Vas ob epidemiji koronavirusa SARS-CoV-2 pesti duševna stiska?

(Foto: Shutterstock)

V skrbi za duševno zdravje med epidemijo koronavirusa strokovnjaki zdravstvenovzgojnih centrov in centrov za krepitev zdravja ter drugih zdravstvenih služb v okviru zdravstvenih domov prebivalcem Slovenije ponujajo brezplačne razbremenilne pogovore ob soočanju s stresom, strahovi ali skrbmi, povezanimi s koronavirusom.

Namen telefonskega svetovanja je zagotavljanje osnovne psihološke podpore prebivalcem v lokalni skupnosti med epidemijo. Telefonska podpora se izvaja v obliki razbremenilnih pogovorov, ni pa namenjena poglobljeni (psihoterapevtski ali psihiatrični) obravnavi. Svetovalci za telefonom so psihologi ali drugi ustrezno usposobljeni zdravstveni (so)delavci z delovnimi izkušnjami na področju duševnega zdravja.

Seznam telefonskih kontaktov za psihološko podporo je objavljen na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in se sproti dopolnjuje: www.nijz.si/sl/strokovnjaki