Mladostniki in spolnost

Tri četrtine mladih, ki so imeli spolni odnos zgodaj, meni, da bi morali o spolnosti vedeti več.
Tri četrtine mladih, ki so imeli spolni odnos zgodaj, meni, da bi morali o spolnosti vedeti več. (Foto: Shutterstock)

Kaj nam otroci skrivajo o spolnosti

Spolnost je tema, ki je za odraščajočega človeka zelo pomembna, vendar kljub veliki sproščenosti družbe večina staršev s svojimi otroki o teh vsebinah še vedno težko spregovori. Mladi si znanje in izkušnje pridobivajo neodvisno od staršev, nekaj drobcev o tem, kako gledajo na spolnost, spolno zrelost, zaščito in druge vidike spolnosti, pa nam je predstavila Tadeja Kolander, diplomirana medicinska sestra iz ZD Ljubljana, enota Center, ki mladim v okviru sistematskih pregledov v osnovni in srednji šoli predava prav o teh temah.

Družbeni trendi, ki so jim podvrženi zdajšnji mladostniki, se zelo razlikujejo od tistih, ki so vladali v času odraščanja njihovih staršev in zlasti starih staršev. "Golota in spolnost nista več tabu, kar je v določeni meri pozitivna sprememba. Nihče si ne želi, da bi se ju mladi sramovali. Toda takšna svoboda in sproščenost je na drugi strani prispevala k temu, da je spolnost, ki bi morala biti krona kakovostnega odnosa, močno razvrednotena. Vrednota je užitek in ne več odnos med človekoma. Tako zdaj ni več družbeno sporno, če imamo več spolnih partnerjev, preden se ustalimo z enim in si z njim ustvarimo družino.

Mladi so te družbene spremembe ponotranjili, in če sodim po njihovih odzivih na predavanjih, jih sprejemajo kot 'normalne'. Pogosto pa ne razumejo, kakšne posledice jih zaradi tega utegnejo doleteti. O tem preprosto ne razmišljajo. Zanimivo in tudi zaskrbljujoče je, kaj dojemajo kot pogosto menjavanje spolnih partnerjev, ki je kritično merilo za povečano ogroženost za spolno prenosljive bolezni (SPO).

Najpogostejšo odgovor se glasi 'če imaš vsak vikend drugega', medtem ko se jim zdi deset spolnih partnerjev v obdobju, preden si najdejo stalnega življenjskega partnerja, s katerim bodo ustvarjali družino, povsem sprejemljivo. Osupli so, ko jim povem, koliko spolno prenosljivih bolezni (ki so pogosto težko prepoznavne, saj lahko številne tudi po več let potekajo brez bolezenskih znakov) obstaja in koliko parov v Sloveniji je neplodnih.

Šokira jih tudi dejstvo, da je lahko problem vsak partner, s katerim imajo nezaščiten spolni odnos (brez kondoma). Tega se ne da opredeliti s številko. Nekdo lahko že od prvega partnerja s spolno preteklostjo dobi SPO. Mladi vedo, da obstajajo spolno prenosljive okužbe in bolezni, vendar mislijo, da so sami varni pred njimi. Ko jih vprašam, do kdaj je treba uporabljati kondom, rečejo, da do takrat, ko se med partnerjema vzpostavi zaupanje.

Prepričani so, da s postopnim spoznavanjem partnerja lahko oceniš, da je zdrav. Toda to seveda ne drži. Kondom morajo uporabljati vedno (od začetka do konca spolnega odnosa), in sicer vse dotlej, ko se ob nekom ustalijo za vse življenje. Le tako bodo v trajno zvezo z enim partnerjem vstopili s čim manjšim tveganjem za SPO. Spremenjenim družbenim normam in svobodi v spolnosti se bomo morali prilagoditi z večjo odgovornostjo pri uporabi kontracepcije, zlasti kondoma, ter z vzgojo za vzdržnost pred tveganimi spolnimi odnosi in zmanjševanje števila spolnih partnerjev," razlaga Tadeja Kolander.

Kdaj pripravljeni za spolnost

Zanimivo je, kako se mladi dojemajo, kar zadeva zrelost in primerno starost za vstop v svet spolnosti. Kot pravi naša sogovornica, večina dijakov prvih letnikov srednjih šol zrelost in pripravljenost za spolne odnose povezuje s starostjo okoli petnajst ali šestnajst let (dejanska starost njih samih). Prepričani so, da so takrat dovolj zreli in da imajo potrebno znanje za vstop v svet spolnosti.

Drugi pomemben dejavnik je po njihovem mnenju partner (ta odgovor je pogostejši pri dekletih). Če ga imaš rad in sta že nekaj časa skupaj, je to zadosten razlog, da poskusiš s spolnimi odnosi. Po raziskavah je pri nas polovica sedemnajstletnikov že spolno aktivnih, stroka pa si prizadeva, da bi to starost dvignili vsaj na osemnajst ali devetnajst let. Toda kot pove Tadeja Kolander, je na osnovi odzivov dijakov na predavanjih jasno, da mladi tej ideji niso naklonjeni. "Vedno jim povem, da kljub zunanjim znakom pubertete njihov razvoj še ni zaključen in da pri petnajstih, šestnajstih letih spolne sluznice še niso zrele, zaradi česar so veliko dovzetnejše za resne okužbe.

Pomembna je tudi čustvena zrelost. Pri šestnajstih letih mladostnik zagotovo še ni čustveno zrel za tako pomemben korak, kot je začetek spolnih odnosov. Raziskave tudi kažejo, da bi starejši mladostniki, ki so zgodaj vstopili v spolnost, svojo odločitev pozneje pogosto želeli spremeniti. Poleg tega ne smemo spregledati še enega zelo pomembnega vidika zgodnje spolnosti. Dokazano je namreč, da so mlajši mladostniki manj odgovorni pri uporabi kontracepcije, prej jo opustijo, uporabljajo jo manj redno in pogosto nepravilno. To pa je vsekakor zaskrbljujoče."
Članek se nadaljuje »


Galerija

Tri četrtine mladih, ki so imeli spolni odnos zgodaj, meni, da bi morali o spolnosti vedeti več. Shutterstock

Shutterstock

Zdravka Koman Mežek

Zdravka Koman Mežek dr. med. spec. ginekologije

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki