Zadrževanje jeze v treznem stanju – agresivnost v pijanem

  • TK
  • ponedeljek, 19. julij 2010
(Foto: Shutterstock)

Nova raziskava razkriva, da pijanost prispeva k nasilnemu vedenju, vendar samo pri osebah, ki so v treznem stanju izrazito nagnjene k potlačevanju jeze. Raziskovalci so uporabili pristop, ki zmanjšuje tveganje za sprejemanje zgrešenih sklepov o vzroku in posledicah. Trdijo, da je njihova študija prinaša še en dokaz več v korist dejstvu, da je opijanje odgovorno za izkazovanje telesnega nasilja.

Avtorji ta sklep natanko razčlenijo: zelo majhen delež vseh opitosti obsega nasilje in agresijo, to, ali bo v pijanem stanju prišlo do agresivnega vedenja, pa je odvisno predvsem od tega, kako se opita oseba spopada z jezo v treznem stanju. Študija temelji na podatkih splošne populacije mladih na Norveškem. Skoraj 3000 oseb so ocenjevali dvakrat: prvič v starosti 16 in 17 let ter drugič v starosti 21 in 22 let. Sodelujoče so glede na stopnjo potlačene jeze razdelili v tri enako velike skupine. Med tistimi, pri katerih so ugotovili izjemno nagnjenje k potlačevanju jeze, so ugotovili 10-odstotno rast pitja do točke opitosti, to pa je spremljalo 5-odstotno povečanje nasilnosti. Takšne povezave niso odkrili pri ljudeh, ki so svojo jezo izražali sproti.


Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki