To raziskavico smo opravili preprosto zato, da odrasle opozorimo na to, da si tudi otroci želimo pozornosti in spoštovanja. Nam boste naslednjič odzdravili?
To raziskavico smo opravili preprosto zato, da odrasle opozorimo na to, da si tudi otroci želimo pozornosti in spoštovanja. Nam boste naslednjič odzdravili? (Foto: Matic Bajželj)

Starši se načeloma trudijo otrokom privzgojiti spoštovanje do starejših. Do njih naj se lepo obnašamo, jim priskočimo na pomoč, jim damo prednost, pridržimo vrata, jih pozdravimo. Vse lepo in prav. Predvsem v manjših mestih se te navade za zdaj ohranjajo.

Kaj pa odrasli? Kako se odzivajo na našo pozornost? Morda kdaj pozdravijo prvi? Včasih res. V obdobju našega beleženja odzdravljanja se je petkrat zgodilo, da so nas odrasli s pozdravom prehiteli. Kako pa odzdravljajo? Kakor kdo. Odrasli, pozor – če ne odzdravljate, nam to jemlje voljo do pozdravljanja in nas jezi. Ali pa se nam mogoče samo zdi, da odrasli ne odzdravljajo dosledno? Smo morda preobčutljivi?

Trije sošolci smo se odločili, da zadevo preverimo. Postavili smo pravila. Pozdravljali bomo glasno in očitno. In šteli. Vsak dan sproti bomo beležili, koliko starejših smo pozdravili in koliko jih je odzdravilo. Štel bo tudi vrnjen nasmeh. Da ne bomo krivični. In kaj smo ugotovili?

Najmanj odzdravljajo mladi odrasli

Od 352 oseb, ki smo jih pozdravili, jih je odzdravilo 242. Torej 69 odstotkov. Na najslabši dan nam je odzdravila dobra polovica odraslih – 55 odstotkov. Najboljši rezultat je bil sicer 100 odstotkov, vendar smo tistega dne pozdravili samo tri osebe. Če odštejemo ta dan, je bil najboljši rezultat 13. marca, ko nam je odzdravilo 86 odstotkov odraslih. Pa pravijo, da je petek 13. slab dan  Starosti odraslih nismo beležili. Mogoče kdaj preverimo še to. Vsi trije smo se strinjali, da najmanj odzdravljajo odrasli, ki niso prav zelo stari. Tisti zares stari odzdravijo pogosteje. Ne vemo, zakaj je tako.

Tudi otroci si zaslužimo spoštovanja

Je povprečje 69 odstotkov dober ali slab rezultat? Nam se ne zdi dovolj dober.

Kaj je naše sporočilo skoraj tretjini odraslih, ki ne pozdravijo otrok? Naj se vsak malo zamisli o svojem odnosu do sočloveka. Tudi do otroka. Ne le odrasli, tudi otroci si zaslužimo spoštovanje. Vsakega prijaznega nasmeha in pozdrava smo veseli tudi mi. Vemo, da lahko s svojim vedenjem starejšim polepšamo dan. Odrasli se ne zavedajo dovolj, da enako velja za nas.

Nikakor ne nameravamo posploševati in trditi, da odrasli slabo pozdravljajo. Toda rezultat bi bil lahko boljši. Razmišljali smo, kaj bi utegnil biti najverjetnejši razlog, da sta nam odzdravili le dobri dve tretjini odraslih? Menimo, da se starejšim ne zdimo popolnoma enakovredni člani družbe. Očitno nas ne spoštujejo dovolj, pričakujejo pa, da bomo otroci do njih spoštljivi. Ker moramo biti in ker je tako prav. Tudi oni so pozdravljali, ko so bili mladi ...

To raziskavico smo opravili preprosto zato, da odrasle opozorimo na to, da si tudi otroci želimo pozornosti in spoštovanja.


Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. splošne medicine

Vsi Viva strokovnjaki