Brezplačne meritve telesnih zmogljivosti tudi za odrasle

(Foto: Posnetek zaslona)

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani (FŠ) SLOfit (nacionalni sistem spremljanja telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine) od leta 2017 nadgrajuje z brezplačnimi meritvami telesnih zmogljivosti za odrasle in od letos tudi za generacijo seniorji 65+. S prijavo v brezplačno aplikacijo Moj SLOfit pa lahko vseživljenjsko spremljamo svoje »fit« stanje

V sistem se lahko brezplačno vključijo vse slovenske osnovne in srednje šole za spremljanje telesnih zmogljivosti šolajočih se otrok in mladostnikov ter druge šole, fakultete, športna in druga društva, zasebniki in zdravstvene organizacije za spremljanje telesne zmogljivosti odraslih.

Kot pravi vodja raziskovalne skupine SLOfit prof. dr. Gregor Jurak s FŠ, želijo brezplačno izobraževati izvajalce in jim ponuditi brezplačno uporabo aplikacije, prek katere lahko posameznik spremlja rezultate meritev, ki so lahko povezani tudi z rezultati iz šolskega obdobja. FŠ izvaja usposabljanja za izvajalce, hkrati pa je izvajalka meritev tudi sama. Trenutno je v sistem vključenih več kot 60 društev in zasebnikov, dogovarjajo pa se tudi z društvi bolnikov.
Odrasli lahko z brezplačnimi meritvami preverijo telesno zmogljivost ter morebitno zdravstveno ogroženost.
»Z merskimi sklopi preverimo več gibalnih sposobnosti, tudi srčno in dihalno zmogljivost, in to potem primerjamo z merili zdravstvenega tveganja,« razlaga Jurak. Na podlagi rezultatov svetujejo, kaj bi bilo treba izboljšati, kateri programi so ustrezni, napotijo v vadbene programe ali samo priporočajo, katere naloge bi bile primerne.

Več o brezplačnih meritvah in aplikaciji Moj SLOfit lahko preverite na www.slofit.org.
Karin Sernec

asis. dr. Karin Sernec dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki