Prednosti uživanja lokalno pridelane hrane in domačih čebeljih pridelkov

(Foto: Diana Anđelić)

Ob 16. oktobru, svetovnem dnevu hrane

Zagotavljanje prehranske varnosti je v svetu zelo aktualno politično in strateško vprašanje. Naša država Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva potreb po kmetijsko živilskih proizvodih. Zato smo pri zagotavljanju prehranske varnosti v veliki meri odvisni od uvoza živil iz drugih držav. Verjetno se niti ne obremenjujemo z vprašanjem, kaj se bo zgodilo, če se zaradi ekonomske krize ali ekstremih vremenskih pojavov in ostalih nevšečnosti zgodi, da naše trgovske police ne bodo več tako bogato založene s prehranskimi proizvodi.

Težko si je predstavljati, pa vendarle obstaja možnost, da nas v 21. stoletju čaka pomanjkanje hrane. Brez hrane pa si težko predstavljamo življenje, saj nam nudi glavni vir življenjske energije. Zadostna lokalna pridelava hrane je pomembna zaradi več stvari. Zagotavlja nam državno varnost v obdobju ekonomskih kriz, manj smo odvisni od zunanje trgovine in uvoza živil, zagotavlja ohranjanje podeželja in delovnih mest na podeželju ter varovanje okolja in ne nazadnje tudi ohranjanje zdravja prebivalcev zaradi uživanja kakovostnejše hrane.
Prednosti uživanja domače hrane in domačih čebeljih pridelkov v primerjavi z uvoženimi

Znano poreklo in način pridelave hrane sta lastnosti živila, ki jima osveščeni potrošniki iz dneva v dan namenjajo večjo pozornost. Izrednega pomena za ohranjanje našega zdravja in dobrega počutja je prav uživanje lokalno pridelane hrane iz domačega okolja. Takšna živila pridejo tako rekoč neposredno na naš krožnik in niso izpostavljena dolgim transportnim potem, saj s tem živila izgubljajo svojo biološko vrednost. Zaradi kratkih transportnih poti se v živilih predvsem v sadju in zelenjavi ohranijo vitamini in ostale bioaktivne snovi, ki krepijo naš organizem in so tudi življenjskega pomena za naše telo.

Kakovost čebeljih pridelkov se z dolgimi transportnimi potmi in nepravilnim skladiščenjem občutno poslabšuje, zato je najbolje, če jih uživamo čim bolj sveže in iz domačega okolja. Kratke transportne poti predstavljajo tudi manjše obremenitve za naše okolje glede sproščanja toplogrednih plinov, ki nastajajo zaradi transportov hrane. Uživanje živil iz tujega okolja poveča tudi tveganje za pojav alergij, katere so dokazano v zadnjem času v porastu tako pri odraslih ljudeh kot tudi otrocih. Ker imamo v Sloveniji izredno nizko oskrbo s hrano z uživanjem lokalno pridelanih živil izražamo tudi podporo lokalnim proizvajalcem oz. domačemu gospodarstvu, saj prispevamo delček k ohranjanju delovnih mest in poseljenosti na podeželju. Uživanje domače hrane je neposredno povezano tudi z varovanjem in ohranjanjem okolja. Ustrezno naravno okolje je predpogoj tako za življenje ljudi, živali kot tudi za pridobivanje hrane.

Čebele nepogrešljiv člen v verigi pridelave hrane

Velikokrat zaradi onesnaževanja okolja slišimo o pomorih čebel. Čebele so prvi indikatorji onesnaženosti okolja. Premalo se zavedamo, da je vsaka tretja žlica hrane po vsem svetu odvisna od opraševanja čebel in da so čebele v naravi nepogrešljiv člen v verigi pridelave hrane. Zagotoviti potrošniku kakovostno živilo je poglavitnega pomena pri ohranjanju zaupanja in pridobivanju novih uporabnikov čebeljih pridelkov, česar se čebelarji dobro zavedamo.

Čebelarji se z ustreznimi postopki čebelarjenja z upoštevanjem dobre čebelarske prakse in ustrezne tehnologije čebelarjenja trudimo ohranjati kakovost medu takšno kot jo pridelajo čebele v panju. Čebelarimo v skladu s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, ki so osnovane na načelih sistema HACCP in zagotavljamo sledljivost. Na nalepki je poleg točnega izvora medu označen tudi poln naslov čebelarja, ki je med pridelal. To je velika razlika od označb medu, ki so opredeljeni kot »mešanica medu držav, ki so ali niso članice ES«.

Rok uporabe medu je lahko zelo dolgotrajen, če je med skladiščen v ustreznih razmerah. Med, ki je shranjen na toplem, veliko hitreje izgublja svojo vrednost. Kakovost medu ogrožajo zlasti dolgotrajni prevozi na velike razdalje in skladiščenje v neustreznih razmerah. Med in drugi čebelji pridelki slovenskih čebelarjev pa pridejo v naše roke tako rekoč neposredno iz čebeljega panja, zato je ohranjena tudi njihova kakovost. Kakovost nadziramo tudi z analizami v internem laboratoriju na ČZS.

Svetovni dan hrane praznujemo, zato naj bo vsak dan na vaši mizi hrana domačega izvora, predvsem pa zavest in spoštovanje do čebel in ostalih živali ter primarnih pridelovalcev – kmetov, ki skrbijo, za hrano na naši mizi.

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Gregor Kavčič

dr. Gregor Kavčič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki