Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

*** Show Paged

Zakaj obdarovati decembra?


(stran 2 od 3)


Obdarovanje ustvarja socialne mreže

Sodelovanje v obredih obdarovanja je torej tehnika vzpostavljanja kooperativnih socialnih odnosov, socialnih mrež, ki bodo veljale in delovale v naslednji enoti časa. Sodelovanje v teh obredih slehernemu posamezniku omogoči, da si – po pravilih, ki so seveda vnaprej določena – za naslednjo kulturno predpisano enoto časa ustvari družbeni svet in kooperativne družbene vezi. Kar omogoča tudi skupinam.

To pomeni, da imajo kolektivni obredi obdarovanja in posameznikovo sodelovanje v njih še kako dober smisel. Tako posameznikom kot skupinam namreč omogočijo, da si za naslednjo enoto časa ustvarijo lasten družbeni svet, s tem pa tudi lastne kooperativne socialne mreže občevanja, delovanja in socialne varnosti. Če ne sodeluješ v kolektivnem obdarovanju – in antropologi niso zbrali kaj prida poročil o individualnem nesodelovanju v teh obredih – v naslednji enoti časa pač ostaneš sam. Sam.

Samozadostnost in vzvišenost bogatašev

Seveda vse povedano tudi naše decembrsko obdarovanje postavi v povsem drugačno luč. Kajti decembrsko obdarovanje sovpada z našim kulturno določenim merskim sistemom merjenja časa, zato tudi za sodelovanje v njem velja vse zgoraj povedano. Razumeti jih je treba kot obred ustvarjanja mrež družbenosti za naslednjo kulturno predpisano enoto časa. Tisti, ki darujemo, si s tem za obdobje enega leta ustvarimo svoje družabne mreže. Tisti, ki v tem ne sodelujejo, ostanejo brez teh mrež. Nič nenavadnega ni, da zgoraj omenjeni praviloma ne sodelujejo v obredih obdarovanja in ustvarjanja družbenih mrež. Torej zelo bogati. S tem namreč izražajo svojo držo samozadostnosti. Celo vzvišenosti nad odvisnostjo od kooperativnih družbenih odnosov. S tem izražajo lastno samozadostnost. In nadrejenost družbenim pravilom, ki veljajo za vse druge. Za nas, ki smo seveda preživitveno odvisni od drugih. Torej od odnosov z njimi. Od čimbolj dobrih odnosov z njimi.

V čem je logika kapitala?

Moralizatorski nesodelovalci v decembrskem obdarovanju seveda odkrito in arogantno izražajo še nekaj drugega. Namreč logiko kapitala, ki poskuša kapitalizem prikazati kot večen, nadčasoven. Toda če naj kapital ta cilj uresniči, mora – in to je ključno – kapitalizem predstaviti kot neodvisnega od ceremonialnega simbolnega podaljševanja družbenega skozi darovanje. Seveda je najbolj logično in preprosto, če ta cilj doseže s tem, da ukine obdarovanje. Čeprav kapitalu tega cilja še ni uspelo doseči, pa je treba pozive k omejevanju ali celo odpravi obrednega decembrskega obdarovanja razumeti kot natanko to: kot poziv k odpravi obrednih praks, s katerimi posamezniki simbolno podaljšujejo – ali tudi ne – določen tip družbenosti.

Kapitalizem je lahko večen, ko postane v celoti neodvisen od dejavnosti posameznikov. Ker kolektivni obredi darovanja v vseh družbah delajo družbenost odvisno od dejavnosti posameznikov, je v zahodnih kapitalističnih družbah treba to odvisnost seveda odpraviti. Šele z njeno odpravo bosta kapitalizem in kapital na varnem.

 Zato nas ne sme čuditi, da praviloma natanko tisti, ki so največji potrošniki, najbolj nasprotujejo decembrskim obredom obdarovanja. V tem je, čeprav se na prvi pogled nemara zdi drugače, globoka logika. V obeh svojih praksah so namreč najbolj verni in služni glasniki interesov kapitala. Od katerih je, seveda, praviloma odvisno tudi njihovo preživetje. Govorijo pač to, kar je materializacija njihovih interesov. Čeprav tega v glavnem ne vedo.
Članek se nadaljuje »


Vam je �lanek v�e�?


Povezano

trstsdsd