Prvi odzivi na raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2012

  • UR
  • torek, 10. julij 2012
(Foto: Shutterstock)

Najbolj odzivni v kranjski, novogoriški in ravenski zdravstveni regiji

Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je v začetku junija začel z izvajanjem četrte nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog 2012, ki poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje RS ter v sodelovanju z regijskimi zavodi za zdravstveno varstvo in Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Na podlagi naključnostnega vzorca je bilo izbranih 16.000 prebivalcev Slovenije, ki so jim posredovali vprašalnik.  Do sedaj je na vprašalnik odgovorilo 42,5 odstotka naključno izbranih, pri tem pa so razlike v odzivnosti med posameznimi regijami. Vsi, ki bodo v raziskavi sodelovali, bodo vključeni v nagradno igro, saj bomo jeseni po koncu raziskave izžrebali 50 sodelujočih, ki bodo prejeli denarne in praktične nagrade, povezane z zdravim življenjskim slogom. IVZ želi z raziskavo pridobiti nove podatke o tistih vedenjih in navadah, ki neugodno vplivajo na naše zdravje in ga ogrožajo.

Odzivnost po regijah različna

Do 10. julija 2012 je vprašalnik izpolnilo 42,5 % od 16.000 naključno izbranih prebivalcev Slovenije. Najvišjo odzivnost, in sicer 45,8 %, je bila  zabeležena v kranjski zdravstveni regiji,  novogoriški s 45,5 % in ravenski zdravstveni regiji s 45,4 %. Sledijo murskosoboška (43,1 %) in ljubljanska zdravstvena regija (42,4 %), v ostalih regijah pa je bila  zabeležena nekoliko nižjo odzivnost. Najnižja je bila v celjski (41,0 %), koprski (41,2 %), mariborski (41,4 %)  in novomeški (41,6 %) zdravstveni regiji.

 »Odzivnost je za zdaj zadovoljiva, saj smo v poletnih mesecih, poleg tega pa raziskava še poteka, vendar pa potrebujemo vsaj 50-odstotno odzivnost, da pridobimo dovolj kvalitetne podatke. Na ta način bomo namreč lahko ugotovili dejansko stanje v Sloveniji na področju vedenjskega sloga, ki je tesno povezan s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, in s tem lahko oblikovali učinkovite preventivne programe,« je pojasnila Jožica Maučec Zakotnik z IVZ in dodala: »Vsem, ki so vprašalnik že izpolnili, se najlepše zahvaljujemo, ostale naključno izbrane prebivalce Slovenije pa ponovno prosimo za sodelovanje v raziskavi. Njihov odziv je namreč izjemno pomemben, saj večji odstotek sodelujočih prinaša zanesljivejše podatke, na podlagi katerih bomo v Sloveniji lahko zasnovali učinkovite preventivne programe in zdravstvene aktivnosti za izboljšanje zdravja nas vseh. Tudi za to, ker so za svoje sodelovanje lahko nagrajeni.«


Denarne in številne praktične nagrade za sodelujoče

IVZ je v zahvalo za sodelovanje v raziskavi pripravil 50 nagrad, povezanih z življenjskim slogom, prvi trije izžrebanci pa bodo deležni tudi lepih denarnih nagrad. Mogoče pa bo osvojiti tudi privlačne nagrade, kot npr. obisk v slovenskih zdraviliščih, nočitev v penzionu v Kranjski Gori, tečaj angleškega jezika, ogled Škocjanskih jam in še številne druge praktične nagrade. V nagradno žrebanje bodo vključeni vsi anketiranci, ki bodo izpolnjen vprašalnik do 1. oktobra 2012 vrnili po pošti oziroma ga izpolnili prek spleta. Nagrade bomo podelili v oktobru.

Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Gregor Kavčič

dr. Gregor Kavčič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki