Violeta Bulc:Človek z veliko začetnico

Violeta Bulc
Violeta Bulc (Foto: Grega Žunič)

Violeta Bulc je vizionarka, ki globoko verjame v življenjske potenciale slehernega posameznika in posameznice ter skupnosti. Za prihodnost mladih je ni strah, saj meni, da imamo ogromne potenciale: izjemne ustvarjalne ljudi, ki jih odlikuje čut za družbeno odgovornost. "Veseli me, da se razmere počasi, vendar vztrajno spreminjajo. V dobro trajnostnega razvoja in vsesplošne družbene blaginje … vendar pa smo šele na začetku te nove poti. V resnici je vse odvisno od razvoja človeka, posameznika, posameznice, od nas samih. Zunanji svet je le podoba našega notranjega sveta."

Ali nam lahko predstavite mejnike na svoji osebni poti?
Mejniki so lahko varljiv odsev naše poti, saj osvetlijo le točko, trenutek vidne manifestacije. Življenje pa me uči, da je umetnost v dojemanju celote, v uravnoteženem razvoju nas kot holističnega bitja, v vzpostavljanju odnosa do vsega, kar smo – in do vsega, kar je okrog nas. Zato v resnici ne vem, kaj so mejniki mojega življenja, vendar pa me pri oziranju v preteklost radosti, da je moja pot povezana z nenehnim razvojem, s prilagajanjem, z odkrivanjem, dajanjem in s sprejemanjem. Spoštujem vsak korak in vsako dejanje, ki me je pripeljalo do sem, kjer sem zdaj, do tja, kjer bom jutri. V sebi nosim mir, spoštovanje do življenja, veselje do novega. Ni me strah občutkov, s katerimi se srečam na svoji poti, in v hodnikih mojega srca ni neznanih bolečin in drugih sivin, ki bi vodile moja dejanja. Ves čas delujem po svojih najboljših močeh: v dobro svojega razvoja, razvoja svoje družine in ljudi, s katerimi soustvarjam, pa tudi v dobro širše skupnosti.
 
V mladosti ste se ukvarjali s športom. Ali bi lahko dejali, da vam je udejstvovanje v športu pokazalo, kako v življenju stopati naprej?
Šport je tesno povezan z mojim odraščanjem. Po nenehnih zdravstvenih težavah v zgodnjem otroštvu sem se med počitnicami na prehodu iz četrtega v peti razred osnovne šole iz šibke "preklice" prelevila v dinamično, močno, osredotočeno dekle, polno življenjske energije in odprtega duha. Šport mi je pomagal razviti telo, naučil me je discipline, spoštovanja do sistematičnega in strokovnega razvoja; naučil me je upravljanja s čustvi, pokazal mi je različne ravni človeške narave, obnašanja in potreb ter mi pomagal ozavestiti pomen skupinskega dela, ne glede na to, ali nastopaš v individualnem ali ekipnem športu. Naučil me je upravljanja z zmagami in porazi, z ambicijami in s sposobnostmi. Nemara najpomembneje od vsega pa je to, da mi je omogočil stik s sabo, s svojimi notranjimi močmi; pomagal mi je zgraditi identiteto in notranji ustroj. Hkrati je bil to le eden od številnih poligonov življenja, ki je odlično dopolnjeval vzgojo in razvoj v okviru moje družine, tabornikov, širše skupnosti; zlil se je z znanjem in modrostjo sveta knjig, glasbe, gozdov, morja in neobičajne realnosti, ki je bila in je še zdaj sestavni del mojega vsakdana.

Kako ste prišli do zamisli o InCo gibanju? Bi ga lahko opisali še za naše bralke in bralce?
InCo gibanje (incogibanje.si) je nastalo iz potrebe po delovanju v odprtem prostoru. Zametki gibanja segajo v jesen 2005, ko sem ugotovila, da slovenski prostor nima odgovornega odnosa do inovativnosti, da inovativnost ni ozaveščena kot ključni vzvod ustvarjanja dodane vrednosti. Začela sem animirati kolege in kolegice, naj kot civilna iniciativa s svojim strokovnim znanjem prispevamo, da bo inovativnost dobila vidnejše mesto v slovenski družbi, in to na vseh ravneh delovanja, ne le v raziskovalno-razvojnih okoljih. Tako smo začeli razvijati programe, televizijske oddaje, konference, predavanja in nagradne sisteme, ki so prepoznavali nosilce inovativnih impulzov in hkrati spodbujali vse druge akterje, naj prebudijo svojo ustvarjalnost in jo začenejo sistematično usmerjati tudi v ustvarjanje dodane vrednosti. V okviru svojih programov smo aktivirali več kot pet tisoč ljudi – otrok, učiteljev, poslovnežev, umetnikov in javnih uslužbencev. Poleg tega smo veliko delali z mediji, prirejali mednarodne novinarske posvete na to temo in Slovenijo umestili na svetovni zemljevid sveta na področju inovacijskega novinarstva in komuniciranja. V tem procesu smo leta 2008 tudi formalno oblikovali samostojno znamko InCo gibanje z jasnim poslanstvom. Razvili smo model množičnega inoviranja, model inovativne lokalne skupnosti, na osnovi teh izkušenj pa smo člani v svojih poslovnih okoljih razvili številne dodatne organizacijske in družbene inovacije. Leta 2011 smo ugotovili, da je inovativnost postala osrednja tema gospodarskih ter splošnih družbenih dejavnosti in strategij, zato smo začeli iskati naslednji pomembni impulz za ustvarjanje družbene blaginje. Tako smo kot naslednjo pomembno temo, o kateri verjamemo, da pomembno vpliva na pravilne poslovne odločitve in uvide, izbrali intuicijo. Intuiciji se posvečamo že drugo leto in odzivi so odlični. Upamo, da nam bo uspelo zrušiti tabuje, povezane z intuicijo, in pomagati ljudem, da jo sistematično razvijajo. V podporo intuiciji smo priredili dvanajst dogodkov, oblikovali nov poslovni model, ki jo umešča ob bok učenju in delovanju v procesu celostnega odločanja, ter objavili več člankov o svojih izkušnjah in razumevanju vloge intuicije v poslovnem svetu. InCo je tako namenjen odkrivanju šibkih signalov, ki bodo pomembno vplivali na ustvarjanje gospodarske in družbene blaginje ter zagotavljanju prostora, kjer je mogoče te šibke signale ozavestiti in jih strokovno obdelati, nato pa vnesti med ljudi brez predsodkov in zgodovinsko obarvanih etiket. Gibanje je odprto za nove člane in članice, z vsakim od njih pa se obogati tudi celotno gibanje.
Članek se nadaljuje »


Galerija

Violeta Bulc Grega Žunič

Violeta Bulc Grega Žunič