TIA - predhodnica možganske kapi

(Foto: Shutterstock)

Preprečimo možgansko kap

Možgansko kap pogosto napove tako imenovana TIA (tranzitorna ishemična ataka ali prehodni ishemični napad). Ta nastane zaradi nenadne prekinitve možganskega krvnega pretoka, ki ga povzroči zapora arterije. Znaki, ki se ob tem pojavijo, so enaki kot pri možganski kapi, le da zaradi prehodne zapore trajajo običajno od nekaj minut do nekaj ur. Pomembno je, da TIA prepoznamo in da gre človek, ki jo je doživel, čim prej k zdravniku. TIA namreč napoveduje pravo možgansko kap, ki se lahko razvije kadarkoli, ob ustrezni terapiji pa jo zdravniki lahko preprečijo.

ABCD preprečevanja

Nevrologi, ki se dnevno ukvarjajo z bolniki z možgansko kapjo, opozarjajo, da je TIA vsekakor urgentno stanje, ki ga je potrebno tako tudi obravnavati.

Po raziskavah se namreč najpogosteje pojavi 48 ur pred možgansko kapjo. Tveganje je torej visoko.

Kako visoko je za posameznega bolnika, lahko z veliko zanesljivostjo izračunajo s sistemom, ki so ga potrdile tako raziskave kot klinična praksa, imenuje pa se izračun ABCD.

In kaj pravzaprav pomeni?
A – Age (starost): nad 60 let = 1 točka
B – Blood pressure (krvni pritisk): enako ali več kot 140/90 mm Hg = 1
C – Clinical features (klinična slika): istostranska oslabelost = 2, izolirana motnja govora = 1 točka)
D- Duration of symptoms (trajanje simptomov):  60 minut ali več = 2 točki, 10 do 59 minut = 1 točka, 10 minut ali manj = 0 točk
D – Diabetes (sladkorna bolezen): 1 točka

Bolniki, ki zberejo 6 ali 7 točk, imajo zelo visoko tveganje za možgansko kap, 4 ali 5 točk pomeni zmerno tveganje, do tri točke pa majhno tveganje.
Raziskave so pokazale, da je najvišje tveganje za zgodnjo možgansko kap po TIA pri tistih bolnikih, ki imajo aterosklerotične spremembe vratne arterije. 

Smernice za preprečevanje

Zaradi vedno večjega števila kardiovaskularnih bolnikov in vse starejše populacije lahko pričakujemo, da se bo breme možganske kapi v prihodnje le še zviševalo. Zato je pomembno, da skušamo storiti vse, da preprečimo čim več možganskih kapi.

Zlasti je to pomembno za vse ljudi, ki so en možgansko-žilni dogodek že preživeli. To je eden od najpomembnejših terapevtskih ciljev.

Ker klinične izkušnje kažejo, da med TIA in ishemično možgansko kapjo preteče malo časa, je pomembno, da gredo vsi bolniki, ki so doživeli TIA, takoj k zdravniku in prejmejo terapijo za sekundarno preventivo, s katero želijo preprečiti ponovno TIA ali možgansko kap.

Članek se nadaljuje »


Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki