Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

Kdo prireja nagradno igro?
Organizator nagradne igre je podjetje Studio Moderna Storitve d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 15, 1410 Zagorje, Slovenija – revija Viva, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana

Kdaj poteka nagradna igra?
Nagradna igra poteka v času prodaje aktualne številke revije Viva. Nagradna igra, objavljena v januarski številki revije Viva, poteka tako celoten januar oz. do izida februarske številke, nagradna igra, objavljena v februarski številki, poteka do izida marčevske številke, itd. oz. poteka do datuma, navedenega v reviji Viva ob sami nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Kako poteka nagradna igra? Mesečno revija Viva objavlja nagradne igre, kjer bralcem predstavimo izdelek ter jim zastavimo nagradno vprašanje oz. se zastavi nagradni vprašalnik. Bralci morajo odgovoriti na zastavljeno vprašanje oz. rešiti vprašalnik, ter izpolnjene kupone poslati na uredništvo revije Viva. Žrebanje poteka 7 dni po koncu nagradne igre.

Druge določbe
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator lahko zahteva, da nagrajenec z ustreznim dokumentom dokaže svojo identiteto.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju glavnih nagrad, se pravi evenutelnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri koriščenju. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila nagradne igre in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v integralni – pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, Studio Moderna Storitve d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 15, 1410 Zagorje, Slovenija – revija Viva, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana, ki nagrade podeljuje, ter na spletni strani www.viva.si.

Kdo in kje hrani spisek nagrajencev
Seznam nagrajencev hrani podjetje Studio Moderna Storitve d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 15, 1410 Zagorje, Slovenija – revija Viva, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana.

Uporaba osebnih podatkov
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnih podatkov na spletni strani www.viva.si.
Studio Moderna Storitve, d. o. o.kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Studio Moderna Storitve, d.o.o obdeluje zbrane osebne podatke za naslednje namene: statistična obdelava podatkov, raziskave trga, obveščanje o ponudbah, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Za potrebe kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, mobilni telefon in drugi. Omenjene podatke lahko Studio Moderna Storitve, d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oziroma do takrat, ko podatki ne služijo več svojemu namenu. V času upravljanja z osebnimi podatki je posamezniku na voljo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov, od upravljavca pa lahko zahteva tudi trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov.

Studio Moderna Storitve d..o.o.C. Borisa Kidriča 15, 1410 Zagorje ob Savi

Ljubljana, 3. 1. 2013