Odkrili mejo med norostjo in genialnostjo

  • T.ko
  • petek, 26. marec 2010
(Foto: Shutterstock)

Vincent van Gogh si je odrezal uho. Sylvia Plath je vtaknila glavo v pečico in odprla plin. Zgodovina je genialnih umetnikov in znanstvenikov, ki pa so se pogosto obnašali nerazložljivo, svoje življenje pa končali na mučen ali bizaren način. Gre za norce ali genije? Odgovore na ta vprašanja je morda ponudila madžarska študija, ki je bila objavljena v reviji Psychological Science. Da bi odkril povezavo med duševnimi motnjami in ustvarjalnostjo, je Szabolcy Keri, psihiater z Univerze Smmelwies, raziskavo usmeril na nevregulin-1. To je gen, ki sodeluje pri nekaterih procesih v možganih, kot je razvoj in krepitev komunikacije med nevroni. Toda različica tega gena je obenem povezana z večjim tveganjem za nastanek duševnih bolezni, kot sta shizofrenija in bipolarna motnja.

V raziskavo so bili vključeni izrazito ustvarjalni in uspešni prostovoljci. Rešiti so morali vrsto testov, skupaj s testi inteligence in ustvarjalnosti, deležni pa so bili tudi strokovne presoje psihologa. Da bi izmerili njihovo ustvarjalnost, so jim znanstveniki zastavljali nenavadna vprašanja, kot je: Predstavljajte si, da so na oblake pritrjene niti, ki bi segale vse do Zemlje. Kaj bi se zgodilo v tem primeru? Odgovore so ocenjevali glede na njihovo izvirnost in prožnost mišljenja. Sodelujočim so pred raziskavo vzeli vzorce krvi, izpolniti pa so morali tudi vprašalnik o svojih življenjskih dosežkih.
Izidi raziskave kažejo na jasno povezavo med nevregulinom-1 in ustvarjalnostjo. Prostovoljci s specifično različico tega gena so pri testu ustvarjalnosti dosegli boljše izide in tudi njihovi življenjski dosežki so bili večji kot pri sodelujočih z drugačno obliko tega gena. Szabolcy Keri poudarja, da je to prva študija, ki kaže, da genska različica, povezana s psihozo, utegne prinašati tudi nekatere koristi. Pripomnil je, da bi nam "molekularni elementi, ki so tesno povezani s težkimi duševnimi motnjami, najti pa jih je tudi pri zdravih ljudeh, lahko zagotovili ustvarjalno razmišljanje". Izsledki študije dokazujejo, da bi posamezne genske variacije, čeprav so povezane s hudimi zdravstvenimi težavami, utegnile preživeti evolucijsko selekcijo in se ohraniti v genetski zalogi populacije.

 
Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki