Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali

"Med glavne prednosti naših dodatnih zdravstvenih zavarovanj sodijo celovita zdravstvena zaščita za vso družino, hitro in kakovostno zdravljenje za osebe vse do stotega leta ter to, da zavarovalnica v celoti organizira specialistične preglede in zdravljenja."
"Med glavne prednosti naših dodatnih zdravstvenih zavarovanj sodijo celovita zdravstvena zaščita za vso družino, hitro in kakovostno zdravljenje za osebe vse do stotega leta ter to, da zavarovalnica v celoti organizira specialistične preglede in zdravljenja." (Foto: Aleš Beno)

Celovita zdravstvena zaščita za vso družino

Akcijo Moj zdravnik že vrsto let podpira tudi zavarovalnica Generali, ki za svoje (za)varovance skrbi celostno. Marsikatera od njihovih storitev se je v zadnjem letu in pol, ko je zdravje postalo ena od najpomembnejših vrednot in ko nič ni več tako pomembno kot naše počutje, še posebej izrazila.
Kot pravi predsednica uprave zavarovalnice Vanja Hrovat, med glavne prednosti njihovih dodatnih zdravstvenih zavarovanj sodijo celovita zdravstvena zaščita za vso družino, hitro in kakovostno zdravljenje ter to, da asistenčni center zavarovalnice v celoti organizira specialistične preglede in zdravljenja.

Nova normalnost je prinesla veliko sprememb na vseh področjih družbenega življenja. Tektonski premiki so se zaradi zdravstvene krize zgodili tudi v gospodarstvu. Kako se je Generali spoprijel z razmerami?

Med epidemijo smo se morali, kot v večini podjetij, odzvati hitro, digitalizirati poslovanje, se prilagoditi z novimi kritji in storitvami. V zavarovalnici veliko pozornosti namenjamo preventivi in spodbujanju zdravega življenjskega sloga – že desetletja prepletamo skrb za zdravje posameznika z dejanji, ki pomagajo širši skupnosti. In temu smo sledili tudi med epidemijo – poskrbeli smo za varnost naših zaposlenih in strank ter ponudili pomoč širšemu okolju.

Tako smo ustanovili sklad za pomoč zdravstvenim delavcem in izpostavljenim poklicem, ki so bili na začetku epidemije najbolj ogroženi. Prilagodili smo kritja v zavarovanjih, tako smo življenjskim zavarovancem in zavarovancem dodatnega zavarovanja Specialisti z asistenco brezplačno razširili kritje za zdravljenje in smrt zaradi COVID-19. Ker smo v zadnjem času še dodatno digitalizirali poslovanje in razširili prodajno ter servisno mrežo, smo strankam in poslovnim partnerjem omogočili vse potrebno za varno poslovanje. Ohranili smo njihovo zaupanje in kljub razmeram poslovali uspešno. To nam je tudi omogočilo, da smo lahko še povečali podporo skupnosti med krizo. Okrepili smo številne družbeno odgovorne akcije, pomoč ranljivim družinam za ZPM Ljubljana Moste-Polje in druge pomembne preventivne akcije. Verjamemo, da moramo kot uspešno podjetje pomagati okolju in omogočiti, da se lahko ljudje razvijajo in uresničujejo svoje potenciale.

Čas, v katerem živimo, je naporen za vse, predvsem pa za tiste, ki se spopadajo z zdravstvenimi težavami. Zakaj je v tem času tako pomembno dodatno zdravstveno zavarovanje in kateri izzivi so tisti, pri katerih lahko Generali ponudi več?


Dolge čakalne dobe in slabša dostopnost številnih zdravstvenih storitev lahko upočasnijo in celo negativno vplivajo na pravočasno pridobivanje diagnoze in potek zdravljenja. Zato smo zdravstvena zavarovanja združili pod imenom Moj zdravstveni kasko, ki vključuje zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco, Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in Zavarovanje zdravil. Med glavne prednosti naših dodatnih zdravstvenih zavarovanj sodijo celovita zdravstvena zaščita za vso družino, hitro in kakovostno zdravljenje za osebe vse do stotega leta ter to, da zavarovalnica v celoti organizira specialistične preglede in zdravljenja. Pomembna prednost pa je tudi, da si lahko posameznik ali družine zavarovanje prilagodijo glede na svoje potrebe.

Zavarovanje Specialisti z asistenco smo nadgradili s številnimi novimi, prepotrebnimi kritji, kot so Halo Doktor ter Preventivni pregledi in preiskave. Vse z enim samim ciljem: zavarovancem in njihovim družinam omogočiti hitrejši oziroma takojšen dostop do zdravnika (tudi na daljavo), diagnoze, zdravljenja in okrevanja. Hkrati pa želimo spodbujati k preventivi in promociji zdravja, kar velja tudi za starejše.

Zavarovanci imajo iz zavarovanja Specialisti z asistenco na voljo tudi Drugo zdravniško mnenje, ki vključuje storitev zdravnika koordinatorja iz Slovenije in izdelavo strokovnih mnenj zdravstvenih timov iz tujine, s katerimi se preveri ustreznost že postavljene diagnoze ali priporočenega zdravljenja. Do storitev drugega mnenja so poleg zavarovanca upravičeni tudi družinski člani zavarovanca (partner, otroci do 27. leta ter starši). To kritje lahko zavarovanec uporabi za obstoječa in nova zdravstvena stanja in v neomejenem številu. Starši ga pogosto izkoristijo za pridobitev drugega mnenja za otrokovo bolezen.

V času, ko mnogi težje pridejo tudi do splošnega zdravnika, je ena od vaših novosti zanje še posebej zanimiva – storitev Halo Doktor, ki je edinstvena v slovenskem prostoru.

Res je. Storitev zagotavlja takojšen (običajno že v 15 minutah, lahko pa tudi ob dogovorjenem terminu) video ali telefonski posvet z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine vse dni v letu, tudi ob koncih tedna in med prazniki. Zavarovancu je na voljo neomejeno število klicev, zdravnik pa po posvetu izdela izvid, v katerem da svoje mnenje ali priporočila oziroma izda Halo Doktor napotnico za specialistični pregled v okviru zavarovanja Specialisti z asistenco. Zavarovanec se lahko posvetuje s Halo Doktor zdravnikom za kakršnokoli zdravstveno težavo, tudi za tiste, ki jih je imel pred sklenitvijo zavarovanja.

Kako pa gledate na preventivno skrb za zdravje, ali Generali podpira ta vidik?

V zavarovalnici Generali želimo svojim zavarovancem stati ob strani v vseh obdobjih življenja, zato veliko pozornosti namenjamo tudi preventivni skrbi za zdravje. S članki, videi, izobraževanji, nasveti in webinarji želimo vsebine, ki pozitivno vplivajo na zdrav življenjski slog, približati ne le našim zavarovancem, temveč širši javnosti. Lani ob začetku epidemije smo tovrstne dejavnosti še okrepili in jih združili pod imenom Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje.

V luči prepoznane potrebe preventivne skrbi za zdravje ter zgodnjem odkrivanju bolezni smo zavarovancem ponudili tudi nova kritja. Zavarovanju Specialisti z asistenco smo dodali novo kritje Preventivni pregledi in preiskave. Zavarovanju je tako mogoče priključiti vnaprej pripravljen nabor preventivnih pregledov, ki smo ga oblikovali po strokovnih priporočilih zdravnikov. Gre za preventivne preglede, ki večinoma niso del zakonsko predpisanih zdravniških pregledov, na primer za zaposlene, in preventivnih presejalnih programov v Sloveniji. Zavarovanec po pregledu prejme izvid ter priporočila za morebitno nadaljnje ukrepanje. Kadar se na preventivnem pregledu pokaže potreba po dodatnem specialističnem pregledu ali preiskavi, se te storitve lahko v skladu s splošnimi pogoji krijejo iz zavarovanja Specialisti z asistenco.

V Generaliju se zavedamo pomembnosti zdravja in spremljamo potrebe ljudi – posameznikov in podjetij, ki dodatna zdravstvena zavarovanja omogočajo svojim zaposlenim. S ponudbo se poskušamo čim bolj prilagajati. In prav to je ena od prednosti naših zavarovanj – nimamo vsi enakih potreb in v Generaliju to razumemo. Zavedamo pa se tudi, da vsak od nas lahko s preventivo naredi veliko, zato želimo ljudem pomagati z nasveti in vsebinami tudi na tem področju. Poleg obstoječih projektov pripravljamo tudi nove, s katerimi bomo bolj zdravo, aktivno in uravnoteženo življenje pripeljali še korak bliže k posameznikom.
Galerija

"Med glavne prednosti naših dodatnih zdravstvenih zavarovanj sodijo celovita zdravstvena zaščita za vso družino, hitro in kakovostno zdravljenje za osebe vse do stotega leta ter to, da zavarovalnica v celoti organizira specialistične preglede in zdravljenja." Aleš Beno

"V zavarovalnici veliko pozornosti namenjamo preventivi in spodbujanju zdravega življenjskega sloga – že desetletja prepletamo skrb za zdravje posameznika z dejanji, ki pomagajo širši skupnosti. In temu smo sledili tudi med epidemijo – poskrbeli smo za varnost zaposlenih in strank ter ponudili pomoč širšemu okolju." (Foto: Aleš Beno)