Program SVIT: V prvih dveh letih delovanja pravočasno odkrili 750 primerov raka

  • UR
  • četrtek, 22. december 2011
(Foto: Dreamstime)

Imenovana dva nova ambasadorja programa

Ob iztekajočem letu je Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), ki je nosilec izvajanja Programa Svit - državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki - podelil priznanja tistim, ki so v letu 2011 še posebno požrtvovalno podprli izvajanje tega pomembnega javnozdravstvenega programa. Program Svit je v prvem dvoletnem krogu odkril 750 potrjenih primerov raka na debelem črevesu ali danki. V večini primerov je šlo za zgodnje odkritje bolezni, za katero oboleli sploh ne bi vedeli in bi bila brez presejalnega programa odkrita bistveno pozneje, morda prepozno. Program Svit torej dejansko rešuje življenja. Tega se dobro zavedajo sodelavci programa in številni zdravstveni delavci po Sloveniji, ki program podpirajo. Zelo pomembno vlogo imajo tudi prostovoljci, člani nevladnih organizacij in posamezniki, ki s svojim delovanjem pomagajo širiti zavest o pomenu programa za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja.

Priznanja Programa Svit za leto 2011 so prejeli Dejan Urlep iz Diagnostičnega centra Bled, predstojnik oddelka za interno medicino v Splošni bolnišnici Izola Blaž Berger, Franc Beigot iz Ambulante splošne medicine Selnica ob Dravi, Sonja Garmuš Bezek iz zasebne splošne ambulante, Tatjana Peharc iz ambulante VITA, Vasiljka Kokalj iz Zdravstvenega doma Jesenice, Tatjana Škornik Tovornik iz Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, asist. mag. Bojanka Štern in Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica.

Zahvale Programa Svit pa so prejeli Martina Horvat, predsednica Sekcije patronažnih sester in vodja patronažne službe v murskosoboški zdravstveni regiji, Darinka Fras, vodja patronažne službe mariborske zdravstvene regije, doc. dr. Matej Bračko, dr. Snježana Frković-Grazio, Vlasta Zupanič Domajnko, direktorica Zdravstvenega doma Ormož. Imenovana pa sta bila tudi dva nova ambasadorja Programa Svit Cilka Špindler, pomočnica direktorice Zdravstvenega doma Ormož, in Marijan Gospić, zaposlen v tovarni CIMOS v Kopru.

Vključevanje povabljenih v Program Svit se je močno izboljšalo. "Na ravni države odzivnost dosega že skoraj 70 %. Na srečo so se zmanjšale tudi razlike med posameznimi območji v Sloveniji glede sodelovanja v programu, ki so bile sprva zelo velike. Zasluga za to gre vsem sodelavcem programa, zdravstvenim delavcem in posameznikom, ki Svit podpirajo, pa tudi kakovostnemu izvajanju programa samega, ki si je prislužil zaupanje tistih, ki v programu sodelujejo in tako storijo pomemben korak za svoje zdravje," je povedala vodja Programa Svit Jožica Maučec Zakotnik z IVZ.

Uspešnost Programa Svit je pohvalil tudi svetovalec predsednika Republike Slovenije za zdravstvo in socialne zadeve mag. Franc Hočevar: "Zadovoljen sem, da Svit poteka uspešno in kakovostno in vse bolj dosega tudi zaželeno odzivnost." V imenu predsednika države dr. Danila Türka, pokrovitelja Programa Svit, se je zahvalil vsem sodelavcem programa, zdravstvenim delavcem in prostovoljcem, ki kakorkoli prispevajo k njegovi uspešnosti. Poudaril je, da "so presejalni programi sicer strokovno in finančno zahteven zalogaj, da pa so pravzaprav prihranek za zdravstveno blagajno, saj je tako težko bolezen, kot je rak, mnogo ceneje preprečiti ali pa zdraviti v začetni fazi, kot pa zdraviti takrat, ko se bolezen že razvije". Ob tem je opozoril tudi na velik pomen programov Dora in Zora, ki skrbita za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja prebivalcev Slovenije. Izrazil je željo, da bi v prihodnjem letu Svit zajel še več povabljenih ljudi ter da bi se v nekaj letih breme raka na debelem črevesu in danki močno zmanjšalo.

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Zdravka Koman Mežek

Zdravka Koman Mežek dr. med. spec. ginekologije

Vsi Viva strokovnjaki