh vrstah družin, ne glede na njihovo zgodovino in siceršnje »ozadje«. Starši ali skrbniki lahko čustveno in psihološko škodujejo svojim otrokom iz različnih razlogov, kot so: stres, slabe starševske spretnosti, socialna izolacija, pomanjkanje razpoložljivih virov, neprimerna pričakovanja od otrok … Otroke lahko čustveno zlorabljajo tudi zato, ker so bili kot otroci tudi sami žrtve zlorabe.
Seveda moramo vedeti, da vsak dvig glasu še ni čustvena zloraba. Vsakdo včasih izgubi nadzor nad seboj in otroku bodisi ne nameni potrebne pozornosti ali ga ozmerja. Škodljivo je, če se tak vzorec redno ponavlja.

Čustveno nasilje nad otroci se izraža na naslednje načine:

  • Zavračanje: starši otroku na različne načine sporočajo, da je nezaželen. Telesni stiki z otrokom so minimalni. Otrok, ki je žrtev čustvene zlorabe, neredko postane družinski grešni kozel in je kriv za vse njene težave.
  • Ignoriranje: starši z nezadovoljenimi čustvenimi potrebami se ne odzivajo na otrokove potrebe in zanj ne kažejo pristnega zanimanja oziroma ne zaznavajo njegove navzočnosti. Z drugimi besedami: starš je telesno prisoten, čustveno pa ne.
  • Zmerjanje: nenehno sramotenje, posmehovanje ali besedne grožnje.
  • Teroriziranje: starši otroka nenehno kritizirajo in ponižujejo, se mu posmehujejo za izražanje pristnih čustev in imajo od njega nestvarna pričakovanja. Grozijo mu s smrtjo ali zapustitvijo.
  •  Izoliranje: starši, ki otroka zlorabljajo z izolacijo, mu ne omogočijo vključevanja v skupinske dejavnosti.
  •  Privzgajanje škodljivih in/ali nevarnih navad, izkoriščanje: starši otroku dovolijo uporabo alkohola in cigaret, gledanje okrutnega ravnanja z živalmi, gledanje pornografskih filmov in revij ali prisostvovanje kriminalnim dejanjem, kot je kraja. Otroka učijo, spodbujajo ali silijo k nezakonitim dejanjem.
  •  Zanemarjanje: Roditelj otroku ne nudi osnovne izobrazbe, zdravstvene oskrbe, psihološke obravnave itn.

Čustvena zloraba otrok je oblika zlorabe, ki jo je najteže prepoznati in ustaviti. Včasih namreč otroci sploh ne kažejo znakov zlorabe. Zlorabo prepoznamo na več načinov. Čustveno zlorabljen otrok je negotov, ima nizko samospoštovanje. Zanj so značilni agresivno obnašanje, nasilna dejanja (do ljudi ali živali), umikanje, slabo razvijanje osnovnih spretnosti, uporaba alkohola in drog, samomorilska nagnjenja, težave pri navezovanju odnosov itn.

Čustveno zlorabljanje lahko resno vpliva na otrokov psihološki razvoj, skupaj z razvojem inteligence, spomina, zaznav, pozornosti, fantazijskega sveta, a tudi moralnim razvojem. Vpliva tudi na njegov socialni razvoj (omejena zmožnost zaznavanja, čutenja in izražanja čustev). Zlorabljeni otroci odraščajo misleč, da so nekako slabši. Čustvena zloraba povzroča depresijo, poslabša razvoj socialnih spretnosti ter zavira ustvarjalnost, vztrajnost in entuziazem. Čustveno zlorabljeni otroci hitreje razvijejo sovražnost ter negativno mnenje o sebi in svetu, ki jih obdaja. Verbalno nasilje (vpitje, žaljenje) ali simbolična agresija staršev (loputanje z vrati, tiho ignoriranje) ima lahko enako resne posledice. Otroci, ki izkusijo tovrstno zlorabo, so med odraščanjem bolj agresivni in konfliktni, kar je še huje, če je čustvena zloraba kombinirana s telesno. Kot odrasli svojo zgodovino pogosto prenašajo na potomce.
Članek se nadaljuje »


Vam je �lanek v�e�?


Povezano

trstsdsd