Danijel Starman, generalni sekretar Rdečega križa Slovenije: Popotnica akciji Moj zdravnik 2012

Danijel Starman, generalni sekretar Rdečega križa Slovenije
Danijel Starman, generalni sekretar Rdečega križa Slovenije

Moj zdravnik je moj zaupnik

"Prek medijev že vrsto let spremljam Vivino akcijo Moj zdravnik. Njen odziv in odmevnost dokazujeta, da Slovenci svojega osebnega zdravnika ne sprejemamo le kot strokovnjaka, temveč kot sogovornika in zaupnika. Tako razumem in vidim tudi svojega osebnega zdravnika. Naši glasovi v Vivini akciji "nagrajujejo" zdravnike, ki svojo strokovnost nadgrajujejo s prijaznostjo, s požrtvovalnostjo in s človečnim razumevanjem tegob svojih pacientov.

Vse to so lastnosti, ki so blizu temeljnim načelom Rdečega križa. Izredno veseli smo, da v letošnji akciji Moj zdravnik podpirate delovanje Rdečega križa. Humanost, prostovoljstvo in solidarnost so temelji uspešnega izvajanja prostovoljnih krvodajalskih akcij. Zahvaljujemo se za prispevke, s katerimi boste podprli naša prizadevanja pri izvajanju prostovoljnih krvodajalskih akcij v Sloveniji in s tem za nadaljnjo nemoteno preskrbo s to dragoceno življenjsko tekočino."


KDO BO MOJ ZDRAVNIK 2013? GLASUJTE ZANJ!


"Prek medijev že vrsto let spremljam Vivino akcijo Moj zdravnik. Njen odziv in odmevnost dokazujeta, da Slovenci svojega osebnega zdravnika ne sprejemamo le kot strokovnjaka, temveč kot sogovornika in zaupnika. Tako razumem in vidim tudi svojega osebnega zdravnika. Naši glasovi v Vivini akciji "nagrajujejo" zdravnike, ki svojo strokovnost nadgrajujejo s prijaznostjo, s požrtvovalnostjo in s človečnim razumevanjem tegob svojih pacientov.

Vse to so lastnosti, ki so blizu temeljnim načelom Rdečega križa. Izredno veseli smo, da v letošnji akciji Moj zdravnik podpirate delovanje Rdečega križa. Humanost, prostovoljstvo in solidarnost so temelji uspešnega izvajanja prostovoljnih krvodajalskih akcij. Zahvaljujemo se za prispevke, s katerimi boste podprli naša prizadevanja pri izvajanju prostovoljnih krvodajalskih akcij v Sloveniji in s tem za nadaljnjo nemoteno preskrbo s to dragoceno življenjsko tekočino."

ZA MOJEGA ZDRAVNIKA 2012 LAHKO GLASUJETE  TUKAJ