Družinsko nasilje in otroci

  • T.ko
  • sobota, 13. julij 2013
(Foto: Shutterstock)

Pri materah, ki so bile žrtve partnerskega nasilja, obstaja večja verjetnost, da bodo s svojimi otroki ravnale slabše kot matere, ki niso doživljale zlorab. Partnersko nasilje vpliva na vso družino in povečuje tveganje za nastanek zdravstvenih težav pri otrocih, pa tudi odraslih žrtvah v družini.

Skupina ameriških strokovnjakov je preučila poročila o partnerskem nasilju, stresu, povezanim s starševstvom, depresiji in drugih kazalnikih, ki vplivajo na to, da mati zlorablja otroka.

Od več kot 2500 mater, ki so sodelovale v raziskavi, jih je 40 odstotkov izjavilo, da so doživele partnersko nasilje, in sicer s trenutnim partnerjem. Matere, ki so bile žrtve nasilja, so bile pogosteje duševno in telesno nasilne do svojih otrok. Pri njih so obstajale tudi večje možnosti, da bodo udarile otroka ali poročale o vsaj enem primeru zanemarjanja svojega otroka.

Materin stres, povezan s starševstvom, in izražena depresija pa nista razložila povezave med partnerskim nasiljem in zlorabljanjem otrok, čeprav sta lahko ta dejavnika posledica vedenja nasilnega partnerja, to pa še poveča tveganje za zlorabo otrok. Skupina je pozvala k nadaljnjim raziskavam, ki bi bolje pojasnile prekrivanje tveganja zaradi partnerskega nasilja in zlorabljanjem otroka pri obeh starših, ne le pri materah.